Bibliotekslagen: synpunkter

26 jun 2012 • 2 min

Inför remissrundan av Kulturdepartementets promemoria om en ny bibliotekslag har Svensk Biblioteksförenings styrelse samlat sig kring några förberedande synpunkter på...

Inför remissrundan av Kulturdepartementets promemoria om en ny bibliotekslag har Svensk Biblioteksförenings styrelse samlat sig kring några förberedande synpunkter på förslaget för att stimulera till debatt och dialog.Bland annat anser man att användarperspektivet och teknikneutraliteten behöver betonas starkare än vad som är fallet i förslaget. När det gäller en tydligare och bredare användaransats anger man bl a UNESCO:s folkbiblioteksmanifest som inspirationskälla.

Synpunkterna kring en tydligare teknikneutralitet handlar om att säkerställa avgiftsfriheten för inte bara litteratur (oavsett publiceringsform) utan all media som biblioteken tillhandahåller såsom t ex bok&band för lästräning, dvs en bok OCH ett AV-media: ”Här skulle vi gärna vilja se en anpassning till UNESCO:s folkbiblioteksmanifest så att avgiftsfriheten utvidgas till att allmänheten avgiftsfritt får låna media under en viss tid oavsett format. Det skulle  öka användarperspektivet och sätta användarens behov av olika media i olika format i centrum och inte enbart peka ut litteratur.”

Vidare pekar man på att vissa lagtekniska otydligheter behöver redas ut på ett sätt där det tydligt framgår vad som reglerar det allmänna biblioteksväsendet i stort och vad som rör olika bibliotekstyper specifikt. I förslagets 1 § som anger vilka bibliotek som ingår i det allmänna biblioteksväsendet saknas t ex bibliotekstyper som myndighetsbibliotek, universitetsbibliotek, forskningsbibliotek, anstaltsbibliotek och depåbibliotek.

Det ter sig vidare orimligt att ett myndighetsbibliotek, eller för den delen ett högskolebiblioteks, främsta uppgift ska vara att främja läsning vilket den vagt utformade ändamålsparagrafen (2 §) kan antyda:

2 § Biblioteken ska främja läsning och tillgång till litteratur. De ska också främja information, upplysning, utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksservice ska finnas tillgänglig för alla.

I sina förberedande synpunkter menar också Svensk Biblioteksförening att lagen ska vara tydlig i vilken myndighet som har tillsyns- och uppföljningsansvar.

Svensk Biblioteksförening kommer den 3 september att besluta sitt yttrande över lagförslaget. Senast den 15 september ska remissvaren ha inkommit till kulturdepartementet.

I sin helhet kan de förberedande synpunkterna läsas här

 

1 kommentarer

  1. Hej! Tycker det är skrämmande tyst om lagförslaget . Har försökt att få igång en debatt men känns som att ropa i öknen, men det gör det ju ofta när det gäller biblioteksdebatt!
    Har kommenterat alla paragraferna i bisbloggen och vill gärna framföra dessa kommentarer även till BBL och SB, så gå till bisbloggen och sök på bibliotekslag så kommer alla inläggen upp!
    Hoppas fler hänger på med åsikter, förslaget är ju bedrövligt!

    Ingrid Atlestam

Senaste nytt

Nyheter

Ny uppgörelse i Sölvesborg

Sölvesborgs kommunledning har slutit ännu en uppgörelse med chefen för biblioteket. Denna gång är det Anders Nylander som avslutar sin anställning.

26 jan 2023 • 2 min

Internationellt

Avhopp från Gates-finansierad Ifla-stiftelse

Beslut om framtid och ledning har fått tidigare Ifla-ordföranden Christine Mackenzie att lämna styrelsen för stiftelsen SIGL. Samtidigt pågår samtal med SIGL:s generalsekreterare Gerald Leitner, som sparkats från samma position inom Ifla, om en ny roll som rådgivare.

26 jan 2023 • 2 min

Nyheter

Populärt låna elmätare i söder

Elmätare har funnits i många år på flera av landets folkbibliotek, men det är först under senaste året som låntagarna har fått upp ögonen för dem. Åtminstone i södra delarna av landet.

24 jan 2023 • 3 min

Nyheter

Tror på effekt av tillträdesförbudet

I sin bok Stök på bibliotek konstaterar Gunnar Rensfeldt att varken stöket eller varianter av tillträdesförbud är något nytt. Han tror att lagen om tillträdesförbud kommer att göra skillnad.

19 jan 2023 • 4 min

Politik

Debatt om anmälningsplikt, armlängds avstånd och hat och hot

Bibliotek ska vara tillgängliga för alla – men skuggsamhället måste bekämpas, skriver kulturminister Parisa Liljestrand i sitt svar på Lawen Redars två interpellationer som nu debatteras i riksdagen. ”Vilka undantag som ska finnas från anmälningsplikten behöver utredas närmare.”

17 jan 2023 • < 1 min

Politik

Tisdag i riksdagen med debatt om bibliotek

Kan bibliotek fortsätta vara en plats för alla om Tidöavtalets anmälningsplikt av papperslösa drivs igenom? Hur ska hat och hot mot bibliotekspersonal motverkas? I morgon, tisdag kommer frågorna att debatteras i riksdagen.

16 jan 2023 • < 1 min