Bibblan svarar – snabbt populär

12 okt 2011 • 3 min

Gensvaret har varit överväldigande stort och mottagandet väldigt positivt – den nya gratistjänsten från Sveriges bibliotek är en succé. Men...

Gensvaret har varit överväldigande stort och mottagandet väldigt positivt – den nya gratistjänsten från Sveriges bibliotek är en succé. Men osäkerhet råder om framtiden.

 Av Henriette Zorn

Bibblan svarar startade i mitten av september och lanserades stort under Bok & Bibliotek i Göteborg. Bibblan svarar (och ja, om något negativt har hörts så är det just det där med att det heter ”Bibblan”) är en vidareutveckling av Fråga biblioteket på flera avgörande punkter, varav en ny snygg kostym är en. Den är utformad av en Malmöbaserad webbyrå och finansierad inom ramen för befintlig budget.

Precis som förut skickar man en fråga via e-post och får relativt snabbt svar – senast nästa arbetsdag.

– Det nya är att vi lyfter fram de svarande bibliotekarierna väldigt tydligt med bild och namn. När en fråga är besvarad publiceras svaret direkt på webbplatsen så att alla kan se, berättar Anna-Stina Takala, utvecklingsledare på Regionbibliotek Stockholm.

En annan nyhet är att man också arbetar uppsökande via de sociala medier som Twitter och Facebook – söker så att säga upp de frågor som cirkulerar och ger svar till människor som inte förväntar sig det.

– Det viktiga är att bibliotekarierna kommer fram med sin kompetens, inte bara sitter passivt och väntar utan aktivt arbetar uppsökande i omvärlden – också på nätet. Det här är en tjänst som försöker svara mot hur människor vill kommunicera idag, som vill visa hur relevanta bibliotekarier kan vara i konkurrens med t ex Google, säger Anna-Stina Takala.

Drygt 230 bibliotekarier runt om i Sverige bemannar tjänsten enligt ett schema: en bibliotekarie bemannar ett dygn var sjätte vecka. Om ett bibliotek bidrar med fyra bibliotekarier innebär det att det att man bemannar fyra dygn. För den uppsökande verksamheten har 15 bibliotekarier rekryteras, personer som företrädesvis är delaktiga inom och intresserade av sociala medier, personer som med Anna-Stina Takalas ord, inte tycker att det här med Twitter och Facebook är något konstigt…

Vad får då de bibliotek som deltar i arbetet med Bibblan svarar? Inga pengar men väl äran och en möjlighet att synas.

– Man får ju en viss kompetensutveckling av den personal som är med, och successivt får de en viss utbildning kring tjänsten av oss. Det är ju också ett slags marknadsföring av både biblioteken och bibliotekarierna.

Anna-Stina Takala säger att man var lite överraskad av tjänstens genomslagskraft.

– Det kom fler frågor än vi någonsin hade trott. Under de två första två och ett halvt dygnen som tjänsten var igång nådde vi upp till 100 frågor, i snitt 40 frågor per dygn. Det har t ex varit ganska avancerade referensfrågor om språk; många frågor från föräldrar som frågat om viss litteratur för barn i vissa åldrar… En fråga handlade om ”hur städar jag bäst ett gammalt dammigt bibliotek? Hur skyddar jag mig från dammet?…”, bara för att nämna några exempel.

Bibblan svarar administreras av informations- och lånecentralerna i Umeå, Stockholm och Malmö samt av Internationella Biblioteket. Den finansieras nu av Kulturrådet men från och med 2012 övertas finansieringen av KB som också övertagit ansvaret för Informations- och lånecentralerna samt Internationella biblioteket. Informations- och lånecentralerna utreds just nu av den fristående bibliotekskonsulten Jan Holmqvist. Utredningen ska presenteras den 1 december och osäkerheten bland verksamheterna som utreds är stor.

– Utfallet av detta vet vi ingenting om. Vi vet inte vad KB vill med Informations- och lånecentralerna och med Bibblan svarar, säger Anna-Stina Takala.

Till dess att det står klart arbetar man på att göra Bibblan svarar till en tjänst man inte kan undvara. När detta skrivs har tjänsten bara varit igång en vecka men jag vågar påstå att man nästan är där.

 

 

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Ledare

Omfamna, bemästra och använd AI

Bilderna i nya numret av Biblioteksbladet är AI-genererade. Skulle tidningen även kunna skrivas av en chatbot? "Svaret är nej, men jag ändrar mig kanske om någon lyckas instruera en AI att skriva texter som berör på samma sätt som Annika Nordenskiölds bilder", skriver Thord Eriksson.

30 nov 2023 • 2 min

Digitalisering

Gammal data hotas av utrotning

Med språk hämtat från naturvetenskapens larm om utsatta djurarter listar Digital Preservation Coalition hotade ”digitala arter”. Några är på väg att försvinna, andra är redan så gott som borta – och följderna är förödande, varnar organisationen.

28 nov 2023 • 3 min