Arkitektur: Inget skryt, tack!

Danska Den Sorte Diamant och Dokk1, finska Ode, norska Deichman, Stormen och Vennesla. I andra nordiska länder är det en självklarhet att nya bibliotek är stora påkostade märkesbyggnader. Men inte i Sverige. Om bibliotekscheferna själva får välja är annat viktigare.