Ministern om skolbiblioteken: "Man måste börja nånstans"

11 apr 2024 • 5 min

Det är upp till lärosätena att åtgärda bristen på skolbibliotekarier. Det är ett besked från skolminister Lotta Edholm när hon besöker Bibliotekshögskolan i Borås. "Det är klart att unga människor får upp ögonen för yrket. Och när söktrycket ökar är det naturligt att utöka antalet platser."

Josefin Khoshaba går andra året på bibliotekarieutbildningen i Borås men jobbar extra som studentassistent på högskolans bibliotek. När skolminister Lotta Edholm är på besök på onsdagseftermiddagen är hon en av de som får representera lärosätet och svara på ministerns frågor. Hon berättar om sin relation till skolbibliotek  när hon var yngre.

– Jag hängde där hela tiden, så jag vill ju själv bli en bibliotekarie som de tystare barnen kan komma till och bli sedda av.

Tänker hennes kursare på samma sätt? undrar Lotta Edholm.

– Jag tror att de flesta är inriktade på folkbibliotek, säger Josefin Khoshaba. Men sen är det kanske en roll man växer in i. Man kanske inte vågar, det första man gör, att jobba själv på ett skolbibliotek. Men det kanske blir fler ju mer man satsar på det, då kanske man ser att det finns en plats för oss.

Josefin Khoshaba går andra året på bibliotekarieutbildningen i Borås och jobbar extra i högskolebiblioteket. Foto: Thord Eriksson

– Ja, gud, det kommer ju att vara jättestor efterfrågan nu! säger skolministern.

Förra hösten kom utspelet som bibliotekssektorn väntat på ända sedan Gustav Fridolin lade fram sin utredning i början av 2021: ambitionen ska höjas genom att skollagen får ett tillägg med syftet att alla elever ska ha tillgång till bemannade skolbibliotek. Lagen – som ännu inte är klubbad i riksdagen – ska få verkan från och med nästa år.

En av de obesvarade frågorna är dock vilka som ska jobba i skolornas bibliotek. Fackförbundet Diks medlemstidning Magasin K kom hösten 2023 fram till att det saknas drygt 1 300 bibliotekarier om biblioteken ska bemannas med utbildad personal.

Sedan hon aviserade ambitionshöjningen har Lotta Edholm konsekvent tackat nej till Biblioteksbladets intervjuförfrågningar. Men efter pratstunden med Josefin Khoshaba och de andra representanterna för högskolan uppstår till slut en möjlighet att ställa frågor.

Det behövs mer personal om ambitionshöjningen ska gå att genomföra. Hur ska det lösas?

– Lärosätena är ju fullt medvetna om det, säger Lotta Edholm som lite tidigare på dagen har träffat fler representanter för högskolans bibliotekarieutbildning.

– Det var jättespännande att lyssna på hur man jobbar här i Borås med enstaka kurser för lärare. Men också hur man nu funderar på att göra en speciell skolbibliotekarieutbildning och att man diskuterar mellan lärosätena. Antalet platser på bibliotekarieutbildningarna har ökat de senaste åren och jag ser framför mig att det kommer att fortsätta när man ser att det finns en efterfrågan. De dimensionerar själva hur många platser de ska ha på olika utbildningar.

Lotta Edholm säger att hon är övertygad om att själva reformen är en stark signal som kommer att öka intresset för att jobba som skolbibliotekarie.

Mats Tinnsten, rektor för Högskolan i Borås – på bilden i samspråk med skolministern – har än så länge inte sett till några stärkta anslag för att utbilda fler skolbibliotekarier. ”Men det kan ju komma, det måste det ju nästan göra, men jag har inte hört någonting.” Foto: Erik Norving

– Det är klart att unga människor får upp ögonen för yrket. Och när söktrycket ökar är det naturligt att utöka antalet platser.

Hon påpekar att hon som skolminister inte har ansvar för högre utbildning – det ligger på partikollegan Mats Perssons bord – och att hon därför har svårt att svara på fler frågor som rör utbildning av bibliotekarier.

Men det är väl ändå något av nyckeln för genomförandet av den här reformen?

– Ja, jo, det tror jag att det är. Det kommer inte att gå fort från dag ett, men man måste börja nånstans.

Hon framhåller att arbetsgivarna har ansvaret för att till exempel erbjuda lärare vidareutbildning så att de kan jobba i bibliotek, ”kanske delvis på arbetstid”.

– För annars kommer det ju inte bli så attraktivt.

Är det utbildade bibliotekarier som ska bemanna biblioteken?

– Ja, långsiktigt är det ju så. Sen kan jag tänka mig att det, precis som på många andra områden, finns andra yrkeskategorier som är väl så kompetenta.

Vilka yrkeskategorier?

– En erfaren svensklärare, till exempel. Som har gått kurser för att förkovra sig i detta, det kan också vara bra. Men långsiktigt ser jag bibliotekarier framför mig.

Min bild är att på de skolor där skolbiblioteken fungerar väl, där finns det också ofta en engagerad rektor som är stolt över sitt skolbibliotek.

Skolminister Lotta Edholm
Rektorer som involverar bibliotekets personal i den pedagogiska verksamheten på skolan är en framgångsfaktor som ofta lyfts fram.

Hur ska alla rektorer komma med på det tåget?

–  Man kan säkert göra något i rektorsutbildningen. Och vi har det här stora professionsprogrammet nu som Skolverket arbetar med, och det är klart att det här skulle kunna ingå som en del i det. Det finns säkert jättemycket mer man kan göra, men man måste faktiskt komma ihåg att vi inte ens har en lagstiftning på plats. Så det är klart att det kommer att ta lite tid allt det du talar om. Min bild är, precis som du säger, att på de skolor där skolbiblioteken fungerar väl, där finns det också ofta en engagerad rektor som är stolt över sitt skolbibliotek. Så det har betydelse.

Nyligen uttalades krav från Svensk biblioteksförening och Bokförlaget Hegas om att anslaget för skolbibliotek – 216 miljoner 2025 och därefter 433 miljoner årligen – ska vara riktat för att säkert tjäna sitt syfte.

Kommer det att bli så?

– Nej, med största sannolikhet kommer det inte att vara så. Vi får helt enkelt en lagstiftning, och den ska följas. Det är precis som med alla andra lagar, det är ju så att säga inte valfritt.

Det finns en farhåga om att pengarna ska försvinna in i …

– Den stora konkursen, det svarta hålet? Jo, den risken finns alltid. Alla kommuner har samma skollagstiftning att förhålla sig till, men vi ser ändå stora skillnader i hur mycket de satsar på skolan. Så det är klart att det finns en risk att kommuner som satsar väldigt lite på sin skola också kommer att satsa lite pengar på sina skolbibliotek. Men som systemet är utformat stiftar man en lag och sen ser man till att det finns pengar och så måste huvudmännen förhålla sig till det.

När du är ute på skolor och träffar bibliotekarier – vad brukar de säga till dig?

– De skolbibliotekarier jag träffar är ju extremt entusiastiska över sitt yrke. Och väl medvetna om vilken otroligt viktig funktion de har. Jag tror aldrig jag har träffat en skolbibliotekarie som har gett intryck av att tycka att det är tråkigt. Utan ofta är det mer så: ”Åh tänk om jag hade lite mer pengar att köpa in böcker för. Många säger att de skulle vilja jobba mer praktiskt med barnen – tid är en aspekt som ofta kommer upp: ”Tänk om jag hade lite mer tid att vara ute i klassrummen.”

Rättelse: i en tidigare version av artikeln angavs en felaktig tidpunkt för regeringens ambitionshöjning kring skolbiblioteken.

2 kommentarer

  1. Tycker kommentaren om att svensklärare kan göra bibliotekarieyrket är en återkommande grej som visar ett stort missförstånd kring vad skolbibliotekarier faktiskt gör. Visst, vi jobbar mycket med läsfrämjande och det kan definitivt en svensklärare göra, men de saknar mycket av den kompetens som ändå krävs för yrket. Hade idag ett samtal med en lärare som var delvis ansvarig för sin skolas skolbibliotek och saknade kunskap i klassificering och det skapade stora problem för dem, för de kunde inte hitta böckerna!

    Jag tror beslutsfattarna behöver få bättre insikt i det arbete vi faktiskt gör så de slutar likställa arbetet med svensklärarnas uppdrag.

  2. Min största farhåga är egentligen att ”yrkeskategorier som är väl så kompetenta” kommer att få ganska mycket förtur. Exempelvis på grund av att rektorerna har för dålig kännedom om skolbibliotek men bra kännedom och personligt engagemang i läraryrket.

    Det är otroligt många människor som kämpat väldigt hårt och väldigt länge gör det här. Skolbibliotekarie på deltid, som trots för små resurser och för stort uppdrag själva får kämpat för sitt eget existensberättigande, är väl dem som man i första hand hoppas kunna blomma ut i den här typen av satsningar.

Senaste nytt

Nyheter

Så ska bokens värde säkras

Politiken bryr sig inte om litteraturen. Det anser Sveriges författarförbund som samlar representanter från litteraturområdet för att stärka branschens intressen.

15 maj 2024 • 2 min

Politik

Få "library lovers" i Sverige

I en ansats att lyfta biblioteksfrågorna har organisationen Public Libraries 2030 utmanat EU-parlamentariker att bli en biblioteksälskare, en "library lover". I Sverige är det bara en politiker som har antagit utmaningen.

7 maj 2024 • 3 min