Växande intresse för nätverk för bibliotekens pedagogiska roll

7 nov 2023 • 2 min

AI-frågor om verktyg och källkritik är några delar som lyfts när Nätverket för forskningsbibliotekens pedagogiska roll samlas för sin årliga träff. Intresset är stort. ”Vi har försökt pressa in så mycket som möjligt.”

Årets nätverksträff för forskningsbibliotekens pedagogiska roll hålls på Stockholms universitetsbibliotek och biblioteket på Södertörns högskola. Foto: Annika Clemens

Nätverket bildades för cirka tio år sedan och har vuxit snabbt. Det är fortfarande informellt, men varje år hålls en nätverksträff där bibliotekarier från forskningsbibliotek i hela landet möts. I år hålls träffen i Stockholm, en dag på Stockholms universitet och en på Södertörns högskola.

– Det har bara vuxit och vi har fått deltagare från både Norge och Finland, säger Anna Stigell, en av dem som arrangerar årets nätverksträff och som till vardags jobbar som bibliotekarie på Stockholms universitetsbibliotek.

– Det finns ett jättestort behov. Vi har bara plats för 60 personer, men många deltar också digitalt.

Hittills har totalt 160 personer anmält sig. De fysiska platserna tog slut fort, men det kan finnas möjlighet för fler att delta digitalt.

Nätverket och den årliga träffen vänder sig till alla som jobbar med undervisning på forskningsbibliotek, de som har den pedagogiska rollen.

Anna Stigell, bibliotekarie på Stockholms universitetsbibliotek. Foto: Cecilia Burman

– Det är olika på olika bibliotek hur stort fokus man lägger på den rollen. Det handlar om studiestödjande verksamhet, om informationssökning, referenshantering och vi kommer också in på källkritik. Vi ger det till studenterna som ett komplement till den ordinarie undervisningen. Oftast är det uppsatsskrivande studenter som är den stora målgruppen, säger Anna Stigell.

Nätverksträffen, som hålls den 23-24 november, bygger på att deltagarna själva skickar in bidrag. I år har så många bidrag skickats in att arrangörerna har tvingats sålla.

Det kommer att hållas presentationer, dialogcaféer och workshops.

De teman som utkristalliserade sig under planeringen av träffen är AI, öppna lärresurser samt utvärdering och kvalitet.

– Det är roligt att intresset är så stort, vi har inte ens gjort reklam, utan bara lagt ut på Facebook. Vi har försökt pressa in så mycket som möjligt och deltagarna får välja mellan tre olika spår.

0 kommentarer

Senaste nytt

Reportage

Sommarläsning till hängmattan

Sommarregn, sol och bad och förhoppningsvis en välförtjänt ledighet med tid för läsning. Mellan böckerna kanske också lite läsning om bibliotek. Missade du något under våren? Här finns chansen att ta igen.

5 jul 2024 • 4 min

Nyheter

Almedalen 2024: Brotten mot kulturarvet

Riksbibliotekarie Karin Grönvall och riksantikvarie Susanne Thedéen samtalade om hur samhället kan bli bättre på att förhindra brott mot kulturarvet – och komma åt dem som begår brotten. Dessutom berättar åklagare Eva Wintzell om jakten på boktjuvarna i ett inslag.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Vetenskap för miljarder

En för de flesta okänd, men hittills säker, investering är den i vetenskapliga tidskrifter som omsätter miljarder varje år. Det medför stora kostnader för bibliotek och forskare. Panelen med Pamela Schultz Nybacka, Pelle Snickars och Wilhelm Widmark debatterade. Se hela samtalet här.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Bibliotekens betydelse i kris

När biblioteken utnämns som en samhällsviktig verksamhet i tider av kris och i värst fall krig, hur går det då med självständigheten? Linda Wagenius resonerade om den frågan tillsammans med Helene Öberg och Lisa Mobrand. Hör hela samtalet här.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Ett förlorat kulturarv

Få poddar och youtube-kanaler samlas in och sparas för framtiden. Hur ska minnet av 2020-talet räddas? Hör hela samtalet med Karin Grönvall, Pelle Snickars, Ewa Pihl Krabbe (S) och Marie-Louise Hänel Sandström (M).

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Försvaret av det fria ordet

Silvia Ernhagen, Jesper Bengtsson och Brit Stakston diskuterade hur vi ska se till att inte få ett samhälle där böcker förbjuds på biblioteken. "Vi har en bekymrande förkärlek för att importera allt som kommer från USA."

4 jul 2024 • < 1 min

Essä

Juridisk tvångströja kräver kreativa omvägar

Tidigare har det krävts lagbrott för att rädda kulturarv som annars gått förlorat. Kanske går det att dra nytta av dessa exempel när en digitalt uppdaterad pliktexemplarslag ska implementeras, skriver Pelle Snickars, professor i digitala kulturer.

1 jul 2024 • 7 min