Stabil ekonomi med förlust – men nu kapas kostnaderna

17 apr 2024 • < 1 min

Oroliga tider – men Svensk biblioteksförenings ekonomi är ändå stabil, visar årsredovisningen för 2023. ”Nu ser vi över kostnaderna brett”, säger ordförande Helene Öberg.

Svensk biblioteksförening gör varje år en kalkylerad förlust med kostnader som är högre än intäkterna. Denna vanligen olösliga ekvation är möjlig tack vare ett stort innehav av värdepapper. Tillgångarna härstammar från föreningens stegvisa försäljning av sina andelar i BTJ under åren efter millennieskiftet.

Trots generella kostnadsökningar i samhället var föreningens kostnader lägre 2023 än föregående år. Ändå blev resultat avsevärt sämre än 2022. En förklaring är att avkastningen från de finansiella innehaven – alltså de pengar som enligt kalkylen ska hålla verksamheten flytande – minskade eller uteblev.

En försäljning av värdepapper under 2022 är en annan viktig förklaring till skillnaderna, förklarar föreningens ordförande Helene Öberg. Tillsammans med styrelseledamöterna Daniel Forsman och Leif Mårtensson ingår hon i föreningens placeringsråd.

– 2022 viktade vi om portföljen utifrån det ekonomiska läget i världen och den placeringspolicy vi har och sålde därför en del av innehavet. Under 2023 sålde vi inget, vilket ger de olika resultaten.

Finns det tankar om att ändra strategin kring tillgångarna?

– Nej, vi har inga sådana tankar. Vi arbetar långsiktigt med förvaltningen och med tanke på att det varit lite turbulent på marknaden så är vi väldigt försiktiga, säger Helene Öberg.

Föreningens kostnader hölls under 2023 nere något genom att den ordinarie tjänsten som generalsekreterare inte tillsattes förrän på hösten, då Karin Linders efterträdare Silvia Ernhagen började. En annan ledig tjänst tillsattes heller inte.

– Vi tittar också på hur vi kan få ner våra fasta kostnader på längre sikt, säger Helene Öberg.

Förlusten 2023 uppgick till drygt 17 miljoner kronor, en försämring med närmare 12 miljoner jämfört med 2022. Värdet på föreningens finansiella tillgångar var vid årets slut nästan 370 miljoner kronor.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Så ska bokens värde säkras

Politiken bryr sig inte om litteraturen. Det anser Sveriges författarförbund som samlar representanter från litteraturområdet för att stärka branschens intressen.

15 maj 2024 • 2 min

Politik

Få "library lovers" i Sverige

I en ansats att lyfta biblioteksfrågorna har organisationen Public Libraries 2030 utmanat EU-parlamentariker att bli en biblioteksälskare, en "library lover". I Sverige är det bara en politiker som har antagit utmaningen.

7 maj 2024 • 3 min