Dags att prata läsfrämjande för universitetsstudenter

22 apr 2024 • 2 min

Den bristande läsförmågan hos barn har varit högt på agendan och politiker talar om läskris. Nu är det dags att ta upp läsningen även bland universitetsstudenter och i november arrangerar Malmö universitetsbibliotek en konferens på temat.

– Vi har inte jobbat så mycket med den här frågan på lärosätesbibliotek tidigare, men vi ser att det är en väldigt aktuell fråga i de yngre åldrarna, säger Sara Kjellberg, chef på Malmö universitetsbibliotek.

På konferensen som riktar sig till personal på lärosätesbibliotek ska frågor om, när och hur biblioteken ska jobba med läsfrämjande för studenterna diskuteras. Lärosätesbiblioteken har länge arbetat mycket med mik, men inte så mycket med läsfrämjande. Mik och informationskompetenser är givetvis fortsatt viktigt, men biblioteken bör också arbeta med läsning, enligt Sara Kjellberg.

Sara Kjellberg, bibliotekschef på Malmö universitet.

– Det är kopplat till akademisk litteracitet, det vill säga det du behöver förstå för att kunna studera.

Hon tror att biblioteken kan bidra till detta på flera sätt, bland annat genom att som en del av universitetet jobba med demokrati och bildning genom läsning.

Malmö universitetsbibliotek driver sedan en tid tillbaka bokcirklar där studenter från olika utbildningar möts och diskuterar böcker. Något som har varit uppskattat.

– Bokcirklarna, som vi kallar Mau Reads, handlar om att skapa nya sammanhang och mötas kring en bok. Studenterna har lyft att de saknar möjligheter att möta studenter från andra utbildningar.

Exempelvis har bokcirklar arrangerats för blivande lärare, socionomer och poliser. Då får studenterna chans att möta andra professioner som de senare kommer att möta som yrkesverksamma.

– Att vara läsande människa, det är något man inte bara kan jobba med i yngre åldrar. Läspraktiken är något man upprätthåller genom att läsa även som vuxen. När du är student behöver du hålla i gång din läsning även av skönlitteratur. Då kan vi på biblioteket bidra genom att ge en plattform för det, säger Sara Kjellberg.

– Vi har börjat jobba med läsning mer aktivt. Nu har vi behov av att dela erfarenheter med andra lärosätesbibliotek i den här frågan.

Fakta Konferens om läsfrämjande

  • Plats: Malmö universitetsbibliotek
  • Datum: 13 november 2024
  • För: Personal på lärosätesbibliotek

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Så ska bokens värde säkras

Politiken bryr sig inte om litteraturen. Det anser Sveriges författarförbund som samlar representanter från litteraturområdet för att stärka branschens intressen.

15 maj 2024 • 2 min

Politik

Få "library lovers" i Sverige

I en ansats att lyfta biblioteksfrågorna har organisationen Public Libraries 2030 utmanat EU-parlamentariker att bli en biblioteksälskare, en "library lover". I Sverige är det bara en politiker som har antagit utmaningen.

7 maj 2024 • 3 min