Krympta resurser på 8 av 10 folkbibliotek

20 feb 2024 • 2 min

En majoritet av landets folkbibliotek har mindre budgetar för sin verksamhet 2024 än 2023. ”Vi vill se en statlig förstärkning”, säger Svensk biblioteksförenings generalsekreterare Silvia Ernhagen.

Folkbibliotekens resurser krymper, visar Biblioteksbladets årliga enkätundersökning.

  • 21 procent av cheferna anger att budgeten för 2024 har minskat i reda tal jämfört med 2023 och att det, trots förra årets inflation på 8,5 procent, inte har skett någon indexuppräkning.
  • 20 procent uppger att de har samma budget som 2023 – och att det inte har gjorts någon indexuppräkning.
  • 36,5 procent svarar att bibliotekets budget har räknats upp med index. Men då 2024 års index för kommunal verksamhet, PKV, ligger på 4,9 procent och förra årets inflation var flera procentenheter högre, innebär det i realiteten krympta resurser.
  • Endast tio procent av cheferna som har besvarat enkäten anger att budgeten har stärkts jämfört med 2023.

Som en följd av de minskande resurserna drar biblioteken framför allt in på kostnaderna för medier, programverksamhet och i synnerhet personal.  En chef skriver:
”I nuläget finns det ingen budget för vikarier vilket gör att vid sjukdom och semester måste vi täcka för varandra vilket även gör att arbetsbördan på varje anställ ökar som också leder till ökad stress och ohälsa.”

”Personalen upplever en ökad press på prestationer – man ska åstadkomma samma resultat med mindre resurser”, skriver en annan.

Läs också ›› Habo: Vi skulle behöva jobba mer med läsning

Svensk biblioteksförenings generalsekreterare Silvia Ernhagen beskriver resultatet av enkäten som oroande.

Silvia Ernhagen, generalsekreterare i Svensk biblioteksförening. Foto: Albin Händig

– Biblioteken har under långt tid fått minskade resurser och nu ser vi verkligen effekten av det. Med tanke på den sjunkande läsförmågan hos barn och rollen som biblioteken förväntas spela i det demokratistärkande arbetet samt att de ska ha en roll i totalförsvaret, så går det inte ihop.

För varje ny nedskärning närmar sig många bibliotek gränsen för när det inte längre är möjligt att fullgöra uppdrag – och medborgarna blir förlorare, konstaterar Silvia Ernhagen.

– Vi vill se en statlig förstärkning till folkbiblioteken så att urholkningen av deras budgetar stannar av. Nu när den statliga satsningen Stärkta bibliotek är slut så kommer behoven att bli väldigt tydliga. Även Kulturrådet pekar på detta i sin rapport om folkbibliotekens behov av statliga stöd.

Läs också ›› Kulturrådet kräver permanent stöd till biblioteken

Enkätundersökningen genomfördes under januari och skickades till cheferna för folkbiblioteken i landets 290 kommuner. 222 svarade, vilket innebär en svarsfrekvens på 76 procent.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Edholm om skolbiblioteken: "Man måste börja nånstans"

Det är upp till lärosätena att åtgärda bristen på skolbibliotekarier. Det är ett besked från skolminister Lotta Edholm när hon besöker Bibliotekshögskolan i Borås. "Det är klart att unga människor får upp ögonen för yrket. Och när söktrycket ökar är det naturligt att utöka antalet platser."

11 apr 2024 • 5 min

Reportage

Hon vill knyta ihop Europas bibliotek

Axiells nya vd Maria Wasing har stora tankar om tillväxt och bolaget betydelse. Men fler bibliotek än de i Nacka räknar hon inte med att företaget kommer att driva. ”Inte strategiskt viktigt för oss.”

9 apr 2024 • 6 min

Internationellt

Böckerna som censureras mest

Försöken att få bort böcker som handlar om sex, hbqi-frågor eller rasism eskalerar i USA. Här är de tio böcker som ansågs farligast 2023 och som plockades bort mest från bibliotekshyllorna.

8 apr 2024 • < 1 min

Essä

En kamp för herravälde och profit

Traditionell vetenskaplig publicering utmanas av idén om öppen tillgång. Gustaf Nelhans skriver om risker och svårigheter och om hur forskarsamhället måste förändras för att idealet ska bli verklighet.

3 apr 2024 • 7 min

Nyheter

Blev du lurad?

Färgkoordinerade böcker i Höganäs, litteratur för vänsterhänta i Järfälla och utlån av sol-el i Ljungby. Många bibliotek skämtade på första april.

2 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Lätt att få jobb för bibliotekarier

I takt med att AI används alltmer kommer bibliotekariernas kompetens att bli mer eftertraktad. Det spår Saco i sin senaste rapport och slår fast att det kommer att vara fortsatt lätt för bibliotekarier att hitta jobb.

27 mar 2024 • < 1 min