Fängslad av talibanerna för kampen för skolor och bibliotek

4 apr 2023 • 2 min

Matiullah Wesa har grundat organisationen Pen Path som med stort mod driver på för i synnerhet flickors rätt till utbildning och har byggt upp skolor och bibliotek i hela Afghanistan. Sedan en vecka är han försvunnen efter att ha gripits av talibanregimens säkerhetspolis.

När han var barn brändes Matiullah Wesas skola ner av talibaner. Som vuxen startade han organisationen Pen Path som kämpar för barns – och i synnerhet flickors – rätt till utbildning. För drygt en vecka sedan greps han av talibaner och har sedan dess inte synts till.

Fem dagar efter att talibanrörelsen erövrat makten i Afghanistan i augusti 2021 publicerade Bibliotekbladet en intervju med Matiullah Wesa, grundare av organisationen Pen Path. Inför samtalet hade han skickat en lista med 32 punkter, sådant organisationen redan åstadkommit eller avsåg att försöka uppnå:

100 skolor som kunnat återöppnas, 46 skolor som byggts från grunden, skapandet av 39 bibliotek i landets mest avlägsna delar, hemstudier för 1400 flickor i områden där det helt saknas skolor, möjlighet till skolgång för 54 000 barn – både flickor och pojkar – som tidigare inte haft den rättigheten tillgodosedd.

Sedan dess har jag följt Pen Path i sociala medier och häpnat över modet och integriteten hos Matiullah Wesa och hans kollegor när de trotsigt har strävat vidare och påtalat betydelsen av kunskap, böcker, skolor och bibliotek.

I augusti 2021 hade talibanrörelsen ännu inte levt ut alla sina drömmar om kontroll – uppenbarligen försökte de ännu framstå annorlunda än sina föregångare 20 år tidigare och hade flera gånger försäkrat att flickor skulle tillåtas gå i skolan. Jag frågade om Matiullah Wesa trodde att de skulle hålla fast vid det. Han svarade att de skulle kämpa emot om löftet inte hölls. ”Vi vill inte att någon grupp ska kunna hindra flickor från att gå i skolan.”

Modet och målmedvetenheten har uppmärksammats internationellt och inbjuden av European Institute of Peace, EIO, besökte Matiulla Wesa i början av året Bryssel där han träffade representanter för EU och olika organisationer. Utan vidare hade han kunnat stanna kvar där och söka – och helt säkert beviljas – asyl. I stället reste han tillbaka för att fortsätta sin och Pen Paths kamp.

Detta var möjligt för honom till för drygt en vecka sedan då han greps av talibanregimens säkerhetspolis. Sedan dess är det tyst.

Det är naturligtvis mycket illavarslande.

Det minsta vi alla just nu kan göra för Matiullah Wesa är att känna till hans och Pen Paths namn. Hans försvinnande och organisationens kamp får inte falla i glömska.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min