DAGBOKEN: På toppmöte i Wien

2 jun 2016 • 2 min

Vad pratar Europas nationalbibliotekarier om? Sveriges riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg bjuder på sina dagboksanteckningar från veckans CENL-möte i Wien. ”Det var...

Vad pratar Europas nationalbibliotekarier om? Sveriges riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg bjuder på sina dagboksanteckningar från veckans CENL-möte i Wien.

”Det var trettionde året som CENL (Conference European National Libraries), konferensen för Europas nationalbibliotekarier, ägde rum. I år i ett Wien som bjöd på strålande sommar och en enastående arkitektur. Kulturen är högst påtaglig här, det är inte långt mellan konserterna och konstutställningarna.

Bland alla imponerande museer inom olika områden besökte vi museet för glober, och litteraturmuseet. Båda ingår i Nationalbiblioteket. Globmuseet är det enda i världen, innehåller en fantastisk samling av såväl jord- som himmelsglober. Litteraturmuseet är mycket ambitiöst och intressant curerat. Manuskript, filmer, ljudupptagningar mer mera av författare från 1700 till idag.

På konferensen deltog nationalbibliotekarier från mer än 30 länder. President är Roley Keating från British Library. CENL:s strategi för 2015–18 innehåller tre huvudpunkter:

  • Öka synligheten av samlingarna
  • Öka användningen av nationalbibliotekens erbjudande och service
  • Kompetensutveckling

CENL driver portalen TEL som består av nationalbibliotekens samlade mediebestånd. Från 2017 kommer detta bestånd att finnas i Europeana, tillsammans med övrig kulturarvsdata. KB levererar redan nu direkt till Europeana.

Utmaningar som diskuterades var:

  • Upphovsrätten (förstås) där CENL noga följer och försöker påverka EU-lagstiftningen.
  • Metadata som ett strategiskt område för biblioteken, viktigt att utveckla.
  • Behovet av ny kompetens, främst inom IT-området.
  • Synlighet och tillgänglighet, samhällsnyttan, att biblioteken står för kvalité och kontinuitet.
  • Utmaningen att under överskådlig tid sörja för tillgång till såväl analogt som digitalt material.

Aslak Sira Myhre, chef för Nationalbiblioteket i Norge gav en inspirerande föreläsning där han poängterade bibliotekens roll som folkbildare, vägvisare, och kvalitetsgarant, samt att vara öppna, tydliga och välkomnande i samhället.

Bibliotekens yttersta syfte som utvecklare av demokratiska värden diskuterades, tyvärr kan jag inte säga att riktigt alla företrädare ser detta som ett grundläggande uppdrag.

Som avslutning vill jag försöka förmedla förmånen av att få möta Europa; känslan av att vara en i familjen är stark och mäktig. Det som också är tydligt är de svårigheter och de enorma skillnader som finns i den stora familjen. Rörande var presentationen från min grekiska kollega. Grekland deltog för första gången på elva år! Nationalbiblioteket har 40 fast anställda och är helt beroende av volontärer och donationer. Nu finns ett gryende hopp, ekonomin är mer stabil och intresset från uppdragsgivaren ökar. Nationalbiblioteket känner ansvar för hela bibliotekssektorn i landet.

Nästa år möts vi i Turkiet, närmre bestämt i Ankara.”

Text: Gunilla Herdenberg, riksbibliotekarie

 

Har du också haft en spännande dag på jobbet? Bjud på din dagbok! Mejla bbl@a4.se.

0 kommentarer

Senaste nytt

Kommentar

Iflas ordförande skjuter på budbäraren

Avslöjandena om rötan inom Ifla fortsätter att ge eko. Den tyska tidningen BuB ägnar sin senaste utgåva åt historien och publicerar en intervju där Ifla-ordföranden Barbara Lison både bekräftar viktiga uppgifter och försöker undergräva Biblioteksbladets trovärdighet.

1 feb 2023 • 3 min

Nyheter

Författare varnas för BTJ-tjänst

I höstas lanserade BTJ sin nya tjänst för författarbesök på bibliotek. Nu varnar Författarcentrum sina medlemmar för att använda den. ”Vi oroar oss för en urholkning av arvodesnivåerna.”

31 jan 2023 • 3 min

Nyheter

Ny uppgörelse i Sölvesborg

Sölvesborgs kommunledning har slutit ännu en uppgörelse med chefen för biblioteket. Denna gång är det Anders Nylander som avslutar sin anställning.

26 jan 2023 • 2 min

Internationellt

Avhopp från Gates-finansierad Ifla-stiftelse

Beslut om framtid och ledning har fått tidigare Ifla-ordföranden Christine Mackenzie att lämna styrelsen för stiftelsen SIGL. Samtidigt pågår samtal med SIGL:s generalsekreterare Gerald Leitner, som sparkats från samma position inom Ifla, om en ny roll som rådgivare.

26 jan 2023 • 2 min

Nyheter

Populärt låna elmätare i söder

Elmätare har funnits i många år på flera av landets folkbibliotek, men det är först under senaste året som låntagarna har fått upp ögonen för dem. Åtminstone i södra delarna av landet.

24 jan 2023 • 3 min