”Lättare för Hamas att mobilisera utan bibliotek”

Biblioteken i Gaza är förstörda, antingen nerbrända eller bombade. Det hävdar den palestinsk-svenske forskaren Abdalhadi Alijla, själv uppvuxen i Gaza.