ABK-nätverk diskuterar kvalitet och framtid

6 maj 2015 • 2 min

Med ett seminarium i juni i Uppsala drar det nybildade ABK-nätverket igång. ABK står för de Akademiska Bibliotekens Kvalitetsarbete och...

Tore kopiaMed ett seminarium i juni i Uppsala drar det nybildade ABK-nätverket igång. ABK står för de Akademiska Bibliotekens Kvalitetsarbete och hittills har nätverket lockat 50 medlemmar. Bland annat ska nätverket diskutera digitaliseringens konsekvenser och vad kvalitet egentligen är för något.

– Vi står inför en komplex verklighetsförändring och den stora frågan är hur vi utvecklar biblioteksservicen i det växande digitala landskapet, säger Tore Torngren, verksamhetsansvarig för samordning och kvalitet vid Lunds universitetsbibliotek, och en av initiativtagarna till nätverket.

– Vi kanske ska börja med att fråga oss vad kvalitet är och för vem? Det finns ju olika perspektiv – hela lärosätets, bibliotekens och inte minst användarnas.

I dag finns det runt 40 lärosäten med ett universitets- eller högskolebibliotek. ABK-nätverket riktar sig i första hand till dem som ansvarar för kvalitetsarbetet vid de akademiska biblioteken, men även till alla som intresserar sig för kvalitetsfrågor inom de akademiska bibliotekens arbetsområden.

Den 4 juni arrangerar ABK-nätverket seminariet ”Bibliotekens bidrag till lärosätenas kvalitet och utveckling” på Uppsala universitet, och Tore Torngren är entusiastisk:

– Vi hoppas att nätverket blir det forum där vi kan dela med oss av vad vi gör när vi kvalitetsarbetar, liksom av vår omvärldsbevakning.

En annan aktuell fråga är hur biblioteken bidrar till lärosätenas kvalitetsutveckling.

– Det är naturligt att biblioteken utgår från sitt eget perspektiv, men det är viktigt för oss att också bli värderade ur vår moderorganisations perspektiv. Vi vill kunna förstå hur vi inom biblioteksverksamheterna kan höja lärosätenas kvalitet och förbättra dialogen med dem som granskar kvaliteten.

Bibliotekens verksamhet inom universitet och högskolor handlar bland annat om att undervisa studenter i att hitta och värdera information, och att ge stöd till forskare, till exempel vid publicering, spridning och mätning av forskningens genomslag.

– Var finns det en koppling mellan vår undervisning och kvaliteten på utbildningarna? frågar Tore Torngren. Vi vill diskutera hur vi på biblioteken kan bidra till en högre genomströmning av studenter och bättre studentuppsatser. Det går alltid att utveckla samarbetet med de akademiska lärarna och att bli ännu bättre på att förstå och möta studenternas behov.

Seminariet i Uppsala innehåller bland annat programpunkter om internationella jämförelser av kvalitet, i form av benchmarking eller riktmärkning, och en gruppdiskussion om vad kvalitetsarbete egentligen är och hur kvalitetsarbetet på svenska lärosäten ser ut i dag.

– Arbetet med nätverket och seminariet blir en läroprocess för oss, säger Tore Torngren. Kvalitetsarbetet på de akademiska biblioteken bör kanske i högre grad än i dag ställa sig på användarnas sida, och ge dem redskap att göra det de verkar vilja göra helst av allt – klara sig själva.

FOTNOT: Mer information om seminariet den 4 juni:

http://ub.uu.se/ViewPage.action?siteNodeId=81749&languageId=3&contentId=-1&eventId=12170

 FOTO: Tore Torngren fångad i en mer avslappnad del av det pågående kvalitetsarbetet.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Ny uppgörelse i Sölvesborg

Sölvesborgs kommunledning har slutit ännu en uppgörelse med chefen för biblioteket. Denna gång är det Anders Nylander som avslutar sin anställning.

26 jan 2023 • 2 min

Internationellt

Avhopp från Gates-finansierad Ifla-stiftelse

Beslut om framtid och ledning har fått tidigare Ifla-ordföranden Christine Mackenzie att lämna styrelsen för stiftelsen SIGL. Samtidigt pågår samtal med SIGL:s generalsekreterare Gerald Leitner, som sparkats från samma position inom Ifla, om en ny roll som rådgivare.

26 jan 2023 • 2 min

Nyheter

Populärt låna elmätare i söder

Elmätare har funnits i många år på flera av landets folkbibliotek, men det är först under senaste året som låntagarna har fått upp ögonen för dem. Åtminstone i södra delarna av landet.

24 jan 2023 • 3 min

Nyheter

Tror på effekt av tillträdesförbudet

I sin bok Stök på bibliotek konstaterar Gunnar Rensfeldt att varken stöket eller varianter av tillträdesförbud är något nytt. Han tror att lagen om tillträdesförbud kommer att göra skillnad.

19 jan 2023 • 4 min

Politik

Debatt om anmälningsplikt, armlängds avstånd och hat och hot

Bibliotek ska vara tillgängliga för alla – men skuggsamhället måste bekämpas, skriver kulturminister Parisa Liljestrand i sitt svar på Lawen Redars två interpellationer som nu debatteras i riksdagen. ”Vilka undantag som ska finnas från anmälningsplikten behöver utredas närmare.”

17 jan 2023 • < 1 min

Politik

Tisdag i riksdagen med debatt om bibliotek

Kan bibliotek fortsätta vara en plats för alla om Tidöavtalets anmälningsplikt av papperslösa drivs igenom? Hur ska hat och hot mot bibliotekspersonal motverkas? I morgon, tisdag kommer frågorna att debatteras i riksdagen.

16 jan 2023 • < 1 min