2023 ett magert år för folkbiblioteken

6 feb 2023 • 2 min

Resurserna för nästan 90 procent av landets folkbibliotek har krympt 2023, visar Biblioteksbladets årliga enkätundersökning. Skälet är nedskurna budgetar, hög inflation eller både och.

För fjärde året i följd har Biblioteksbladet skickat ut en enkät till cheferna för folkbiblioteken i Sveriges 290 kommuner med frågor om verksamhetens resurser: har de krympt, växt eller är de oförändrade?

Svaren från de 206 chefer som har deltagit i enkäten visar att 2023 innebär något av ett stålbad på många håll: nästan 90 procent av landets folkbibliotek ska i år bedriva sin verksamhet med mindre resurser än 2022.

  • I drygt en av tio kommuner har budgeten skurits ned jämfört med föregående år. Det är en lika stor andel som i Biblioteksbladets enkätundersökning för ett år sedan.
  • I drygt hälften av kommunerna är budgeterna för 2023 oförändrade, förutom att de har räknats upp enligt index. Men med en inflation på 10 procent och kommunala indexuppräkningar som i år ligger på som högst 3,5 procent (exklusive uppräkningar för pensionerna, en kostnad som stiger i år men som normalt regleras centralt i kommunerna) innebär detta att resurserna urholkas kraftigt.
  • I var fjärde kommun är budgeten oförändrad och har heller inte räknats upp enligt index. I praktiken alltså också en avsevärd nedskärning.
  • I endast en av tio kommuner är trenden positiv med resurser för 2023 som har stärkts med medel utöver indexregleringen.

Biblioteksbladets enkät visar alltså att svenska folkbibliotek är svårt trängda av det ekonomiska läget. Kulturminister Parisa Liljestrand har tagit del av resultatet av enkäten. I en skriftlig kommentar betonar hon att hon varken kan kommentera eller ha synpunkter på hur det ser ut budgetmässigt eller innehållsmässigt i kommunala verksamheter.

Hon framhåller att staten stöttar folkbiblioteken genom Stärkta bibliotek, den tillfälliga satsning som funnits sedan 2018.

– Syftet med satsningen är att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet.  Detta är en fortsatt viktig satsning och jag är glad att vi i ekonomiskt tuffa tider har kunnat fortsätta avsätta medel för satsningen.

Stärkta bibliotek går in på sista varvet i år, men Statens kulturråd har fått ett uppdrag av regeringen att analysera de framtida behoven och identifiera möjliga former för statens stöd till folkbibliotekens verksamhet. I år uppgår anslaget till 75 miljoner kronor, utslaget över landet blir det i snitt drygt 250 000 per kommun.

Svensk biblioteksförenings ordförande Helene Öberg tycker inte att situationen som blir synlig i Biblioteksbladets enkät är förvånande – men bekymrande.

– Det är ett tufft ekonomiskt läge för många kommuner. Vi har därför sedan valet arbetat extra mycket med att stärka våra medlemmar som arbetar i folkbiblioteken med argument för tillräckliga resurser. Folkbiblioteken ska vara öppna och trygga mötesplatser för alla. Minskade resurser kommer att påverka det.

Det är svårt att se några fördelar med att krympa utrymmet för en verksamhet som ska främja läsning och tillgång till litteratur, menar Helene Öberg.

– Många krafter slåss om medborgarnas uppmärksamhet, och den komplexa omvärlden kräver demokratisk tillgång till information. Vi behöver vara ett samhälle som ser läsningen och litteraturen som en tillgång, inte som en sparpost i en budget.

Grafik: Christian Williamsson

0 kommentarer

Senaste nytt

Internationellt

Möter attacker med öppna dörrar

Enda sättet att möta antidemokratiska attacker som har drabbat bibliotek i Berlin är att göra precis tvärtom: öppna dörrarna för samtal om demokrati. Det säger Boryano Rickum, bibliotekschef i Tempelhof-Schöneberg, ett av biblioteken som har råkat ut för högerextrema attacker där böcker förstörs.

22 feb 2024 • 2 min

Internationellt

Högerextrem våg mot tyska bibliotek

Kritiska granskningar av högerextrema grupper och den gröna politikern Annalena Baerbocks självbiografi finns bland de böcker som har förstörts. Ett bibliotek i Berlin möter problemet genom att bjuda in författare förstörda böcker för att de ska få diskutera sina idéer.

15 feb 2024 • 2 min

Essä

Grattis på 60-årsdagen!

AI har funnits längre än många av oss har levt, ändå är det först nu som teknologin väcker upphetsad debatt. I stället för att bli skrämda borde vi se de grå vardagsnyttorna, skriver Lars Ilshammar.

14 feb 2024 • 7 min

Nyheter

"Vi är inga gränspoliser"

Göteborg är en av flera kommuner som har markerat mot förslaget om anmälningsplikt. Det har tagits väl emot bland personalen på biblioteken. ”Det känns skönt att vi står eniga”, säger Kristian Schultz, bibliotekarie i Göteborg.

13 feb 2024 • 2 min