”Piratbibliotek en signal om att systemet är trasigt”

Hur ska frågan om öppen vetenskap lösas? Frågan är inte bara svår, den har dessutom lagts i händerna på den aktör i den akademiska världen med absolut minst makt, säger Chris Bourg från MIT i USA.