"Många förväntar sig mer av biblioteken"

20 okt 2022 • 2 min

Hanteringen av den misshagliga boken i Göteborg påminner om hur ängsliga organisationer och företag brukar föra sig i offentligheten. Det inger ingen respekt, skriver Thord Eriksson.

I Kungliga bibliotekets katalog Libris fanns till helt nyligen fyra exemplar av boken Idarat al-tawahhush, skriven av pseudonymen Abu Bakr al-Nadji. Samtliga böcker har funnits på olika bibliotek i Göteborg vilket tidigare i veckan uppmärksammades av Sveriges Radios lokala kanal P4. ”Bok med IS-propaganda lånas ut på bibliotek i Göteborg”, löd rubriken på det första inslaget i måndags.

Det är lätt att föreställa sig stressen hos de ansvariga. Blixtsnabbt vidtogs pudlande åtgärder för skademinimering. Böckerna, som lånats ut totalt tio gånger sedan de köptes in 2017, plockades bort.

Det kändes som att historien slutade där tills Aron Lund, analytiker vid Totalförsvarets forskningsinstitut, kommenterade saken i Expressen igår. Till skillnad från de flesta av oss andra har han läst boken i fråga och beskriver den som ett sövande tråkigt revolutionärt islamistiskt handlingsprogram med ”vissa tillkortakommanden” som plan för världsherravälde. ”Men om man intresserar sig för salafi-jihadismens tankegods och historia är detta en betydelsefull bok. Den citeras flitigt i forskningen och har varit ämne för minst tre studentuppsatser vid svenska universitet sedan 2017.”

I ljuset av Aron Lunds påpekanden framstår reaktionen på P4:s ”avslöjande” inte längre som särskilt rådigt utan som en tillagsinställd reflex.

Inte alls särskilt smickrande.

Det påminner om hur företag och organisationer brukar föra sig i offentligheten: helt utan ställningstaganden för att inte stöta sig med någon alls. Sådant stärker ingens trovärdighet utan framstår som bekvämt och ryggradslöst.

Det är nog många som förväntar sig mer av bibliotekssektorn.

Om biblioteken i Göteborg inte hade skickat böckerna till återvinning utan agerat i konsekvens med att exempelvis Adolf Hitlers Mein kampf redan ingår i beståndet och motiverat att även denna titel bör finnas där, så hade det i stället kunnat inge respekt och stärkt bilden av vad ett bibliotek är.

Historien är en olustig påminnelse om det sluttande plan som riskerar att luta alltmer i en tid då totalitarism fått ett uppsving: ängslighet och misstänksamhet breder ut sig, misshagligheter rensas bort, ivern att passa in, inte avvika, att vara till lags, vinner mark.

Det vore värdefullt att höra hur tankarna går ute på folkbiblioteken. Mejla!

1 kommentarer

  1. Viktiga synpunkter. Dessa böcker är ju intressanta för forskare och har en plats i historien. Tolerans innebär att acceptera även det man kraftigt ogillar, inom lagens ramar givetvis. (Att sätta handböcker i terrorism och bombtillverkning i fel händer är förstås inte bibliotekens uppgift.)

Senaste nytt

Nyheter

Startar bibliotek för social rättvisa

Organisationen Helamalmö startar sitt andra bibliotek. Ambitionen är samarbeta med universitetsbibliotek runtom i landet. ”När nya rapporter kommer så ska man kunna läsa dem hos oss”, säger verksamhetsledaren Nicolas Lunabba.

28 mar 2023 • 2 min

Debatt

Behövs folkbibliotekens eget museum?

Trots uppmärksamhet och uppskattning är framtiden för Biblioteksmuseet i Borås oviss. Det behövs bidrag till drift och fler engagerade individer – "och det brådskar", skriver Biblioteksmuseiföreningens ordförande Tommy Olsson.

27 mar 2023 • 3 min

Nyheter

Ovanligt med politisk inblandning – men oron finns

Björn Orring, Ulf Dernevik och Anna Troberg är nöjda med svaren de fick från regeringsföreträdarna om armlängds avstånd. Och en undersökning som Biblioteksbladet har gjort visar att det, än så länge, är ovanligt att politiker blandar sig i biblioteksverksamheten. Men oro finns för framtiden.

23 mar 2023 • 2 min

Krönika

Digitalt landskap kräver debatt och samverkan

Bibliotekens närvaro på Tiktok blottar en konflikt mellan tillgänglighet och skydd av människors integritet. Hur ska detta hanteras? Svaret ligger inte alltid i att göra mer av samma, utan det måste också vara möjligt att göra nytt, skriver digitaliseringsexperten Carl Heath.

17 mar 2023 • 2 min