Hård kritik mot Svegfors utredning – ”statliga bidrag till biblioteken kan utebli”

28 mar 2024 • 2 min

Svensk biblioteksförening avstyrker hela förslaget, KB riktar kritik mot stora delar och Föreningen för regional biblioteksverksamhet ställer sig frågande till flera punkter. Mats Svegfors förslag om ny modell för kultursamverkan möts av hård kritik.

Det saknas konsekvensanalyser och det är svårt att se vad förslagen skulle innebära för biblioteksverksamheten. Det är i skarpa ordalag som Svensk biblioteksförening avstyrker hela förslaget på ny kultursamverkansmodell. För att den ska kunna genomföras krävs fortsatt utredning, anser föreningen.

Det handlar alltså om förslaget om ny kultursamverkansmodell, en utredning som leddes av Mats Svegfors och som lämnades till kulturministern i höstas. Förslaget går bland annat ut på att låta kommunerna fördela mer pengar till kultur för att kulturen ska nå ut bättre och bli tillgänglig för fler. Och när remisstiden nu har gått ut står det klart att det möter omfattande kritik.

Med hänvisning till att utredningen är för generell och förslagen av ”en övergripande karaktär”, avstyrker Svensk biblioteksförening hela förslaget.

Även Kungliga biblioteket riktar kritik mot förslaget, även om nationalbiblioteket också anser att ambitionen att minska administration och detaljstyrning är positiv.

Men även KB saknar genomförande- och konsekvensanalys liksom en definition, diskussion och problematisering av begreppet samverkan och konstaterar att flera av utredningens ambitioner kan utvecklas inom dagens kultursamverkansmodell.

Dessutom avstyrker KB förslaget att ersätta kulturplanerna med samverkansbeskrivningar, något som KB befarar kan leda till minskad insyn. Svensk biblioteksförening framför att samverkansplaner kan öka samarbetet, men befarar att det kan öka administrationen, särskilt i mindre kommuner.

Utredningen föreslår också att statliga bidrag till kultur som ligger utanför modellen ska samlas i så kallade kulturpåsar. Här varnar bibliotekssektorn för de konsekvenser som det skulle få för biblioteken.

Föreningen för regional biblioteksverksamhet (FRB) skriver i sitt remissvar att riktade statliga stöd har varit mycket viktiga för lokala bibliotek, ”som tveklöst är kommunernas största kulturverksamhet”.

Även KB avstyrker förslaget om kulturpåsar och Svensk biblioteksförening ser en risk att statliga tillskott till folkbiblioteken skulle minska eller helt utebli om förslaget blir verklighet. Folkbiblioteken är i stort behov av stärkt finansiering, slår föreningen fast. ”Utan riktade medel är det enkelt för kommuner att prioritera annan verksamhet.”

Både Svensk biblioteksförening och FRB ifrågasätter också utredningens indelning av konst- och kulturområden där biblioteken föreslås ingå i samma område som arkiv och museer, men inte i området för litteratur och läsfrämjande. FRB konstaterar att det står i bibliotekslagen att folkbiblioteken ska arbeta med läsfrämjande samt att biblioteken skiljer sig markant från arkiv och museer. Svensk biblioteksförening anser att biblioteken bör ingå i samma område som litteratur och läsfrämjande.

Även Kulturrådet avstyrker hela förslaget och flera andra remissinstanser är kritiska, skriver Dagens Nyheter.

0 kommentarer

Vad tycker du?

BIBLIOTEKSBLADETS POLICY FÖR KOMMENTARER

Som gäst på Biblioteksbladets webbplats är du välkommen att kommentera och diskutera. Vi förväntar oss att tonen i kommentarerna är respektfull och att de håller sig till ämnet.

Vi raderar kommentarer som innehåller grovt språk, rasism, sexism, trakasserier, personliga påhopp, förtal, skvaller och lögner liksom ogrundade spekulationer om enskilda eller särskilda folkgrupper, samt kommentarer som inte håller sig till ämnet. Detsamma gäller länkar till ovanstående. Den som gör ett inlägg som strider mot gällande lagar kan personligen bli ansvarig för detta.

Vill du komma i kontakt med redaktionen direkt går det också bra att e-posta till redaktion@biblioteksbladet.se.


Senaste nytt

Nyheter

Edholm om skolbiblioteken: "Man måste börja nånstans"

Det är upp till lärosätena att åtgärda bristen på skolbibliotekarier. Det är ett besked från skolminister Lotta Edholm när hon besöker Bibliotekshögskolan i Borås. "Det är klart att unga människor får upp ögonen för yrket. Och när söktrycket ökar är det naturligt att utöka antalet platser."

11 apr 2024 • 5 min

Reportage

Hon vill knyta ihop Europas bibliotek

Axiells nya vd Maria Wasing har stora tankar om tillväxt och bolaget betydelse. Men fler bibliotek än de i Nacka räknar hon inte med att företaget kommer att driva. ”Inte strategiskt viktigt för oss.”

9 apr 2024 • 6 min

Internationellt

Böckerna som censureras mest

Försöken att få bort böcker som handlar om sex, hbqi-frågor eller rasism eskalerar i USA. Här är de tio böcker som ansågs farligast 2023 och som plockades bort mest från bibliotekshyllorna.

8 apr 2024 • < 1 min

Essä

En kamp för herravälde och profit

Traditionell vetenskaplig publicering utmanas av idén om öppen tillgång. Gustaf Nelhans skriver om risker och svårigheter och om hur forskarsamhället måste förändras för att idealet ska bli verklighet.

3 apr 2024 • 7 min

Nyheter

Blev du lurad?

Färgkoordinerade böcker i Höganäs, litteratur för vänsterhänta i Järfälla och utlån av sol-el i Ljungby. Många bibliotek skämtade på första april.

2 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Lätt att få jobb för bibliotekarier

I takt med att AI används alltmer kommer bibliotekariernas kompetens att bli mer eftertraktad. Det spår Saco i sin senaste rapport och slår fast att det kommer att vara fortsatt lätt för bibliotekarier att hitta jobb.

27 mar 2024 • < 1 min