Konstnärlig frihet ska garantera armlängds avstånd

27 sep 2023 • < 1 min

Skolbiblioteken lyfts som särskilt viktiga i Mats Svegfors förslag om hur kommunerna ska bli mer delaktiga i kulturpolitiken. Och för att garantera armlängds avstånd ska kommunerna, för att kunna dela ut pengar, skriva under på att de respekterar den konstnärliga friheten.

När Mats Svegfors, regeringens särskilda utredare, presenterade sina förslag för en ny kultursamverkansmodell för kulturministern på onsdagen var huvudbudskapet att kommunerna ska få mer inflytande över kulturpolitiken.

– Ska vi komma vidare i delaktighetsmålet måste vi involvera kommunerna mer i kulturpolitiken.

Genom att låta kommunerna fördela mer pengar till kultur ska den också nå ut bättre, enligt utredningen. Det var förra regeringen som gav Mats Svegfors utredningsuppdraget, men även nuvarande kulturminister betonade vikten av att fler ska ha möjlighet att delta i kulturlivet.

– Vi vet att trösklarna behöver bli lägre och att kulturen behöver bli tillgänglig för fler. Vi måste våga tänka nytt och vi måste våga göra nytt, sade Parisa Liljestrand på pressträffen med Mats Svegfors.

Varför är då kommunerna så intressanta? Mats Svegfors förklarade:

– Det är i kommunerna som merparten av samhällsverksamheten finns. Vår vision är att kultur också ska kunna påverka de här verksamheterna som till exempel skolan och integrationspolitiken.

För att garantera armlängds avstånd från kommunpolitiker när kulturmedel ska delas ut av kommunen föreslår utredningen att det ställs krav på att den konstnärliga friheten respekteras.

– Tanken är att man inte ska kunna ta emot stöd om man inte visar att man respekterar den konstnärliga friheten. Det är i princip samma sak som armlängds avstånd, men mer precist, sade Mats Svegfors.

Han poängterar dock att det handlar om konstnärens frihet och inte om kulturförvaltningens frihet.

Utredningen slår också ett slag för litteratur och de estetiska ämnena i skolan. Och skolbiblioteken – bemannade med välutbildade bibliotekarier – lyfts som särskilt viktiga då de har en ”avgörande betydelse för alla barns och ungdomars tillgång till litteratur”.

– Ge rum för estetiken, ge rum för läsandet, uppmanade Mats Svegfors.

Fakta Ur utredningen Kultursamhället - utvecklad samverkan mellan stat, region och kommun

Men lärarnas roll blir så mycket enklare att spela om den dessutom kan utvecklas tillsammans med skolbibliotekarier och med tillgång till välutrustade skolbibliotek. Skolbiblioteken, bemannade med välutbildade bibliotekarier, har en avgörande betydelse för alla barns och ungdomars tillgång till litteratur och därmed för skolans förmåga att fullgöra sitt kultur- och bildningsuppdrag. Samtidigt som bokförsäljningen generellt, och inte minst försäljningen av barn- och ungdomsböcker, uppvisar en förvånande styrka vet vi att bokinköp och läsning varierar starkt beroende på sociala faktorer. Alldeles uppenbart är skolbibliotekens kompensatoriska roll viktig.

Hela utredningen finns att läsa här.

0 kommentarer

Senaste nytt

Ledare

Omfamna, bemästra och använd AI

Bilderna i nya numret av Biblioteksbladet är AI-genererade. Skulle tidningen även kunna skrivas av en chatbot? "Svaret är nej, men jag ändrar mig kanske om någon lyckas instruera en AI att skriva texter som berör på samma sätt som Annika Nordenskiölds bilder", skriver Thord Eriksson.

30 nov 2023 • 2 min

Digitalisering

Gammal data hotas av utrotning

Med språk hämtat från naturvetenskapens larm om utsatta djurarter listar Digital Preservation Coalition hotade ”digitala arter”. Några är på väg att försvinna, andra är redan så gott som borta – och följderna är förödande, varnar organisationen.

28 nov 2023 • 3 min