Kommentar

Embarrassing silence from IFLA

The board of the International Federation of Libraries IFLA have indulgence with Dubai's violation of several human rights — and refuses to answer questions about it. Many expect more from an organization with freedom of information as one of its core values, writes Biblioteksbladet's editor-in-chief Thord Eriksson.

19 okt 2023 • 2 min

Kommentar

Iflas tystnad är genant

Styrelsen för den internationella biblioteksfederationen Ifla har haft överseende med att Dubai kränker flera mänskliga rättigheter – och vägrar svara på frågor om det. Många förväntar sig mer av en organisation med informationsfrihet som ett av sina kärnvärden, skriver Biblioteksbladets chefredaktör Thord Eriksson.

19 okt 2023 • 2 min

Kommentar

Iflas ordförande skjuter på budbäraren

Avslöjandena om rötan inom Ifla fortsätter att ge eko. Den tyska tidningen BuB ägnar sin senaste utgåva åt historien och publicerar en intervju där Ifla-ordföranden Barbara Lison både bekräftar viktiga uppgifter och försöker undergräva Biblioteksbladets trovärdighet.

1 feb 2023 • 3 min

1 2