Kulturrådet: Folkbiblioteken behöver permanent statligt stöd

29 jan 2024 • < 1 min

Folkbiblioteken i många kommuner har så knappa resurser att det nästan inte finns några möjligheter till utveckling. Efter Stärkta bibliotek och Läsfrämjandelyftet efterlyser Kulturrådet ett riktat permanent statligt stöd till folkbiblioteken.

Förutsättningarna för folkbiblioteken skiljer sig åt stort mellan olika kommuner, enligt en rapport från Kulturrådet som konstaterar att resurserna i vissa kommuner bara täcker personal, lokaler och medier. Det finns knappt pengar till programverksamhet och möjligheterna att utforska nya arbetsmetoder är så gott som obefintliga.

Särskilt tufft är det i små kommuner, i glesbygd och i socioekonomiskt svaga områden. Rapporten tar Färgelanda, där det arbetar två personer på biblioteket, som exempel, och konstaterar att viss grundbemanning krävs för att hålla verksamheten i gång.

Kulturrådet slår fast att Stärkta bibliotek och Läsfrämjandelyftet har varit lyckade och efterlyser permanenta statliga satsningar på folkbibliotek för att stärka likvärdig tillgång till folkbibliotek i hela landet.

Kommunsektorns ekonomi står inför stora utmaningar och folkbibliotekens möjligheter till kompetensutveckling och strategisk utveckling är många gånger beroende av kommunens ekonomi. Trots det konstaterar Kulturrådet att kommunerna i högre grad behöver ta sitt ansvar för folkbiblioteken som behöver sin grundfinansiering från kommunen.

Enligt Kulturrådet behöver staten också gå in och styra upp allas lika tillgång till digitala tjänster på biblioteken. Det behövs ett statligt stöd för att stärka den gemensamma nationella infrastrukturen för digitala tjänster.

Hela rapporten finns att läsa här.

Fakta Kulturrådets viktigaste rekommendationer

  • Ge statliga medel för riktade, permanenta utvecklingsstöd till folkbibliotek. De statliga medlen ska ha fokus på både verksamhetsutveckling och kompetensutveckling utifrån bibliotekslagen och bibliotekens prioriterade målgrupper. Insatserna ska vara hållbara och långsiktiga.
  • Fortsätt stärka samverkan mellan nationella biblioteksmyndigheter och bibliotekssektorn samt mellan stat, region och kommun.
  • Ökat statligt stöd till stärkt gemensam nationell infrastruktur och gemensamma digitala tjänster för folkbibliotek.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Nytt råd ska rädda kulturarvet

Kungliga biblioteket får tillsammans med en rad andra myndigheter i uppdrag att bilda ett råd för att skydda kulturarvet. ”I en orolig värld blir bibliotekens och arkivens betydelse ännu mer central.”

1 mar 2024 • < 1 min

Krönika

Ingen kan väl vara emot öppen vetenskap?

Demokrati, kunskap och att forsknings­resultat ska göra största möjliga nytta. Det borde räcka som drivkrafter för att göra vetenskapen öppen till 2030, skriver Svensk biblioteksförenings generalsekreterare Silvia Ernhagen.

1 mar 2024 • 2 min

Ledare

140 miljoner argument för öppen tillgång

De vetenskapliga förlagen tjänar obegripligt mycket pengar. Det drabbar alla, från allmänheten till forskare, när miljoner som kunde ha gått till forskning i stället blir vinst hos världens största kapitalförvaltare.

28 feb 2024 • 2 min

Internationellt

Möter attacker med öppna dörrar

Enda sättet att möta antidemokratiska attacker som har drabbat bibliotek i Berlin är att göra precis tvärtom: öppna dörrarna för samtal om demokrati. Det säger Boryano Rickum, bibliotekschef i Tempelhof-Schöneberg, ett av biblioteken som har råkat ut för högerextrema attacker där böcker förstörs.

22 feb 2024 • 2 min