Avtal och upphovsrätt – djungel för forskare

2 mar 2015 • 2 min

Vad är det som gäller? Och vad kan forskningsbiblioteken göra för att underlätta för forskare vid parallellpublicering på nätet? Doktoranden...

Vad är det som gäller? Och vad kan forskningsbiblioteken göra för att underlätta för forskare vid parallellpublicering på nätet? Doktoranden Kari Stange har i ett blogginlägg kommit med ”obehagliga sanningar” och delat in forskare i kategorier som Strutsen, Den ovetande och Följa John.

Kravet på fri tillgänglighet till forskningspublikationer och öppna arkiv är inget nytt. Bland annat ska Kungliga bibliotekets program OpenAccess främja fri tillgänglighet och till de mest kända, internationella öppna arkiven tillhör Pubmed central inom medicin och arXiv.org inom fysik, matematik och datavetenskap.

Karin Grönvall, bibliotekschef på Södertörns högskola, bjuder in gästskribenter till sin blogg och en av dem är Kari Stange, doktorand vid Wageningen Universitet i Nederländerna. Enligt Kari Stange är vetenskapliga publiceringar på nätet en djungel och forskningsbiblioteken har en viktig uppgift att guida forskarna rätt.

Vilka problem kan du se med att forskare laddar upp artiklar på sociala nätverk som Researchgate?
– Problemet, som jag har uppmärksammat, handlar om när det är upphovsrättsskyddat material som laddas upp. Enligt den vanliga publiceringsmodellen för artiklar i vetenskapliga tidskrifter är det förlagen som äger rättigheterna till den publicerade artikeln. Då får ju inte andra göra vad man vill med denna, inte heller författaren, som har överlämnat upphovsrätten till förlaget i fråga.

Vad har du lärt dig som forskare vad gäller den här typen av digital publicering?
– Som forskare kommer man inte nödvändigtvis i kontakt med frågor kring digital publicering. Många vet helt enkelt inte vad som gäller. Om man inte är särskilt intresserad så gör man som alla andra, utan att fundera över att om man kanske bryter mot upphovsrätten i de avtal man har ingått. Min egen situation är lite annorlunda i och med att jag är utbildad bibliotekarie och har jobbat med licenser och avtal.

Vilka fördelar kan det finns med publicering på Researchgate?
– Huvudsyftet med att ladda upp egna artiklar skulle vara att öka synligheten för de egna artiklarna och hoppas att andra läser – och citerar. Detta hänger ihop med meriteringssystemet inom forskarvärlden: man måste synas och citeras för att ”överleva”.

Vilka reaktioner har du fått på ditt inlägg på Södertörns högskolas sajt?
– För mig har det blivit en rolig koppling mellan min forskar- och biblioteksvärld. Från forskarkollegor har jag fått frågor om hur man kan göra ”rätt”, var man kan hitta information och vad som kan hända om man struntar i upphovsrätten. Vid mitt lokala forskningsbibliotek triggade detta en diskussion om vad biblioteket kan göra för att informera och hjälpa till i denna djungel.

Vad kan forskningsbiblioteken göra för att underlätta vad gäller kunskap om avtal, rättigheter och skyldigheter?
– De här frågorna hamnar lätt mellan stolarna. Det är inte självklart att man under en forskarutbildning får lära sig om upphovsrätt och publicering. Det gäller att hitta rätt tillfälle för att nå målgruppen med den här informationen. Kanske i samband med introduktion av bibliotekstjänster på forskarnivå? Detta blir intressant för forskare i samband med egen artikelpublicering.

0 kommentarer

Senaste nytt

Internationellt

Wlic i Dubai inställt

Biblioteksfederationen Ifla har fått hård kritik för beslutet att förlägga nästa års världskongress till Förenade Arabemiraten. Nu har landet dragit tillbaka sitt erbjudande att genomföra arrangemanget.

3 okt 2023 • < 1 min

Debatt

Hotet mot bibliotekens demokratiska uppdrag

En stark polarisering i samhället kastar en mörk skugga över bibliotekets verksamhet. Torbjörn Nilsson, stadsbibliotekarie i Malmö, pekar på tre lokala exempel och lyfter vilka förändringar han ser för biblioteket i ett allt hårdare samhällsklimat.

3 okt 2023 • 2 min

Nyheter

Den judiska kulturen tar plats på bokmässan

Ett av Bokmässans teman i år är judisk kultur. Bland annat visar Resursbiblioteket för jiddisch sitt nya minoritetskit. Tanken är att bibliotek ska kunna, på ett enkelt sätt synliggöra judisk kultur i biblioteksrummet.

29 sep 2023 • 3 min

Nyheter

Konstnärlig frihet ska garantera armlängds avstånd

Skolbiblioteken lyfts som särskilt viktiga i Mats Svegfors förslag om hur kommunerna ska bli mer delaktiga i kulturpolitiken. Och för att garantera armlängds avstånd ska kommunerna, för att kunna dela ut pengar, skriva under på att de respekterar den konstnärliga friheten.

27 sep 2023 • < 1 min

Krönika

AI-frågor till biblioteken

Vad händer med upphovsrätten när ett verk har skapats av artificiell intelligens? Ska AI-genererade verk omfattas av pliktlagstiftningen och aktivt samlas in av nationalbiblioteken? AI ställer biblioteken inför ett antal fundamentala och rent existentiella frågeställningar, skriver Lars Ilshammar.

25 sep 2023 • 2 min