Bibblan svarar – snabbt populär

12 okt 2011 • 3 min

Gensvaret har varit överväldigande stort och mottagandet väldigt positivt – den nya gratistjänsten från Sveriges bibliotek är en succé. Men...

Gensvaret har varit överväldigande stort och mottagandet väldigt positivt – den nya gratistjänsten från Sveriges bibliotek är en succé. Men osäkerhet råder om framtiden.

 Av Henriette Zorn

Bibblan svarar startade i mitten av september och lanserades stort under Bok & Bibliotek i Göteborg. Bibblan svarar (och ja, om något negativt har hörts så är det just det där med att det heter ”Bibblan”) är en vidareutveckling av Fråga biblioteket på flera avgörande punkter, varav en ny snygg kostym är en. Den är utformad av en Malmöbaserad webbyrå och finansierad inom ramen för befintlig budget.

Precis som förut skickar man en fråga via e-post och får relativt snabbt svar – senast nästa arbetsdag.

– Det nya är att vi lyfter fram de svarande bibliotekarierna väldigt tydligt med bild och namn. När en fråga är besvarad publiceras svaret direkt på webbplatsen så att alla kan se, berättar Anna-Stina Takala, utvecklingsledare på Regionbibliotek Stockholm.

En annan nyhet är att man också arbetar uppsökande via de sociala medier som Twitter och Facebook – söker så att säga upp de frågor som cirkulerar och ger svar till människor som inte förväntar sig det.

– Det viktiga är att bibliotekarierna kommer fram med sin kompetens, inte bara sitter passivt och väntar utan aktivt arbetar uppsökande i omvärlden – också på nätet. Det här är en tjänst som försöker svara mot hur människor vill kommunicera idag, som vill visa hur relevanta bibliotekarier kan vara i konkurrens med t ex Google, säger Anna-Stina Takala.

Drygt 230 bibliotekarier runt om i Sverige bemannar tjänsten enligt ett schema: en bibliotekarie bemannar ett dygn var sjätte vecka. Om ett bibliotek bidrar med fyra bibliotekarier innebär det att det att man bemannar fyra dygn. För den uppsökande verksamheten har 15 bibliotekarier rekryteras, personer som företrädesvis är delaktiga inom och intresserade av sociala medier, personer som med Anna-Stina Takalas ord, inte tycker att det här med Twitter och Facebook är något konstigt…

Vad får då de bibliotek som deltar i arbetet med Bibblan svarar? Inga pengar men väl äran och en möjlighet att synas.

– Man får ju en viss kompetensutveckling av den personal som är med, och successivt får de en viss utbildning kring tjänsten av oss. Det är ju också ett slags marknadsföring av både biblioteken och bibliotekarierna.

Anna-Stina Takala säger att man var lite överraskad av tjänstens genomslagskraft.

– Det kom fler frågor än vi någonsin hade trott. Under de två första två och ett halvt dygnen som tjänsten var igång nådde vi upp till 100 frågor, i snitt 40 frågor per dygn. Det har t ex varit ganska avancerade referensfrågor om språk; många frågor från föräldrar som frågat om viss litteratur för barn i vissa åldrar… En fråga handlade om ”hur städar jag bäst ett gammalt dammigt bibliotek? Hur skyddar jag mig från dammet?…”, bara för att nämna några exempel.

Bibblan svarar administreras av informations- och lånecentralerna i Umeå, Stockholm och Malmö samt av Internationella Biblioteket. Den finansieras nu av Kulturrådet men från och med 2012 övertas finansieringen av KB som också övertagit ansvaret för Informations- och lånecentralerna samt Internationella biblioteket. Informations- och lånecentralerna utreds just nu av den fristående bibliotekskonsulten Jan Holmqvist. Utredningen ska presenteras den 1 december och osäkerheten bland verksamheterna som utreds är stor.

– Utfallet av detta vet vi ingenting om. Vi vet inte vad KB vill med Informations- och lånecentralerna och med Bibblan svarar, säger Anna-Stina Takala.

Till dess att det står klart arbetar man på att göra Bibblan svarar till en tjänst man inte kan undvara. När detta skrivs har tjänsten bara varit igång en vecka men jag vågar påstå att man nästan är där.

 

 

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Ny uppgörelse i Sölvesborg

Sölvesborgs kommunledning har slutit ännu en uppgörelse med chefen för biblioteket. Denna gång är det Anders Nylander som avslutar sin anställning.

26 jan 2023 • 2 min

Internationellt

Avhopp från Gates-finansierad Ifla-stiftelse

Beslut om framtid och ledning har fått tidigare Ifla-ordföranden Christine Mackenzie att lämna styrelsen för stiftelsen SIGL. Samtidigt pågår samtal med SIGL:s generalsekreterare Gerald Leitner, som sparkats från samma position inom Ifla, om en ny roll som rådgivare.

26 jan 2023 • 2 min

Nyheter

Populärt låna elmätare i söder

Elmätare har funnits i många år på flera av landets folkbibliotek, men det är först under senaste året som låntagarna har fått upp ögonen för dem. Åtminstone i södra delarna av landet.

24 jan 2023 • 3 min

Nyheter

Tror på effekt av tillträdesförbudet

I sin bok Stök på bibliotek konstaterar Gunnar Rensfeldt att varken stöket eller varianter av tillträdesförbud är något nytt. Han tror att lagen om tillträdesförbud kommer att göra skillnad.

19 jan 2023 • 4 min

Politik

Debatt om anmälningsplikt, armlängds avstånd och hat och hot

Bibliotek ska vara tillgängliga för alla – men skuggsamhället måste bekämpas, skriver kulturminister Parisa Liljestrand i sitt svar på Lawen Redars två interpellationer som nu debatteras i riksdagen. ”Vilka undantag som ska finnas från anmälningsplikten behöver utredas närmare.”

17 jan 2023 • < 1 min

Politik

Tisdag i riksdagen med debatt om bibliotek

Kan bibliotek fortsätta vara en plats för alla om Tidöavtalets anmälningsplikt av papperslösa drivs igenom? Hur ska hat och hot mot bibliotekspersonal motverkas? I morgon, tisdag kommer frågorna att debatteras i riksdagen.

16 jan 2023 • < 1 min