Trotsar talibaner för bibliotek och flickors rätt till kunskap

20 aug 2021 • 4 min

Organisationen Pen Path har startat bibliotek och skolor över hela Afghanistan. Vad händer nu när talibanerna tagit makten? ”Om de eller någon annan grupp vill döda mig eller våra volontärer, så är vi redo. Men vi vill inte upphöra med vårt arbete”, säger Pen Paths grundare Matiullah Wesa till Biblioteksbladet.

Pen Path har donerat hundratusentals böcker till afghanska barn och arrangerar hemundervisning för flickor i områden där det inte finns några skolor. Foto: Pen Path

När Matiullah Wesa gick i fjärde klass brändes hans skola ner av talibaner. Skolan hade startats av hans far som hotades till livet så att familjen var tvungen att söka sig till en annan del av provinsen Kandahar.

Att hindras från att studera var en erfarenhet som ledde till att han och hans äldre bror flera år senare tog initiativ till att åter öppna den förstörda skolan. Detta var fröet till organisation Pen Path som finns i hela Afghanistan och engagerar 2400 volontärer. Verksamheten leds av Matiullah Wesa som i dag är 29 år och har utbildat sig inom mänskliga rättigheter vid ett universitet i New Delhi, Indien.

Det har gått två dygn sedan staden och landet föll i den nya regimens händer när vi talar via WhatsApp. Han befinner sig på organisationens kontor i centrala Kabul och berättar att han passerat flera talibaner på väg dit men att det är lugnt på gatorna.

Inför samtalet har han skickat en lista med 32 punkter som ringar in organisationens aktiviteter och vad som har uppnåtts. Först kommer de 100 skolor som kunnat återöppnas. Sedan de 46 skolor som organisationen byggt från grunden. Därefter skapandet av 39 bibliotek i landets mest avlägsna delar, hemstudier för 1400 flickor i områden där det helt saknas skolor, möjlighet till skolgång för 54 000 barn – både flickor och pojkar – som tidigare inte haft den rättigheten tillgodosedd.

Och så vidare ända till punkt 29–32 som handlar om att etablera datorlabb, öka medvetandet om diskriminering och mänskliga rättigheter, starta cricket- och fotbollslag och att driva kampanj för idrottsaktiviteter och mot att använda narkotika.

– Om man vill stoppa våld, om man vill stoppa krig, om man vill stoppa all sorts diskriminering, då är enda vägen att utbilda människor. Vi har haft 43 år av krig i Afghanistan och det enda skälet till det är att människor är outbildade. Om pojkar och flickor i stället får gå i skolan, då kommer de att känna till mänskliga rättigheter och respektera andra och inte stötta krig utan fred, säger Matiullah Wesa.

På Twitter har han delat en filmsekvens från i somras när volontärer från Pen Path åker motorcykel i staden Spin Boldak – han själv syns tala i en megafon. Vid en snabb anblick kan de tas för talibaner som också ofta färdas på motorcykel. För att minimera risken för att regeringstroget flyg ska göra den förväxlingen och gå till attack, sitter Afghanistans flagga på några motorcyklar. Och i stället för kalasjnikovs bär volontärerna plakat med texter som ”We love education” och ”Give us books”.

I tweeten har Matiullah Wesa skrivit: ”Även under denna svåra tid når vi ut till människor och sprider budskapet att vi inte kommer att lämna landet. Vi kommer att slåss för flickors skolgång, mänskliga rättigheter och fred. Vi kommer att förändra situationen i det här landet, vi kommer att göra det säkert.”

Han lade ut detta den 11 augusti – fortfarande i en annan tid, när Afghanistan ännu inte helt var under talibanernas kontroll.

Hur blir det med Pen Path i fortsättningen? Han svar andas både tillförsikt och trotsig målmedvetenhet.

– För tio dagar sen var jag i Kandahar. Två kilometer bort var det krig och det hördes raketer och artillerield, men jag slutade inte jobba – för det är här vårt mål, vår rättighet och vår uppgift. Om talibanerna eller någon annan grupp vill döda mig eller våra volontärer, så är vi redo. Men vi vill inte upphöra med vårt arbete.

Många skolor, bibliotek och annan verksamhet som Pen Path tagit initiativ till ligger i områden där talibanernas närvaro hela tiden varit påtaglig och där deras medgivande ofta har krävts för att till exempel öppna en skola som varit stängd.

Matiullah Wesa i den konflikthärjade Spin Boldak-distriktet i södra delen av Kandahar-provinsen tidigare i sommar. Foto: Pen Path

Det har alltid gått att få sådana medgivanden, säger Matiullah Wesa och förklarar att det hänger ihop med Pen Paths folkliga förankring och att organisationen har stått fri från den nyss avsatta regeringen och utländska militära styrkor.

Siffror från Svenska Afghanistankommittén visar att antalet barn som får gå i skolan i och för sig har ökat från en miljon till åtta miljoner sedan talibanerna förlorade makten 2001. Dessutom har 12 000 skolor byggts sedan dess och antalet elever som årligen går ut grundskolan har stigit från 10 000 till drygt 300 000.

Men trots framstegen är behoven som Pen Path försöker tillmötesgå fortsatt enorma: nästan 60 procent av landets befolkning kan varken läsa eller skriva. Under det förra talibanstyret förbjöds flickor att gå i skolan och det motståndet hänger också kvar. Human rights watch bedömde häromåret att två tredjedelar av landets flickor ännu inte går i skolan och att det ofta beror på hot, trakasserier och direkta attacker.

Dagens talibaner, som uppenbart försöker framstå på annat sätt än sina föregångare för 20 år sedan, har flera gånger försäkrat att flickor inte längre ska hindras från att gå i skolan.

Tror du att de kommer att stå fast vid det?

– Om de inte håller löftet kommer vi att kämpa emot. Vi vill inte att någon grupp ska kunna hindra flickor från att gå i skolan, säger Matiullah Wesa.

Någon gång hoppas han få möjlighet att besöka Sverige eller något annat land i Europa.

– Jag vill se hur era utbildningssystem är uppbyggda. Och jag vill se era bibliotek och skolor för att kunna ta med mig nya idéer hem om hur jag ska bidra till utbildningen i det här landet. Ge mig en månads visum bara, jag kan lämna pengar och garantier om att jag inte tänker stanna utan kommer att åka tillbaka.

På torsdagen publicerades ett uttalande från Iflas ordförande Christine Mackenzie och generalsekreteraren Gerald Leitner med anledning av situationen i Afghanistan. De understryker betydelsen av rätt till utbildning, tillgång till information, yttrandefrihet och allas kulturella rättigheter.

Jag skickar uttalandet till Matiullah Wesa. Han svarar att han uppskattar Ifla-ledningens deltagande och engagemang.

– Jag vill gärna vara en del av den sammanslutningen, säger han.

1 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Nya namn föreslås till styrelsen

När ny styrelse ska väljas i Svensk biblioteksförening står två nya namn på valberedningens lista. Och ordförande Helene Öberg föreslås väljas om för ytterligare en tvåårsperiod.

17 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Oro för bristande engagemang i föreningen

Endast två motioner har lämnats in inför Svensk biblioteksförenings årsmöte. Något som skulle kunna tyda på ett svagt engagemang. Dessutom handlar motionerna om, ja precis, bristande engagemang i föreningen.

16 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Edholm om skolbiblioteken: "Man måste börja nånstans"

Det är upp till lärosätena att åtgärda bristen på skolbibliotekarier. Det är ett besked från skolminister Lotta Edholm när hon besöker Bibliotekshögskolan i Borås. "Det är klart att unga människor får upp ögonen för yrket. Och när söktrycket ökar är det naturligt att utöka antalet platser."

11 apr 2024 • 5 min

Reportage

Hon vill knyta ihop Europas bibliotek

Axiells nya vd Maria Wasing har stora tankar om tillväxt och bolaget betydelse. Men fler bibliotek än de i Nacka räknar hon inte med att företaget kommer att driva. ”Inte strategiskt viktigt för oss.”

9 apr 2024 • 6 min

Internationellt

Böckerna som censureras mest

Försöken att få bort böcker som handlar om sex, hbqi-frågor eller rasism eskalerar i USA. Här är de tio böcker som ansågs farligast 2023 och som plockades bort mest från bibliotekshyllorna.

8 apr 2024 • < 1 min