”Det skapas ett kulturarv här och nu”

12 jan 2016 • 2 min

Lars Ilshammar fascineras av hur gamla institutioner som Kungliga Biblioteket påverkas när digitaliseringen förändrar samhället i ilfart. Den 1 februari...

Bild: Jens Gustavsson/KB

Lars Ilshammar fascineras av hur gamla institutioner som Kungliga Biblioteket påverkas när digitaliseringen förändrar samhället i ilfart. Den 1 februari tar han över som biträdande riksbibliotekarie.

Snabbt. Stort. Oväntat. Så kände Lars Ilshammar när han fick frågan om att bli biträdande riksbibliotekarie i början av januari. I dag arbetar han som avdelningschef för fysiska samlingar på Kungliga Biblioteket.

– Jag gillar strategiska frågor och samarbetar bra med riksbibliotekarien Gunilla Herdenberg. Med den känslan var det lätt att tacka ja, säger han.

Han har ingen färdig agenda. Den första tiden ska Lars Ilshammar ägna åt att fundera över hur han vill utforma rollen och prata ihop sig med Gunilla Herdenberg och sin företrädare Göran Konstenius.

Han är intresserad av hur KB påverkas av snabba samhällsförändringar. Hur gamla idéer utmanas av digitaliseringens snabbhet, interaktivitet och gränsupplösning. En fråga som Lars Ilshammar också ägnat sig åt som historiker och IT-debattör, och som även är aktuell i KB:s uppdrag att ta fram en ny biblioteksstrategi.

– Det kan handla om vem som ”äger” ett material. Många arkiv- och biblioteksinstitutioner har kanske föreställningen att yrket delvis handlar om att tillgängliggöra material som i grunden är ”vårt”. När materialet digitaliseras och hamnar på nätet kan vi inte utöva makt och kontroll på samma sätt, det utmanar vårt sätt att se på vår roll. Vi blir mer tillhandahållare och vägledare.

Onlinekulturen påverkar också det traditionella pliktsystemet. Lars Ilshammar säger att alltmer material flyger under pliktens radar, det levereras inte till pliktbiblioteken.

– Vi måste också fundera över det material som inte omfattas av plikten men som garanterat är forskningsintressant om hundra år. Är det till exempel någonstans som samhällsproblem formuleras i dag är det på sociala medier. Vi måste synliggöra att det skapas ett kulturarv här och nu, men att det inte finns något system som automatiskt gör att det tas om hand, bevaras och tillgängliggörs för framtiden.

Med knappt 2,5 år på Kungliga biblioteket känner han sig fortfarande som en gröngöling jämfört med många kollegor. Det pirrar i magen inför det nya jobbet. Lars Ilshammar funderar över om han kommer att klara av rollen och känna samma lust som tidigare. Men svaret på frågan om varför han jobbar på bibliotek kommer snabbt.

– Det är underbart. Det känns viktigt att slå vakt om kulturarv och forskningsmaterial, att vara den länk till kunskap och det förflutna som vi ska bygga vidare på.

Text: Jennie Aquilonius

 

FAKTA/Lars Ilshammar

Sedan hösten 2013 avdelningschef för fysiska samlingar på Kungliga Biblioteket. 57-åringen från Ljusdal är också historiker och IT-debattör. Han har tidigare varit chef för Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek i Stockholm och arbetat som föreståndare för forskningsprogrammet DemocrIT vid Örebro Universitet. Lars Ilshammar jobbade även tidigare som journalist, bland annat som chefredaktör för Örebro-Kuriren. Lars Ilshammar har även suttit i styrelsen för både Sveriges radio och Sveriges television.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Oro för bristande engagemang i föreningen

Endast två motioner har lämnats in inför Svensk biblioteksförenings årsmöte. Något som skulle kunna tyda på ett svagt engagemang. Dessutom handlar motionerna om, ja precis, bristande engagemang i föreningen.

16 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Edholm om skolbiblioteken: "Man måste börja nånstans"

Det är upp till lärosätena att åtgärda bristen på skolbibliotekarier. Det är ett besked från skolminister Lotta Edholm när hon besöker Bibliotekshögskolan i Borås. "Det är klart att unga människor får upp ögonen för yrket. Och när söktrycket ökar är det naturligt att utöka antalet platser."

11 apr 2024 • 5 min

Reportage

Hon vill knyta ihop Europas bibliotek

Axiells nya vd Maria Wasing har stora tankar om tillväxt och bolaget betydelse. Men fler bibliotek än de i Nacka räknar hon inte med att företaget kommer att driva. ”Inte strategiskt viktigt för oss.”

9 apr 2024 • 6 min

Internationellt

Böckerna som censureras mest

Försöken att få bort böcker som handlar om sex, hbqi-frågor eller rasism eskalerar i USA. Här är de tio böcker som ansågs farligast 2023 och som plockades bort mest från bibliotekshyllorna.

8 apr 2024 • < 1 min

Essä

En kamp för herravälde och profit

Traditionell vetenskaplig publicering utmanas av idén om öppen tillgång. Gustaf Nelhans skriver om risker och svårigheter och om hur forskarsamhället måste förändras för att idealet ska bli verklighet.

3 apr 2024 • 7 min

Nyheter

Blev du lurad?

Färgkoordinerade böcker i Höganäs, litteratur för vänsterhänta i Järfälla och utlån av sol-el i Ljungby. Många bibliotek skämtade på första april.

2 apr 2024 • 2 min