Biblioteken på svältkur – vem bryr sig?

8 feb 2023 • < 1 min

Varannan svensk besöker aldrig ett bibliotek. När de saknar relevans för så många borde ingen bli förvånad över krympta budgetar.

Biblioteksbladet har för fjärde året i följd skickat ut en enkät till landets bibliotekschefer med frågor om resurserna de tilldelats 2023. Läget i Sverige och världen speglas i deras svar:
Precis som väntat äter inflationen hål i många folkbiblioteks resurser.
Var fjärde verksamhet har inte ens fått sin budget indexreglerad och vart tionde bibliotek utsätts inte bara för utebliven indexuppräkning utan får dessutom sina resurser krympta räknat i absoluta tal.

Hur är det möjligt?

Biblioteken och deras personal måste nog vända blicken mot sig själva för att söka en del av svaret.
Jag har flera gånger skrivit om att svansföringen och självbilden som den här sektorn visar upp i branschinterna sammanhang nästan aldrig märks på utsidan. Biblioteksfolk är bra på att prata med varandra om sin betydelse, sämre på att göra det med andra.

Att politiker ute i kommunerna sätter folkbiblioteken på extra mager diet just det här året beror nog inte bara på det tuffa ekonomiska läget. Jag tror att en lika viktig förklaring är deras dåliga koll på verksamheten som de sätter kniven i. Besöker de aldrig ett bibliotek?
Det är något de i så fall har gemensamt med halva Sveriges befolkning.

Att varannan människa i landet inte tycks betrakta biblioteken som relevanta samhällsinstitutioner framkommer i den årliga undersökningen från SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Där finns resultat som borde diskuteras vid varje biblioteksintern sammankomst – men jag kan inte komma på en enda gång när folk ens verkat lite bekymrade över saken.
Det är nog det konstigaste och mest oroande jag upplevt under snart fyra år som redaktör för Biblioteksbladet.

2 kommentarer

  1. Bra artikel som ställer några viktiga frågor. Att halva befolkningen inte sätter sin fot på biblioteken borde föranleda mer diskussioner internt. Jag har flera gånger reagerat på alla dessa brukarenkäter som regelbundet görs. Det är väl i och för sig bra att sådana görs, men varför görs inga motsvarande försök att nå ut till alla dem som INTE besöker biblioteken? Och hur många gånger under mina dryga 20 år som biblioteksanställd har jag inte varit med om politiska ledamöter i vår egen kulturnämnd som saknar lånekort och där det visar sig att de praktiskt taget aldrig har satt sin fot på ett bibliotek. Och som fortfarande lever i föreställningen att biblioteket enbart erbjuder böcker att låna hem. Då ska man nog inte räkna med någon större förståelse för bibliotekens viktiga roll i samhället!

  2. Kunde inte hålla med mer.

    Det räcker inte med att vi själva vet att vi är viktiga, andra måste tycka det också.

Senaste nytt

Nyheter

Finska tips om nationellt e-bibliotek

Omvärldsbevakning, AI och tips att ta med sig för den som vill skapa nationellt e-bibliotek var några frågor som lyftes på Biblioteteksdagarnas första dag på Sara kulturhus i Skellefteå.

22 maj 2024 • 8 min

Nyheter

Vill göra sjukhusbiblioteken synligare

Sjukhusens bibliotek berörs när de ekonomiskt krisande regionerna ska spara pengar. Det kan försämra vårdkvaliteten, hävdar Anna Videfrost, ordförande i Föreningen Sveriges sjukhusbibliotekschefer, SSBC.

21 maj 2024 • 3 min

Nyheter

Så ska bokens värde säkras

Politiken bryr sig inte om litteraturen. Det anser Sveriges författarförbund som samlar representanter från litteraturområdet för att stärka branschens intressen.

15 maj 2024 • 2 min