Biblioteken på svältkur – vem bryr sig?

8 feb 2023 • < 1 min

Varannan svensk besöker aldrig ett bibliotek. När de saknar relevans för så många borde ingen bli förvånad över krympta budgetar.

Biblioteksbladet har för fjärde året i följd skickat ut en enkät till landets bibliotekschefer med frågor om resurserna de tilldelats 2023. Läget i Sverige och världen speglas i deras svar:
Precis som väntat äter inflationen hål i många folkbiblioteks resurser.
Var fjärde verksamhet har inte ens fått sin budget indexreglerad och vart tionde bibliotek utsätts inte bara för utebliven indexuppräkning utan får dessutom sina resurser krympta räknat i absoluta tal.

Hur är det möjligt?

Biblioteken och deras personal måste nog vända blicken mot sig själva för att söka en del av svaret.
Jag har flera gånger skrivit om att svansföringen och självbilden som den här sektorn visar upp i branschinterna sammanhang nästan aldrig märks på utsidan. Biblioteksfolk är bra på att prata med varandra om sin betydelse, sämre på att göra det med andra.

Att politiker ute i kommunerna sätter folkbiblioteken på extra mager diet just det här året beror nog inte bara på det tuffa ekonomiska läget. Jag tror att en lika viktig förklaring är deras dåliga koll på verksamheten som de sätter kniven i. Besöker de aldrig ett bibliotek?
Det är något de i så fall har gemensamt med halva Sveriges befolkning.

Att varannan människa i landet inte tycks betrakta biblioteken som relevanta samhällsinstitutioner framkommer i den årliga undersökningen från SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Där finns resultat som borde diskuteras vid varje biblioteksintern sammankomst – men jag kan inte komma på en enda gång när folk ens verkat lite bekymrade över saken.
Det är nog det konstigaste och mest oroande jag upplevt under snart fyra år som redaktör för Biblioteksbladet.

2 kommentarer

  1. Kunde inte hålla med mer.

    Det räcker inte med att vi själva vet att vi är viktiga, andra måste tycka det också.

  2. Bra artikel som ställer några viktiga frågor. Att halva befolkningen inte sätter sin fot på biblioteken borde föranleda mer diskussioner internt. Jag har flera gånger reagerat på alla dessa brukarenkäter som regelbundet görs. Det är väl i och för sig bra att sådana görs, men varför görs inga motsvarande försök att nå ut till alla dem som INTE besöker biblioteken? Och hur många gånger under mina dryga 20 år som biblioteksanställd har jag inte varit med om politiska ledamöter i vår egen kulturnämnd som saknar lånekort och där det visar sig att de praktiskt taget aldrig har satt sin fot på ett bibliotek. Och som fortfarande lever i föreställningen att biblioteket enbart erbjuder böcker att låna hem. Då ska man nog inte räkna med någon större förståelse för bibliotekens viktiga roll i samhället!

Senaste nytt

Nyheter

Ovanligt med politisk inblandning – men oron finns

Björn Orring, Ulf Dernevik och Anna Troberg är nöjda med svaren de fick från regeringsföreträdarna om armlängds avstånd. Och en undersökning som Biblioteksbladet har gjort visar att det, än så länge, är ovanligt att politiker blandar sig i biblioteksverksamheten. Men oro finns för framtiden.

23 mar 2023 • 2 min

Krönika

Digitalt landskap kräver debatt och samverkan

Bibliotekens närvaro på Tiktok blottar en konflikt mellan tillgänglighet och skydd av människors integritet. Hur ska detta hanteras? Svaret ligger inte alltid i att göra mer av samma, utan det måste också vara möjligt att göra nytt, skriver digitaliseringsexperten Carl Heath.

17 mar 2023 • 2 min

Debatt

Vi bygger demokratin starkare

Örebro bibliotek har anställt en bibliotekssocionom och därmed försökt definiera gränsen för bibliotekssystemet. Genom att ta vårt uppdrag på allvar kan vi hjälpas åt att överbrygga klyftorna i samhället, skriver Lars Hilmersson och Lotta Perkiö.

14 mar 2023 • 4 min

Reportage

Livsviktiga boktips bakom galler

I 18 år har Thomas Öhnell levererat lästips och begärt in sena boklån från långtidsdömda på Hall. När nya regeringen ropar efter hårdare straff och högre murar är det inte första gången han hör det. ”Jag blir alltid lite orolig.”

13 mar 2023 • 4 min