15 extra kulturmiljoner i vårbudgeten

9 apr 2015 • < 1 min

Uppladdningen inför regeringens vårbudget fortsätter. Kulturminister Alice Bah Kuhnke skriver i dagens DN att regeringen vill återställa kulturstödet till landets...

ABKUppladdningen inför regeringens vårbudget fortsätter. Kulturminister Alice Bah Kuhnke skriver i dagens DN att regeringen vill återställa kulturstödet till landets regioner med 15 miljoner kronor.

Tillsammans med Gunilla Carlsson, socialdemokrat och vice ordförande i kulturutskottet, skriver Alice Bah Kuhnke att den borgerliga politiken har visat allianspartiernas ”totala brist på respekt för kulturverksamheters villkor.”

Anslaget i vårbudgeten till kulturen ska ökas med 15 miljoner kronor, och redan från den 1 juli 2015 vill regeringen ”reparera den skada som den borgerliga kulturbudgeten inneburit för de regionala och lokala verksamheterna.”

I debattartikeln i torsdagens Dagens Nyheters kulturdel står också att ”få har väl glömt när de borgerliga i höstas behövde hitta pengar för att finansiera sina skattesänkningar. Notan skickades först till kulturtidskrifterna eftersom de borgerliga inte prioriterade ’intellektuella vuxnas läsande.’”

Efter hård kritik mot förslaget skickades notan i stället till ”verksamheter som inte kunde försvara sig lika högljutt som kulturtidskrifterna.”

Nedskärningarna på 15 miljoner kronor över hela landet drabbade enligt debattartikeln ”teaterföreställningar och konserter, men också verksamhet för barn och unga.”

Debattörerna tar flera exempel på vad nedskärningen kan ha haft för konsekvenser, som att femteklassare i Gävleborg kan ha fått museibesök inställt, Norrköpings symfoniorkester gått miste ett par violinister eller att roller skurits bort från uppsättningar på länsteatern i Västerbotten.

Debattörerna avslutar: ”Vi behöver mer kultur för fler. Inte mindre kultur för färre. Det är vår prioritering.”

0 kommentarer

Senaste nytt

Reportage

Omöjligt uppdrag?

Svenskarnas läsande är ständigt föremål för bekymrade utredningar och politiska satsningar. Men trots alla ansträngningar är trenden negativ, särskilt bland unga. Hur ska det skrivna ordet vinna fler människors uppmärksamhet?

30 sep 2022 • 9 min

Nyheter

Retoriken som tystar röster

Hur gör man när den som använder sig av hatretorik anklagar sina kritiker för samma sak? Och hur kombinerar man yttrandefriheten med kampen mot hatretorik?

29 sep 2022 • 3 min