DAGBOKEN: På toppmöte i Wien

2 jun 2016 • 2 min

Vad pratar Europas nationalbibliotekarier om? Sveriges riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg bjuder på sina dagboksanteckningar från veckans CENL-möte i Wien. ”Det var...

Vad pratar Europas nationalbibliotekarier om? Sveriges riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg bjuder på sina dagboksanteckningar från veckans CENL-möte i Wien.

”Det var trettionde året som CENL (Conference European National Libraries), konferensen för Europas nationalbibliotekarier, ägde rum. I år i ett Wien som bjöd på strålande sommar och en enastående arkitektur. Kulturen är högst påtaglig här, det är inte långt mellan konserterna och konstutställningarna.

Bland alla imponerande museer inom olika områden besökte vi museet för glober, och litteraturmuseet. Båda ingår i Nationalbiblioteket. Globmuseet är det enda i världen, innehåller en fantastisk samling av såväl jord- som himmelsglober. Litteraturmuseet är mycket ambitiöst och intressant curerat. Manuskript, filmer, ljudupptagningar mer mera av författare från 1700 till idag.

På konferensen deltog nationalbibliotekarier från mer än 30 länder. President är Roley Keating från British Library. CENL:s strategi för 2015–18 innehåller tre huvudpunkter:

  • Öka synligheten av samlingarna
  • Öka användningen av nationalbibliotekens erbjudande och service
  • Kompetensutveckling

CENL driver portalen TEL som består av nationalbibliotekens samlade mediebestånd. Från 2017 kommer detta bestånd att finnas i Europeana, tillsammans med övrig kulturarvsdata. KB levererar redan nu direkt till Europeana.

Utmaningar som diskuterades var:

  • Upphovsrätten (förstås) där CENL noga följer och försöker påverka EU-lagstiftningen.
  • Metadata som ett strategiskt område för biblioteken, viktigt att utveckla.
  • Behovet av ny kompetens, främst inom IT-området.
  • Synlighet och tillgänglighet, samhällsnyttan, att biblioteken står för kvalité och kontinuitet.
  • Utmaningen att under överskådlig tid sörja för tillgång till såväl analogt som digitalt material.

Aslak Sira Myhre, chef för Nationalbiblioteket i Norge gav en inspirerande föreläsning där han poängterade bibliotekens roll som folkbildare, vägvisare, och kvalitetsgarant, samt att vara öppna, tydliga och välkomnande i samhället.

Bibliotekens yttersta syfte som utvecklare av demokratiska värden diskuterades, tyvärr kan jag inte säga att riktigt alla företrädare ser detta som ett grundläggande uppdrag.

Som avslutning vill jag försöka förmedla förmånen av att få möta Europa; känslan av att vara en i familjen är stark och mäktig. Det som också är tydligt är de svårigheter och de enorma skillnader som finns i den stora familjen. Rörande var presentationen från min grekiska kollega. Grekland deltog för första gången på elva år! Nationalbiblioteket har 40 fast anställda och är helt beroende av volontärer och donationer. Nu finns ett gryende hopp, ekonomin är mer stabil och intresset från uppdragsgivaren ökar. Nationalbiblioteket känner ansvar för hela bibliotekssektorn i landet.

Nästa år möts vi i Turkiet, närmre bestämt i Ankara.”

Text: Gunilla Herdenberg, riksbibliotekarie

 

Har du också haft en spännande dag på jobbet? Bjud på din dagbok! Mejla bbl@a4.se.

0 kommentarer

Senaste nytt

Reportage

Sommarläsning till hängmattan

Sommarregn, sol och bad och förhoppningsvis en välförtjänt ledighet med tid för läsning. Mellan böckerna kanske också lite läsning om bibliotek. Missade du något under våren? Här finns chansen att ta igen.

5 jul 2024 • 4 min

Nyheter

Almedalen 2024: Brotten mot kulturarvet

Riksbibliotekarie Karin Grönvall och riksantikvarie Susanne Thedéen samtalade om hur samhället kan bli bättre på att förhindra brott mot kulturarvet – och komma åt dem som begår brotten. Dessutom berättar åklagare Eva Wintzell om jakten på boktjuvarna i ett inslag.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Vetenskap för miljarder

En för de flesta okänd, men hittills säker, investering är den i vetenskapliga tidskrifter som omsätter miljarder varje år. Det medför stora kostnader för bibliotek och forskare. Panelen med Pamela Schultz Nybacka, Pelle Snickars och Wilhelm Widmark debatterade. Se hela samtalet här.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Bibliotekens betydelse i kris

När biblioteken utnämns som en samhällsviktig verksamhet i tider av kris och i värst fall krig, hur går det då med självständigheten? Linda Wagenius resonerade om den frågan tillsammans med Helene Öberg och Lisa Mobrand. Hör hela samtalet här.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Ett förlorat kulturarv

Få poddar och youtube-kanaler samlas in och sparas för framtiden. Hur ska minnet av 2020-talet räddas? Hör hela samtalet med Karin Grönvall, Pelle Snickars, Ewa Pihl Krabbe (S) och Marie-Louise Hänel Sandström (M).

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Försvaret av det fria ordet

Silvia Ernhagen, Jesper Bengtsson och Brit Stakston diskuterade hur vi ska se till att inte få ett samhälle där böcker förbjuds på biblioteken. "Vi har en bekymrande förkärlek för att importera allt som kommer från USA."

4 jul 2024 • < 1 min

Essä

Juridisk tvångströja kräver kreativa omvägar

Tidigare har det krävts lagbrott för att rädda kulturarv som annars gått förlorat. Kanske går det att dra nytta av dessa exempel när en digitalt uppdaterad pliktexemplarslag ska implementeras, skriver Pelle Snickars, professor i digitala kulturer.

1 jul 2024 • 7 min