Fängslad av talibanerna för kampen för skolor och bibliotek

4 apr 2023 • 2 min

Matiullah Wesa har grundat organisationen Pen Path som med stort mod driver på för i synnerhet flickors rätt till utbildning och har byggt upp skolor och bibliotek i hela Afghanistan. Sedan en vecka är han försvunnen efter att ha gripits av talibanregimens säkerhetspolis.

När han var barn brändes Matiullah Wesas skola ner av talibaner. Som vuxen startade han organisationen Pen Path som kämpar för barns – och i synnerhet flickors – rätt till utbildning. För drygt en vecka sedan greps han av talibaner och har sedan dess inte synts till.

Fem dagar efter att talibanrörelsen erövrat makten i Afghanistan i augusti 2021 publicerade Bibliotekbladet en intervju med Matiullah Wesa, grundare av organisationen Pen Path. Inför samtalet hade han skickat en lista med 32 punkter, sådant organisationen redan åstadkommit eller avsåg att försöka uppnå:

100 skolor som kunnat återöppnas, 46 skolor som byggts från grunden, skapandet av 39 bibliotek i landets mest avlägsna delar, hemstudier för 1400 flickor i områden där det helt saknas skolor, möjlighet till skolgång för 54 000 barn – både flickor och pojkar – som tidigare inte haft den rättigheten tillgodosedd.

Sedan dess har jag följt Pen Path i sociala medier och häpnat över modet och integriteten hos Matiullah Wesa och hans kollegor när de trotsigt har strävat vidare och påtalat betydelsen av kunskap, böcker, skolor och bibliotek.

I augusti 2021 hade talibanrörelsen ännu inte levt ut alla sina drömmar om kontroll – uppenbarligen försökte de ännu framstå annorlunda än sina föregångare 20 år tidigare och hade flera gånger försäkrat att flickor skulle tillåtas gå i skolan. Jag frågade om Matiullah Wesa trodde att de skulle hålla fast vid det. Han svarade att de skulle kämpa emot om löftet inte hölls. ”Vi vill inte att någon grupp ska kunna hindra flickor från att gå i skolan.”

Modet och målmedvetenheten har uppmärksammats internationellt och inbjuden av European Institute of Peace, EIO, besökte Matiulla Wesa i början av året Bryssel där han träffade representanter för EU och olika organisationer. Utan vidare hade han kunnat stanna kvar där och söka – och helt säkert beviljas – asyl. I stället reste han tillbaka för att fortsätta sin och Pen Paths kamp.

Detta var möjligt för honom till för drygt en vecka sedan då han greps av talibanregimens säkerhetspolis. Sedan dess är det tyst.

Det är naturligtvis mycket illavarslande.

Det minsta vi alla just nu kan göra för Matiullah Wesa är att känna till hans och Pen Paths namn. Hans försvinnande och organisationens kamp får inte falla i glömska.

0 kommentarer

Senaste nytt

Ledare

Omfamna, bemästra och använd AI

Bilderna i nya numret av Biblioteksbladet är AI-genererade. Skulle tidningen även kunna skrivas av en chatbot? "Svaret är nej, men jag ändrar mig kanske om någon lyckas instruera en AI att skriva texter som berör på samma sätt som Annika Nordenskiölds bilder", skriver Thord Eriksson.

30 nov 2023 • 2 min

Digitalisering

Gammal data hotas av utrotning

Med språk hämtat från naturvetenskapens larm om utsatta djurarter listar Digital Preservation Coalition hotade ”digitala arter”. Några är på väg att försvinna, andra är redan så gott som borta – och följderna är förödande, varnar organisationen.

28 nov 2023 • 3 min