Två osäkra kort och ett som väcker förväntningar

18 okt 2022 • 2 min

Kulturministern kommer att ifrågasättas på grund av sin svaga koppling till sitt politikområde. Utbildningsministern har nyligen disputerat – men vad innebär det för hans syn på forskningsbibliotek? Skolministern har däremot vurmande uttalanden om skolbibliotek att leva upp till.

Steg för steg sker maktskiftet. I går statsministeromröstningen, i dag regeringsförklaring och besked från Ulf Kristersson om vilka ministrar som ska ingå i hans regering. Ministrarna för skola, kultur och utbildning har särskild koppling till bibliotekssektorn.

Därför har landets skolbibliotekarier skäl att hålla koll på Lotta Edholm (L). Den nya skolministern har bakgrund som skolborgarråd i Stockholm. 2020 lämnade hon politiken, blev delägare i en konsultbyrå med välfärdslobbyism som specialitet. Hon sitter även i styrelsen för skolkoncernen Tellus.

En fråga hon kommer att behöva ta ställning till är hur det ska bli med Gustav Fridolins snart två år gamla utredningsförslag om bemannade skolbibliotek. Det är värt att notera att hon för tio år sedan pratade om en renässans för skolbiblioteken. Bakgrunden var att Stockholm stad just då genomfört en tvåårig satsning på läsning i de kommunala grundskolorna. Följden var höjda resultat i de nationella proven i årskurs tre – och ökad utlåning i skolbiblioteken.

”Att identifiera den lustfyllda läsningen är väldigt viktigt för läsförmågan. För att göra det krävs bra skolbibliotek”, sa hon entusiastiskt till Dagens Nyheter.

Läs också ›› Moderat kulturminister och Liberaler på utbildningsdepartementet

Att den nya kulturministern heter Parisa Liljestrand fick helt säkert många att utbrista ett förvånat: ”Vem är det?”

Hon är 39 år, kommunstyrelsens ordförande i Vallentuna och utbildad lärare med bakgrund som rektor.

När lokaltidningen Mitt i Vallentuna porträtterade henne sommaren 2018 gjordes intervjun på kommunens folkbibliotek. Parisa Liljestrand beskrev sig själv som boknörd med för lite tid till lustläsning. Favoritbok: Vindens skugga av Carlos Ruiz Zafón.

Vad hon tänker och tycker om bibliotek framgick däremot inte.

Helt klart är i alla fall att Parisa Liljestrand är ett val som inte kommer att gillas av kultursektorn. Där underkänns regelmässigt varje kulturminister som saknar egna meriter från den världen.

Den nya utbildningsministern Mats Persson motsatte sig tidigt att Liberalerna skulle samarbeta med Socialdemokraterna och förespråkade att i stället släppa fram Ulf Kristerssons som statsminister. Han har suttit i riksdagen sedan 2014, kommer från Lund, var tidigare aktiv i skånsk regionpolitik och disputerade 2015 i ekonomisk historia med en avhandling om sjukfrånvaro och tidig pensionering hos immigranter i Sverige under perioden 1981–2003.

I sin nya roll kommer han bland annat att hantera frågan om pliktlagstiftningen och annat som rör forskningsbiblioteken.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Startar bibliotek för social rättvisa

Organisationen Helamalmö startar sitt andra bibliotek. Ambitionen är samarbeta med universitetsbibliotek runtom i landet. ”När nya rapporter kommer så ska man kunna läsa dem hos oss”, säger verksamhetsledaren Nicolas Lunabba.

28 mar 2023 • 2 min

Debatt

Behövs folkbibliotekens eget museum?

Trots uppmärksamhet och uppskattning är framtiden för Biblioteksmuseet i Borås oviss. Det behövs bidrag till drift och fler engagerade individer – "och det brådskar", skriver Biblioteksmuseiföreningens ordförande Tommy Olsson.

27 mar 2023 • 3 min

Nyheter

Ovanligt med politisk inblandning – men oron finns

Björn Orring, Ulf Dernevik och Anna Troberg är nöjda med svaren de fick från regeringsföreträdarna om armlängds avstånd. Och en undersökning som Biblioteksbladet har gjort visar att det, än så länge, är ovanligt att politiker blandar sig i biblioteksverksamheten. Men oro finns för framtiden.

23 mar 2023 • 2 min

Krönika

Digitalt landskap kräver debatt och samverkan

Bibliotekens närvaro på Tiktok blottar en konflikt mellan tillgänglighet och skydd av människors integritet. Hur ska detta hanteras? Svaret ligger inte alltid i att göra mer av samma, utan det måste också vara möjligt att göra nytt, skriver digitaliseringsexperten Carl Heath.

17 mar 2023 • 2 min