SKR-kritik mot regeringen: ”I luftslott läses inga böcker”

22 apr 2024 • < 1 min

Regeringens anslår 430 miljoner per år för att alla skolor ska kunna ha bemannade skolbibliotek. Men kostnaderna är underskattade, enligt företrädare för SKR som hävdar att den verkliga kostnaden blir 2,1 miljarder.

Snart fattar riksdagen beslut om regeringens förslag om att alla skolor ska ha bemannade skolbibliotek. Följden blir ett tillägg i skollagen som kommer att börja gälla nästa år.

Vad kommer detta att kosta? Enligt regeringen rör det sig om 430 miljoner kronor per år från och med 2026 – nästa år utgår bara halva det beloppet.

I en debattartikel i Altinget hävdar nu Anders Henriksson (S), ordförande i Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och Madelaine Jakobsson (C), ordförande i SKR:s beredning för utbildningsfrågor, att regeringens kostnadskalkyl inte håller.

De framhåller att de i princip är för reformen, men bara om den fullt ut ersätts med belopp som täcker vad den faktiskt kostar.

”Annars är det bara en fråga om att bygga luftslott. Och i luftslott läses inga böcker.”

Enligt regeringens förslag ska den årliga kompensationen till kommunerna uppgå till 430 miljoner kronor. SKR-företrädarna hävdar å sin sida att regeringen bryter mot finansieringsprincipen, som går ut på att staten ska täcka kostnaderna när riksdagsbeslut innebär ambitionshöjningar och nya uppgifter för kommunerna. 2,1 miljarder skulle vara ett mer realistiskt årligt belopp, anser Henriksson och Jakobsson.

”Vi kräver att finansieringsprincipen ska följas för när den urholkas, så urholkas också tilliten till politiska reformer. Förhoppningar på aviserade reformer infrias inte. Välfärden förbättras inte. I slutändan drabbar det demokratin på alla samhällsnivåer.”

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Så ska bokens värde säkras

Politiken bryr sig inte om litteraturen. Det anser Sveriges författarförbund som samlar representanter från litteraturområdet för att stärka branschens intressen.

15 maj 2024 • 2 min

Politik

Få "library lovers" i Sverige

I en ansats att lyfta biblioteksfrågorna har organisationen Public Libraries 2030 utmanat EU-parlamentariker att bli en biblioteksälskare, en "library lover". I Sverige är det bara en politiker som har antagit utmaningen.

7 maj 2024 • 3 min