Bibliotek oförberedda på lag om tillgänglighet

23 apr 2024 • 2 min

Nästa sommar träder en ny lag om tillgängliga medier i kraft. Myndigheten för tillgängliga medier informerar just nu bibliotekspersonal, men bilden är ännu oklar. "Vi vet inte riktigt hur bibliotek och läsare kommer påverkas."

Emma Kindblom. Foto: Sarah Perfekt

Den nya lagen om tillgängliga e-böcker utgår från EU:s tillgänglighetsdirektiv och träder i kraft i juni nästa år. Emma Kindblom är bibliotekarie på Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, som nyligen har genomfört rundabordssamtal med bibliotekspersonal i samarbete med Svensk biblioteksförening . Senare i veckan deltar hon i ett webbinarium som MTM arrangerar på samma tema och som riktar sig till bibliotekspersonal.

Vad fick du för reaktioner under rundabordssamtalen med bibliotekspersonal?
– Det vi fångade upp var väl framför allt att många överhuvudtaget inte har börjat fundera på den här lagen. Det sände en signal till oss att vi måste ha ganska grundläggande information om vad lagen innebär.
Hur tänker du kring att biblioteken verkar oförberedda på lagen?
– Det är ganska naturligt. Vi vet inte riktigt hur bibliotek och läsare kommer påverkas, utan det beror mycket på hur marknaden väljer att agera utifrån lagen. Vi har jobbat främjande mot bokbranschen lite längre än vi har informerat biblioteken om den här lagen, eftersom biblioteken är väldigt beroende av hur marknaden väljer att agera.
Kan du ändå försöka sammanfatta hur lagen kommer att påverka biblioteken?
– Det är svårt, för vi vet att den ställer krav på förlag att producera tillgängliga e-böcker och i grunden ser vi det som otroligt positivt att läsarna får snabbare tillgång till tillgänglig läsning och ett större utbud. Men det är klart att man kan fråga sig vad som händer med MTM:s produktion när marknaden ställer om för att leva upp till kraven på ökad tillgänglighet. Det vet vi ju inte, för det beror ju på hur marknaden väljer att agera. Vi kommer att komplettera den kommersiella marknaden, så där marknaden inte väljer att producera tillgängliga e-böcker, där kommer MTM fortsätta att producera.
Vad får bibliotekspersonalen med sig från webbinariet senare i veckan?
– 
Om marknaden producerar tillgänglig litteratur så kan det ju bli så att biblioteken måste guida läsare, inte bara till vårt digitala bibliotek Legimus, utan även till e-böcker som har producerats på den kommersiella marknaden. Så för läsaren kan det ju bli att man måste gå till flera olika plattformar för att hitta sin tillgängliga läsning. Det är en av sakerna vi kommer att förmedla: att man kan hitta tillgänglig läsning i flera kanaler i framtiden.
Hur kan biblioteken förbereda sig inför att lagen träder i kraft?
– De bör bara veta om att de kommersiella aktörerna kommer att ha krav på sig att producera tillgänglig läsning och att det innebär att personer som kanske tidigare inte kunde ta del av e-böcker nu kommer att kunna göra det genom att man kan läsa den med till exempel talsyntes på en dator.

Webbinariet sänds på torsdag 25 april klockan 10–11.30 och går att följa via MTM:s webb.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Så ska bokens värde säkras

Politiken bryr sig inte om litteraturen. Det anser Sveriges författarförbund som samlar representanter från litteraturområdet för att stärka branschens intressen.

15 maj 2024 • 2 min

Politik

Få "library lovers" i Sverige

I en ansats att lyfta biblioteksfrågorna har organisationen Public Libraries 2030 utmanat EU-parlamentariker att bli en biblioteksälskare, en "library lover". I Sverige är det bara en politiker som har antagit utmaningen.

7 maj 2024 • 3 min