Helene Öberg om vikten av att förstå kraften i AI

1 dec 2023 • 2 min

Vi vill inte att unga människor ska växa upp utan att förstå digital utveckling. Vi vill inte heller att de växer upp utan läsning. De förstår själva att båda behövs, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

På en tågresa på väg hem från Skåne funderar jag på hur AI kommer att påverka biblioteken och vår syn på läsning. I DN skriver Lisa Magnusson en krönika om AI (4/11–23). Hon menar att AI ger henne samma känsla som att simma med späckhuggare, allt hon kan tänka påär det hisnande bråddjupet under dem. Samtidigt plockar regeringen bort digitala verktyg från förskolan, och har en retorik där böcker ställs mot digital kompetens. Vem ska rädda oss från det bråddjupa om vi inte rustar kommande generationer med kompetens för att behärska AI? De som går i skolan nu ser AI utvecklas i samma takt, eller kanske till och med snabbare, än de själva. För de allra minsta kommer AI att vara en självklarhet, de kommer inte att ha ett före och efter, bara ett nu.

Vi behöver inte ställa böcker mot digitala verktyg, unga människor ser själva att båda behövs.

Jag däremot, tillhör den generation som ligger steget efter i den digitala utveckling en. På mitt besök i Skåne deltog jag bland annat i 25-årsjubileet av Skolbiblioteken i Syd. Där lyssnade jag till Olof Sundin, professor i biblioteks och informations vetenskap, som hade en tankeväckande föreläsning om en annan 25 åring – Google. Han jämförde Google med ChatGPT och pekade på att en stor skillnad mellan de båda är att Google ger oss ett brett urval av information som vi själva kan välja bland, och därmed kan vi också granska källorna. ChatGPT ger ett svar, baserat på sannolikhet utifrån den data som verktyget har tillgång till, utan att redovisa vare sig källor eller hur det kom fram till just det svaret. Jag visste inte det och dessutom förfasas jag över att det är så. Vi behöver inte ställa böcker mot digitala verktyg, unga människor ser själva att båda behövs. Det blev tydligt för mig när jag var statssekreterare på utbildningsdepartementet och deltog i ett möte med regeringens funktionshinder delegation på temat utbildning. Representanter för organisationen Unga med synnedsättning lyfte att de hade svårt att få möjlighet att lära sig att läsa och skriva punktskrift i skolan. När en allt större del av samhället är röststyrt bedömde skolorna att det inte är meningsfullt att lägga resurser på att låta eleverna också få lära sig punktskrift. Unga med synnedsättning argumenterade väl för att lyssna på något via en taltjänst inte är samma sak som att läsa en fysisk bok.

Vi vill inte att unga människor växer upp utan läsning. Men vi vill heller inte att unga växer upp utan att åtminstone förstå lite mer av det hisnande bråddjupet under oss än vad jag gör. Och jag tror det görs bäst genom att använda digitala verktyg i en pedagogisk miljö, där barnen lär sig att förstå algoritmer och att kritiskt granska och diskutera det de upplever. Där har skolan, men också bibliotekarier på lärosäten oc folkbibliotek, en viktig roll för att göra alla generationer, unga som gamla, mer medvetna om den stora kraft som växer i det bråddjupa.

Texten publicerades i Biblioteksbladet nummer 4, 2023, numret om AI.

1 kommentarer

  1. Oj, är det här nivån på föreningens omvärldsbevakning? Orföranden har inte koll på grundläggande fakta om världens mest populära och uppmärksammade LLM-chatbot, ett år efter lansering?

Senaste nytt

Nyheter

Nytt råd ska rädda kulturarvet

Kungliga biblioteket får tillsammans med en rad andra myndigheter i uppdrag att bilda ett råd för att skydda kulturarvet. ”I en orolig värld blir bibliotekens och arkivens betydelse ännu mer central.”

1 mar 2024 • < 1 min

Krönika

Ingen kan väl vara emot öppen vetenskap?

Demokrati, kunskap och att forsknings­resultat ska göra största möjliga nytta. Det borde räcka som drivkrafter för att göra vetenskapen öppen till 2030, skriver Svensk biblioteksförenings generalsekreterare Silvia Ernhagen.

1 mar 2024 • 2 min

Ledare

140 miljoner argument för öppen tillgång

De vetenskapliga förlagen tjänar obegripligt mycket pengar. Det drabbar alla, från allmänheten till forskare, när miljoner som kunde ha gått till forskning i stället blir vinst hos världens största kapitalförvaltare.

28 feb 2024 • 2 min

Internationellt

Möter attacker med öppna dörrar

Enda sättet att möta antidemokratiska attacker som har drabbat bibliotek i Berlin är att göra precis tvärtom: öppna dörrarna för samtal om demokrati. Det säger Boryano Rickum, bibliotekschef i Tempelhof-Schöneberg, ett av biblioteken som har råkat ut för högerextrema attacker där böcker förstörs.

22 feb 2024 • 2 min