Äntligen – Utvandrarna som LL-bok

24 feb 2014 • 3 min

I si så där 17 år har LL-förlaget försökt beveka Wilhelm Mobergs dödsbo att få ge ut författarens Utvandrarsvit i...

I si så där 17 år har LL-förlaget försökt beveka Wilhelm Mobergs dödsbo att få ge ut författarens Utvandrarsvit i en lättläst version. Något som varit väldigt önskat bland bibliotekarier och lärare. Nu har man fått rättigheterna till svitens första del: Utvandrarna.

Nästan alla böcker som ges ut på LL-förlaget skrivs direkt på uppdrag men cirka tio procent av den årliga utgivningen utgörs av återberättelser.

– Vi har gett ut Per Anders Fogelströms Stadssvit, Strindberg och väldigt många av Selma Lagerlöfs böcker – i det sammanhanget är det naturligt att också Wilhelm Mobergs namn kommit upp som förslag och att hans böcker bör finnas som lättläst, säger Laura Mendez, förlagschef på LL-förlaget.

Men ända fram till nyligen har Mobergs dödsbo sagt nej till LL-förlagets förfrågningar. Laura Mendez säger att man regelbundet uppvaktat i frågan i cirka 17 år.

– Jag kan bara spekulera i varför vi i olika sammanhang fått nej. Indirekt har jag hört att man är rädd för att berättelsen ska förvanskas, en rädsla för vad som händer med språket – och det är många levande författare som känner så också. Men på senare år har jag märkt att man generellt förstår att originalet finns kvar men att det blir en annan berättelse på ett annat språk som gör att man kan nå nya läsare som annars inte skulle kunna ta till sig berättelsen, säger Laura Mendez och menar att man kan se det som när man gör adaptioner av böcker till film eller teater: det blir ett annat medium.

Ett annat argument som dödsboet har framhållit genom åren är att Utvandrarserien redan är lättläst – vilket visar att man kan ha olika uppfattningar om vad lättläst är för olika personer.

– Att boken blir lättläst kan också bidra till att ungdomar i allmänhet kanske kan ta till sig den här litteraturskatten på ett sätt som man kanske inte kan göra idag.

Laura Mendez har årligen hört av sig till dödsboets advokat för att kolla läget. Därtill har hin bearbetat andra litterära sällskap att trycka på i frågan.

– Det jag har framhållit är att vi i perioder får 2-3 mejl i månaden från lärare och bibliotekarier som önskar sig Utvandrarserien i lättläst. Det är det verk som är i särklass det mest önskade.

Att man nu äntligen fått ja till att göra den första boken i sviten: Utvandrarna, kan ha att göra med det fokus läs- och skrivsvårigheter fått under senare år och det faktum att allt fler visar sig ha dessa svårigheter och talar öppet om det. Det i kombination med ett generationsskifte som skett i förvaltningen av Mobergs dödsbo där det nu är barnbarnen som förvaltar och det är också de som valt att ställa sig positiva.

Det blir författaren Cecilia Davidsson som ska göra Utvandrarna till LL-bok. Hon har tidigare bearbetat bland annat Strindbergs Röda rummet, Lena Anderssons Var det bra så och Joyce Carol Oates Svart flicka, vit flicka.

– Cecilia Davidsson är en av våra bästa bearbetare som vi har. Hon är ju från Småland själv och när vi hade första mötet kom vi på att varken hon eller jag har läst hela boken utan bara delar av den. Och hon upptäcker nu under arbetets gång att det handlar om grannsocken från vilken hennes släkt kommer.

Tidig höst 2015 beräknas Utvandrarna utkomma. Den kommer att tryckas i 10 000 exemplar. Förhoppningen är att det så småningom även ska bli ljudbok och e-bok men än så länge har förlaget bara rättigheterna till en tryckt LL-version.

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Reportage

Omöjligt uppdrag?

Svenskarnas läsande är ständigt föremål för bekymrade utredningar och politiska satsningar. Men trots alla ansträngningar är trenden negativ, särskilt bland unga. Hur ska det skrivna ordet vinna fler människors uppmärksamhet?

30 sep 2022 • 9 min

Nyheter

Retoriken som tystar röster

Hur gör man när den som använder sig av hatretorik anklagar sina kritiker för samma sak? Och hur kombinerar man yttrandefriheten med kampen mot hatretorik?

29 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Om nationalismens påverkan på kulturen

Färre översättningar, mindre utländsk litteratur och stängning av Världskulturmuseet. Det är några, av många, farhågor som en sent insatt panel lyfte på Bokmässan, med anledning av Sverigedemokraternas framgångar i valet.

23 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Hur ska bibliotekspersonalen behållas?

Förändrade arbetsuppgifter kan vara en förklaring till att många som arbetar på bibliotek funderar på att byta yrke. Men det behövs också mer resurser och fler yrkesgrupper på biblioteken, konstaterades i ett samtal på Bokmässan.

22 sep 2022 • 2 min

Debatt

Slutreplik: Låt oss mötas och diskutera

Vi vill stötta, men stöttandet måste också få innehålla konstruktiv kritik. Det skriver Linnéa Jönsson och Eleonor Pavlov i sin slutreplik om Malmö stadsbiblioteks ”känsliga ämnen”-koncept.

21 sep 2022 • 4 min