Biblioteken på svältkur – vem bryr sig?

8 feb 2023 • < 1 min

Varannan svensk besöker aldrig ett bibliotek. När de saknar relevans för så många borde ingen bli förvånad över krympta budgetar.

Biblioteksbladet har för fjärde året i följd skickat ut en enkät till landets bibliotekschefer med frågor om resurserna de tilldelats 2023. Läget i Sverige och världen speglas i deras svar:
Precis som väntat äter inflationen hål i många folkbiblioteks resurser.
Var fjärde verksamhet har inte ens fått sin budget indexreglerad och vart tionde bibliotek utsätts inte bara för utebliven indexuppräkning utan får dessutom sina resurser krympta räknat i absoluta tal.

Hur är det möjligt?

Biblioteken och deras personal måste nog vända blicken mot sig själva för att söka en del av svaret.
Jag har flera gånger skrivit om att svansföringen och självbilden som den här sektorn visar upp i branschinterna sammanhang nästan aldrig märks på utsidan. Biblioteksfolk är bra på att prata med varandra om sin betydelse, sämre på att göra det med andra.

Att politiker ute i kommunerna sätter folkbiblioteken på extra mager diet just det här året beror nog inte bara på det tuffa ekonomiska läget. Jag tror att en lika viktig förklaring är deras dåliga koll på verksamheten som de sätter kniven i. Besöker de aldrig ett bibliotek?
Det är något de i så fall har gemensamt med halva Sveriges befolkning.

Att varannan människa i landet inte tycks betrakta biblioteken som relevanta samhällsinstitutioner framkommer i den årliga undersökningen från SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Där finns resultat som borde diskuteras vid varje biblioteksintern sammankomst – men jag kan inte komma på en enda gång när folk ens verkat lite bekymrade över saken.
Det är nog det konstigaste och mest oroande jag upplevt under snart fyra år som redaktör för Biblioteksbladet.

2 kommentarer

  1. Kunde inte hålla med mer.

    Det räcker inte med att vi själva vet att vi är viktiga, andra måste tycka det också.

  2. Bra artikel som ställer några viktiga frågor. Att halva befolkningen inte sätter sin fot på biblioteken borde föranleda mer diskussioner internt. Jag har flera gånger reagerat på alla dessa brukarenkäter som regelbundet görs. Det är väl i och för sig bra att sådana görs, men varför görs inga motsvarande försök att nå ut till alla dem som INTE besöker biblioteken? Och hur många gånger under mina dryga 20 år som biblioteksanställd har jag inte varit med om politiska ledamöter i vår egen kulturnämnd som saknar lånekort och där det visar sig att de praktiskt taget aldrig har satt sin fot på ett bibliotek. Och som fortfarande lever i föreställningen att biblioteket enbart erbjuder böcker att låna hem. Då ska man nog inte räkna med någon större förståelse för bibliotekens viktiga roll i samhället!

Senaste nytt

Ledare

Omfamna, bemästra och använd AI

Bilderna i nya numret av Biblioteksbladet är AI-genererade. Skulle tidningen även kunna skrivas av en chatbot? "Svaret är nej, men jag ändrar mig kanske om någon lyckas instruera en AI att skriva texter som berör på samma sätt som Annika Nordenskiölds bilder", skriver Thord Eriksson.

30 nov 2023 • 2 min

Digitalisering

Gammal data hotas av utrotning

Med språk hämtat från naturvetenskapens larm om utsatta djurarter listar Digital Preservation Coalition hotade ”digitala arter”. Några är på väg att försvinna, andra är redan så gott som borta – och följderna är förödande, varnar organisationen.

28 nov 2023 • 3 min