"Många förväntar sig mer av biblioteken"

20 okt 2022 • 2 min

Hanteringen av den misshagliga boken i Göteborg påminner om hur ängsliga organisationer och företag brukar föra sig i offentligheten. Det inger ingen respekt, skriver Thord Eriksson.

I Kungliga bibliotekets katalog Libris fanns till helt nyligen fyra exemplar av boken Idarat al-tawahhush, skriven av pseudonymen Abu Bakr al-Nadji. Samtliga böcker har funnits på olika bibliotek i Göteborg vilket tidigare i veckan uppmärksammades av Sveriges Radios lokala kanal P4. ”Bok med IS-propaganda lånas ut på bibliotek i Göteborg”, löd rubriken på det första inslaget i måndags.

Det är lätt att föreställa sig stressen hos de ansvariga. Blixtsnabbt vidtogs pudlande åtgärder för skademinimering. Böckerna, som lånats ut totalt tio gånger sedan de köptes in 2017, plockades bort.

Det kändes som att historien slutade där tills Aron Lund, analytiker vid Totalförsvarets forskningsinstitut, kommenterade saken i Expressen igår. Till skillnad från de flesta av oss andra har han läst boken i fråga och beskriver den som ett sövande tråkigt revolutionärt islamistiskt handlingsprogram med ”vissa tillkortakommanden” som plan för världsherravälde. ”Men om man intresserar sig för salafi-jihadismens tankegods och historia är detta en betydelsefull bok. Den citeras flitigt i forskningen och har varit ämne för minst tre studentuppsatser vid svenska universitet sedan 2017.”

I ljuset av Aron Lunds påpekanden framstår reaktionen på P4:s ”avslöjande” inte längre som särskilt rådigt utan som en tillagsinställd reflex.

Inte alls särskilt smickrande.

Det påminner om hur företag och organisationer brukar föra sig i offentligheten: helt utan ställningstaganden för att inte stöta sig med någon alls. Sådant stärker ingens trovärdighet utan framstår som bekvämt och ryggradslöst.

Det är nog många som förväntar sig mer av bibliotekssektorn.

Om biblioteken i Göteborg inte hade skickat böckerna till återvinning utan agerat i konsekvens med att exempelvis Adolf Hitlers Mein kampf redan ingår i beståndet och motiverat att även denna titel bör finnas där, så hade det i stället kunnat inge respekt och stärkt bilden av vad ett bibliotek är.

Historien är en olustig påminnelse om det sluttande plan som riskerar att luta alltmer i en tid då totalitarism fått ett uppsving: ängslighet och misstänksamhet breder ut sig, misshagligheter rensas bort, ivern att passa in, inte avvika, att vara till lags, vinner mark.

Det vore värdefullt att höra hur tankarna går ute på folkbiblioteken. Mejla!

1 kommentarer

  1. Viktiga synpunkter. Dessa böcker är ju intressanta för forskare och har en plats i historien. Tolerans innebär att acceptera även det man kraftigt ogillar, inom lagens ramar givetvis. (Att sätta handböcker i terrorism och bombtillverkning i fel händer är förstås inte bibliotekens uppgift.)

Senaste nytt

Internationellt

Wlic i Dubai inställt

Biblioteksfederationen Ifla har fått hård kritik för beslutet att förlägga nästa års världskongress till Förenade Arabemiraten. Nu har landet dragit tillbaka sitt erbjudande att genomföra arrangemanget.

3 okt 2023 • < 1 min

Debatt

Hotet mot bibliotekens demokratiska uppdrag

En stark polarisering i samhället kastar en mörk skugga över bibliotekets verksamhet. Torbjörn Nilsson, stadsbibliotekarie i Malmö, pekar på tre lokala exempel och lyfter vilka förändringar han ser för biblioteket i ett allt hårdare samhällsklimat.

3 okt 2023 • 2 min

Nyheter

Den judiska kulturen tar plats på bokmässan

Ett av Bokmässans teman i år är judisk kultur. Bland annat visar Resursbiblioteket för jiddisch sitt nya minoritetskit. Tanken är att bibliotek ska kunna, på ett enkelt sätt synliggöra judisk kultur i biblioteksrummet.

29 sep 2023 • 3 min

Nyheter

Konstnärlig frihet ska garantera armlängds avstånd

Skolbiblioteken lyfts som särskilt viktiga i Mats Svegfors förslag om hur kommunerna ska bli mer delaktiga i kulturpolitiken. Och för att garantera armlängds avstånd ska kommunerna, för att kunna dela ut pengar, skriva under på att de respekterar den konstnärliga friheten.

27 sep 2023 • < 1 min

Krönika

AI-frågor till biblioteken

Vad händer med upphovsrätten när ett verk har skapats av artificiell intelligens? Ska AI-genererade verk omfattas av pliktlagstiftningen och aktivt samlas in av nationalbiblioteken? AI ställer biblioteken inför ett antal fundamentala och rent existentiella frågeställningar, skriver Lars Ilshammar.

25 sep 2023 • 2 min