DAGBOKEN: På toppmöte i Wien

2 jun 2016 • 2 min

Vad pratar Europas nationalbibliotekarier om? Sveriges riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg bjuder på sina dagboksanteckningar från veckans CENL-möte i Wien. ”Det var...

Vad pratar Europas nationalbibliotekarier om? Sveriges riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg bjuder på sina dagboksanteckningar från veckans CENL-möte i Wien.

”Det var trettionde året som CENL (Conference European National Libraries), konferensen för Europas nationalbibliotekarier, ägde rum. I år i ett Wien som bjöd på strålande sommar och en enastående arkitektur. Kulturen är högst påtaglig här, det är inte långt mellan konserterna och konstutställningarna.

Bland alla imponerande museer inom olika områden besökte vi museet för glober, och litteraturmuseet. Båda ingår i Nationalbiblioteket. Globmuseet är det enda i världen, innehåller en fantastisk samling av såväl jord- som himmelsglober. Litteraturmuseet är mycket ambitiöst och intressant curerat. Manuskript, filmer, ljudupptagningar mer mera av författare från 1700 till idag.

På konferensen deltog nationalbibliotekarier från mer än 30 länder. President är Roley Keating från British Library. CENL:s strategi för 2015–18 innehåller tre huvudpunkter:

  • Öka synligheten av samlingarna
  • Öka användningen av nationalbibliotekens erbjudande och service
  • Kompetensutveckling

CENL driver portalen TEL som består av nationalbibliotekens samlade mediebestånd. Från 2017 kommer detta bestånd att finnas i Europeana, tillsammans med övrig kulturarvsdata. KB levererar redan nu direkt till Europeana.

Utmaningar som diskuterades var:

  • Upphovsrätten (förstås) där CENL noga följer och försöker påverka EU-lagstiftningen.
  • Metadata som ett strategiskt område för biblioteken, viktigt att utveckla.
  • Behovet av ny kompetens, främst inom IT-området.
  • Synlighet och tillgänglighet, samhällsnyttan, att biblioteken står för kvalité och kontinuitet.
  • Utmaningen att under överskådlig tid sörja för tillgång till såväl analogt som digitalt material.

Aslak Sira Myhre, chef för Nationalbiblioteket i Norge gav en inspirerande föreläsning där han poängterade bibliotekens roll som folkbildare, vägvisare, och kvalitetsgarant, samt att vara öppna, tydliga och välkomnande i samhället.

Bibliotekens yttersta syfte som utvecklare av demokratiska värden diskuterades, tyvärr kan jag inte säga att riktigt alla företrädare ser detta som ett grundläggande uppdrag.

Som avslutning vill jag försöka förmedla förmånen av att få möta Europa; känslan av att vara en i familjen är stark och mäktig. Det som också är tydligt är de svårigheter och de enorma skillnader som finns i den stora familjen. Rörande var presentationen från min grekiska kollega. Grekland deltog för första gången på elva år! Nationalbiblioteket har 40 fast anställda och är helt beroende av volontärer och donationer. Nu finns ett gryende hopp, ekonomin är mer stabil och intresset från uppdragsgivaren ökar. Nationalbiblioteket känner ansvar för hela bibliotekssektorn i landet.

Nästa år möts vi i Turkiet, närmre bestämt i Ankara.”

Text: Gunilla Herdenberg, riksbibliotekarie

 

Har du också haft en spännande dag på jobbet? Bjud på din dagbok! Mejla bbl@a4.se.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min