Kulturrådet: Folkbiblioteken behöver permanent statligt stöd

29 jan 2024 • < 1 min

Folkbiblioteken i många kommuner har så knappa resurser att det nästan inte finns några möjligheter till utveckling. Efter Stärkta bibliotek och Läsfrämjandelyftet efterlyser Kulturrådet ett riktat permanent statligt stöd till folkbiblioteken.

Förutsättningarna för folkbiblioteken skiljer sig åt stort mellan olika kommuner, enligt en rapport från Kulturrådet som konstaterar att resurserna i vissa kommuner bara täcker personal, lokaler och medier. Det finns knappt pengar till programverksamhet och möjligheterna att utforska nya arbetsmetoder är så gott som obefintliga.

Särskilt tufft är det i små kommuner, i glesbygd och i socioekonomiskt svaga områden. Rapporten tar Färgelanda, där det arbetar två personer på biblioteket, som exempel, och konstaterar att viss grundbemanning krävs för att hålla verksamheten i gång.

Kulturrådet slår fast att Stärkta bibliotek och Läsfrämjandelyftet har varit lyckade och efterlyser permanenta statliga satsningar på folkbibliotek för att stärka likvärdig tillgång till folkbibliotek i hela landet.

Kommunsektorns ekonomi står inför stora utmaningar och folkbibliotekens möjligheter till kompetensutveckling och strategisk utveckling är många gånger beroende av kommunens ekonomi. Trots det konstaterar Kulturrådet att kommunerna i högre grad behöver ta sitt ansvar för folkbiblioteken som behöver sin grundfinansiering från kommunen.

Enligt Kulturrådet behöver staten också gå in och styra upp allas lika tillgång till digitala tjänster på biblioteken. Det behövs ett statligt stöd för att stärka den gemensamma nationella infrastrukturen för digitala tjänster.

Hela rapporten finns att läsa här.

Fakta Kulturrådets viktigaste rekommendationer

  • Ge statliga medel för riktade, permanenta utvecklingsstöd till folkbibliotek. De statliga medlen ska ha fokus på både verksamhetsutveckling och kompetensutveckling utifrån bibliotekslagen och bibliotekens prioriterade målgrupper. Insatserna ska vara hållbara och långsiktiga.
  • Fortsätt stärka samverkan mellan nationella biblioteksmyndigheter och bibliotekssektorn samt mellan stat, region och kommun.
  • Ökat statligt stöd till stärkt gemensam nationell infrastruktur och gemensamma digitala tjänster för folkbibliotek.

0 kommentarer

Senaste nytt

Skolbibliotek

Ny lag om skolbibliotek på väg

Elever ska som regel ha tillgång till ett skolbibliotek på sin skola. Och det ska vara bemannat av utbildade bibliotekarier. Det skriver regeringen i det lagförslag som nu skickas till Lagrådet.

17 jun 2024 • 2 min

Nyheter

En hel dag om bibliotek i Almedalen

Under rubriken Biblioteksarenan ägnas en hel dag av Almedalsveckan till samtal om bibliotek. Bland panellisterna finns Kajsa Ravin, Göran Arrius, Brit Stakston och Silvia Ernhagen.

17 jun 2024 • < 1 min

Reportage

Bytte socialtjänsten mot biblioteket

Efter 15 år i socialtjänsten började Gabriella Andersson för tre år sedan att utbilda sig till bibliotekarie. Nu tar hon examen. ”Jag har fått en djupare förståelse för bredden i det här yrket.”

14 jun 2024 • 2 min

Reportage

Ett kulturarv med växande hål

Medieutvecklingen är blixtsnabb, lagarna föråldrade, Kungliga biblioteket ligger efter – och frågor om framtiden möts med politisk tystnad. Samtidigt försöker 13 personer bevara fler minnen av 2020-talet.

7 jun 2024 • 9 min