ABK-nätverk diskuterar kvalitet och framtid

6 maj 2015 • 2 min

Med ett seminarium i juni i Uppsala drar det nybildade ABK-nätverket igång. ABK står för de Akademiska Bibliotekens Kvalitetsarbete och...

Tore kopiaMed ett seminarium i juni i Uppsala drar det nybildade ABK-nätverket igång. ABK står för de Akademiska Bibliotekens Kvalitetsarbete och hittills har nätverket lockat 50 medlemmar. Bland annat ska nätverket diskutera digitaliseringens konsekvenser och vad kvalitet egentligen är för något.

– Vi står inför en komplex verklighetsförändring och den stora frågan är hur vi utvecklar biblioteksservicen i det växande digitala landskapet, säger Tore Torngren, verksamhetsansvarig för samordning och kvalitet vid Lunds universitetsbibliotek, och en av initiativtagarna till nätverket.

– Vi kanske ska börja med att fråga oss vad kvalitet är och för vem? Det finns ju olika perspektiv – hela lärosätets, bibliotekens och inte minst användarnas.

I dag finns det runt 40 lärosäten med ett universitets- eller högskolebibliotek. ABK-nätverket riktar sig i första hand till dem som ansvarar för kvalitetsarbetet vid de akademiska biblioteken, men även till alla som intresserar sig för kvalitetsfrågor inom de akademiska bibliotekens arbetsområden.

Den 4 juni arrangerar ABK-nätverket seminariet ”Bibliotekens bidrag till lärosätenas kvalitet och utveckling” på Uppsala universitet, och Tore Torngren är entusiastisk:

– Vi hoppas att nätverket blir det forum där vi kan dela med oss av vad vi gör när vi kvalitetsarbetar, liksom av vår omvärldsbevakning.

En annan aktuell fråga är hur biblioteken bidrar till lärosätenas kvalitetsutveckling.

– Det är naturligt att biblioteken utgår från sitt eget perspektiv, men det är viktigt för oss att också bli värderade ur vår moderorganisations perspektiv. Vi vill kunna förstå hur vi inom biblioteksverksamheterna kan höja lärosätenas kvalitet och förbättra dialogen med dem som granskar kvaliteten.

Bibliotekens verksamhet inom universitet och högskolor handlar bland annat om att undervisa studenter i att hitta och värdera information, och att ge stöd till forskare, till exempel vid publicering, spridning och mätning av forskningens genomslag.

– Var finns det en koppling mellan vår undervisning och kvaliteten på utbildningarna? frågar Tore Torngren. Vi vill diskutera hur vi på biblioteken kan bidra till en högre genomströmning av studenter och bättre studentuppsatser. Det går alltid att utveckla samarbetet med de akademiska lärarna och att bli ännu bättre på att förstå och möta studenternas behov.

Seminariet i Uppsala innehåller bland annat programpunkter om internationella jämförelser av kvalitet, i form av benchmarking eller riktmärkning, och en gruppdiskussion om vad kvalitetsarbete egentligen är och hur kvalitetsarbetet på svenska lärosäten ser ut i dag.

– Arbetet med nätverket och seminariet blir en läroprocess för oss, säger Tore Torngren. Kvalitetsarbetet på de akademiska biblioteken bör kanske i högre grad än i dag ställa sig på användarnas sida, och ge dem redskap att göra det de verkar vilja göra helst av allt – klara sig själva.

FOTNOT: Mer information om seminariet den 4 juni:

http://ub.uu.se/ViewPage.action?siteNodeId=81749&languageId=3&contentId=-1&eventId=12170

 FOTO: Tore Torngren fångad i en mer avslappnad del av det pågående kvalitetsarbetet.

0 kommentarer

Senaste nytt

Ledare

Omfamna, bemästra och använd AI

Bilderna i nya numret av Biblioteksbladet är AI-genererade. Skulle tidningen även kunna skrivas av en chatbot? "Svaret är nej, men jag ändrar mig kanske om någon lyckas instruera en AI att skriva texter som berör på samma sätt som Annika Nordenskiölds bilder", skriver Thord Eriksson.

30 nov 2023 • 2 min

Digitalisering

Gammal data hotas av utrotning

Med språk hämtat från naturvetenskapens larm om utsatta djurarter listar Digital Preservation Coalition hotade ”digitala arter”. Några är på väg att försvinna, andra är redan så gott som borta – och följderna är förödande, varnar organisationen.

28 nov 2023 • 3 min