DAGBOKEN: På toppmöte i Wien

2 jun 2016 • 2 min

Vad pratar Europas nationalbibliotekarier om? Sveriges riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg bjuder på sina dagboksanteckningar från veckans CENL-möte i Wien. ”Det var...

Vad pratar Europas nationalbibliotekarier om? Sveriges riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg bjuder på sina dagboksanteckningar från veckans CENL-möte i Wien.

”Det var trettionde året som CENL (Conference European National Libraries), konferensen för Europas nationalbibliotekarier, ägde rum. I år i ett Wien som bjöd på strålande sommar och en enastående arkitektur. Kulturen är högst påtaglig här, det är inte långt mellan konserterna och konstutställningarna.

Bland alla imponerande museer inom olika områden besökte vi museet för glober, och litteraturmuseet. Båda ingår i Nationalbiblioteket. Globmuseet är det enda i världen, innehåller en fantastisk samling av såväl jord- som himmelsglober. Litteraturmuseet är mycket ambitiöst och intressant curerat. Manuskript, filmer, ljudupptagningar mer mera av författare från 1700 till idag.

På konferensen deltog nationalbibliotekarier från mer än 30 länder. President är Roley Keating från British Library. CENL:s strategi för 2015–18 innehåller tre huvudpunkter:

  • Öka synligheten av samlingarna
  • Öka användningen av nationalbibliotekens erbjudande och service
  • Kompetensutveckling

CENL driver portalen TEL som består av nationalbibliotekens samlade mediebestånd. Från 2017 kommer detta bestånd att finnas i Europeana, tillsammans med övrig kulturarvsdata. KB levererar redan nu direkt till Europeana.

Utmaningar som diskuterades var:

  • Upphovsrätten (förstås) där CENL noga följer och försöker påverka EU-lagstiftningen.
  • Metadata som ett strategiskt område för biblioteken, viktigt att utveckla.
  • Behovet av ny kompetens, främst inom IT-området.
  • Synlighet och tillgänglighet, samhällsnyttan, att biblioteken står för kvalité och kontinuitet.
  • Utmaningen att under överskådlig tid sörja för tillgång till såväl analogt som digitalt material.

Aslak Sira Myhre, chef för Nationalbiblioteket i Norge gav en inspirerande föreläsning där han poängterade bibliotekens roll som folkbildare, vägvisare, och kvalitetsgarant, samt att vara öppna, tydliga och välkomnande i samhället.

Bibliotekens yttersta syfte som utvecklare av demokratiska värden diskuterades, tyvärr kan jag inte säga att riktigt alla företrädare ser detta som ett grundläggande uppdrag.

Som avslutning vill jag försöka förmedla förmånen av att få möta Europa; känslan av att vara en i familjen är stark och mäktig. Det som också är tydligt är de svårigheter och de enorma skillnader som finns i den stora familjen. Rörande var presentationen från min grekiska kollega. Grekland deltog för första gången på elva år! Nationalbiblioteket har 40 fast anställda och är helt beroende av volontärer och donationer. Nu finns ett gryende hopp, ekonomin är mer stabil och intresset från uppdragsgivaren ökar. Nationalbiblioteket känner ansvar för hela bibliotekssektorn i landet.

Nästa år möts vi i Turkiet, närmre bestämt i Ankara.”

Text: Gunilla Herdenberg, riksbibliotekarie

 

Har du också haft en spännande dag på jobbet? Bjud på din dagbok! Mejla bbl@a4.se.

0 kommentarer

Senaste nytt

Internationellt

Möter attacker med öppna dörrar

Enda sättet att möta antidemokratiska attacker som har drabbat bibliotek i Berlin är att göra precis tvärtom: öppna dörrarna för samtal om demokrati. Det säger Boryano Rickum, bibliotekschef i Tempelhof-Schöneberg, ett av biblioteken som har råkat ut för högerextrema attacker där böcker förstörs.

22 feb 2024 • 2 min

Internationellt

Högerextrem våg mot tyska bibliotek

Kritiska granskningar av högerextrema grupper och den gröna politikern Annalena Baerbocks självbiografi finns bland de böcker som har förstörts. Ett bibliotek i Berlin möter problemet genom att bjuda in författare förstörda böcker för att de ska få diskutera sina idéer.

15 feb 2024 • 2 min

Essä

Grattis på 60-årsdagen!

AI har funnits längre än många av oss har levt, ändå är det först nu som teknologin väcker upphetsad debatt. I stället för att bli skrämda borde vi se de grå vardagsnyttorna, skriver Lars Ilshammar.

14 feb 2024 • 7 min

Nyheter

"Vi är inga gränspoliser"

Göteborg är en av flera kommuner som har markerat mot förslaget om anmälningsplikt. Det har tagits väl emot bland personalen på biblioteken. ”Det känns skönt att vi står eniga”, säger Kristian Schultz, bibliotekarie i Göteborg.

13 feb 2024 • 2 min