Växande intresse för nätverk för bibliotekens pedagogiska roll

7 nov 2023 • 2 min

AI-frågor om verktyg och källkritik är några delar som lyfts när Nätverket för forskningsbibliotekens pedagogiska roll samlas för sin årliga träff. Intresset är stort. ”Vi har försökt pressa in så mycket som möjligt.”

Årets nätverksträff för forskningsbibliotekens pedagogiska roll hålls på Stockholms universitetsbibliotek och biblioteket på Södertörns högskola. Foto: Annika Clemens

Nätverket bildades för cirka tio år sedan och har vuxit snabbt. Det är fortfarande informellt, men varje år hålls en nätverksträff där bibliotekarier från forskningsbibliotek i hela landet möts. I år hålls träffen i Stockholm, en dag på Stockholms universitet och en på Södertörns högskola.

– Det har bara vuxit och vi har fått deltagare från både Norge och Finland, säger Anna Stigell, en av dem som arrangerar årets nätverksträff och som till vardags jobbar som bibliotekarie på Stockholms universitetsbibliotek.

– Det finns ett jättestort behov. Vi har bara plats för 60 personer, men många deltar också digitalt.

Hittills har totalt 160 personer anmält sig. De fysiska platserna tog slut fort, men det kan finnas möjlighet för fler att delta digitalt.

Nätverket och den årliga träffen vänder sig till alla som jobbar med undervisning på forskningsbibliotek, de som har den pedagogiska rollen.

Anna Stigell, bibliotekarie på Stockholms universitetsbibliotek. Foto: Cecilia Burman

– Det är olika på olika bibliotek hur stort fokus man lägger på den rollen. Det handlar om studiestödjande verksamhet, om informationssökning, referenshantering och vi kommer också in på källkritik. Vi ger det till studenterna som ett komplement till den ordinarie undervisningen. Oftast är det uppsatsskrivande studenter som är den stora målgruppen, säger Anna Stigell.

Nätverksträffen, som hålls den 23-24 november, bygger på att deltagarna själva skickar in bidrag. I år har så många bidrag skickats in att arrangörerna har tvingats sålla.

Det kommer att hållas presentationer, dialogcaféer och workshops.

De teman som utkristalliserade sig under planeringen av träffen är AI, öppna lärresurser samt utvärdering och kvalitet.

– Det är roligt att intresset är så stort, vi har inte ens gjort reklam, utan bara lagt ut på Facebook. Vi har försökt pressa in så mycket som möjligt och deltagarna får välja mellan tre olika spår.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Nya namn föreslås till styrelsen

När ny styrelse ska väljas i Svensk biblioteksförening står två nya namn på valberedningens lista. Och ordförande Helene Öberg föreslås väljas om för ytterligare en tvåårsperiod.

17 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Oro för bristande engagemang i föreningen

Endast två motioner har lämnats in inför Svensk biblioteksförenings årsmöte. Något som skulle kunna tyda på ett svagt engagemang. Dessutom handlar motionerna om, ja precis, bristande engagemang i föreningen.

16 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Edholm om skolbiblioteken: "Man måste börja nånstans"

Det är upp till lärosätena att åtgärda bristen på skolbibliotekarier. Det är ett besked från skolminister Lotta Edholm när hon besöker Bibliotekshögskolan i Borås. "Det är klart att unga människor får upp ögonen för yrket. Och när söktrycket ökar är det naturligt att utöka antalet platser."

11 apr 2024 • 5 min

Reportage

Hon vill knyta ihop Europas bibliotek

Axiells nya vd Maria Wasing har stora tankar om tillväxt och bolaget betydelse. Men fler bibliotek än de i Nacka räknar hon inte med att företaget kommer att driva. ”Inte strategiskt viktigt för oss.”

9 apr 2024 • 6 min

Internationellt

Böckerna som censureras mest

Försöken att få bort böcker som handlar om sex, hbqi-frågor eller rasism eskalerar i USA. Här är de tio böcker som ansågs farligast 2023 och som plockades bort mest från bibliotekshyllorna.

8 apr 2024 • < 1 min