52:an gjorde intryck – här som där

20 jan 2014 • 2 min

När en delegation från Kenyas biblioteksförening gästade Biblioteksdagarna i Örebro i maj förra året ingick ett studiebesök på 52:ans kultur-...

När en delegation från Kenyas biblioteksförening gästade Biblioteksdagarna i Örebro i maj förra året ingick ett studiebesök på 52:ans kultur- och fritidscenter i Baronbackarna. Det besöket väckte stor förtjusning bland de kenyanska gästerna – så pass att Svensk Biblioteksförening beviljade resestipendier till bibliotekarien Katarina Möller och fritidsledaren Hasan Kosic för att gästa den kenyanska biblioteksföreningens konferens och berätta om verksamheten i Baronbackarna för en större grupp.

Och det är också ett viktigt syfte i samarbetsprojektet mellan KLA och SB – nämligen att svenska bibliotek kan ingå i mer långsiktiga partnerskap med kenyanska bibliotek eller att ett erfarenhetsutbyte kan ske B & I-studenter emellan.

52:an är alltså en kombi av bibliotek och ungdomsgård i ett och där man skapat en mötesplats för människor i alla åldrar med generösa öppettider (på fredagar har man t ex öppet till midnatt). Förutom en integrerad ungdoms- och biblioteksverksamhet finns här även ett café, närvaron av olika lokala organisationer och initiativ samt en organiserad eftermiddagsverksamhet för 10-12-åringar efter skolan.

En av tankarna bakom den integrerade verksamheten i Baronbackar är att med fokus på barn och unga öka tillgängligheten men också bidra till att utveckla barns och ungas kunskaper i svenska.

– Förr lockade fritidsgården fler pojkar än flickor men nu är det nästan tvärtom – antalet flickor är fler än tidigare, även i jämförelse med andra fritidsgårdar, berättade Hasan Kosic.

– Och fler pojkar än tidigare upptäcker biblioteket, fyllde Katarina Möller in.

Genom att arbeta integrerat där även personalen sömlöst men med respekt för varandras professioner kan täcka upp för varandra, har man lättare att nå de målgrupper man vänder sig till.

Det blev ingen omedelbar respons på 52:ans dragning – tystnaden lade sig över konferenssalen – men i pausen slöt flera upp (männen vände sig till Hasan, kvinnorna till Katarina) med frågor som hur det t ex fungerar att mixa olika åldrar – gamla som vill ha det tyst på biblioteket och unga som vill rasa? Hur man talar till unga och vad har man för aktiviteter för unga som inte har så mycket att göra – alla barn gillar ju inte nödvändigtvis att läsa…

– En bibliotekarie ville att jag skulle komma och hälsa på honom på hans jobb för ”we have big problems…”, berättar Hasan Kosic.

Verksamheten på 52:an är en succé – men varför?

Receptet tycks vara bra planering, gott om tid att lära känna varandra över professionsgränserna, att arbetet sker på jämlika villkor och att man har kul!

Foto: HZ

1 kommentarer

  1. Läste med stort intresse artiklarna om Kenya i det nya fullmatade numret av bladet. Tack för det! Satsningar på gräsrotsaktivitet syns som vanligt vara minst lika viktiga som stöd till en (ofta dåligt fungerande) nationell verksamhet mest för särskilt invigda med resurser.

Senaste nytt

Ledare

Omfamna, bemästra och använd AI

Bilderna i nya numret av Biblioteksbladet är AI-genererade. Skulle tidningen även kunna skrivas av en chatbot? "Svaret är nej, men jag ändrar mig kanske om någon lyckas instruera en AI att skriva texter som berör på samma sätt som Annika Nordenskiölds bilder", skriver Thord Eriksson.

30 nov 2023 • 2 min

Digitalisering

Gammal data hotas av utrotning

Med språk hämtat från naturvetenskapens larm om utsatta djurarter listar Digital Preservation Coalition hotade ”digitala arter”. Några är på väg att försvinna, andra är redan så gott som borta – och följderna är förödande, varnar organisationen.

28 nov 2023 • 3 min