Få lyder e-plikten

23 feb 2016 • 3 min

Från och med 1 januari 2015 är myndigheter och medieföretag skyldiga att skicka sitt elektroniska material till Kungliga biblioteket. Men...

eplikt3
Från och med 1 januari 2015 är myndigheter och medieföretag skyldiga att skicka sitt elektroniska material till Kungliga biblioteket. Men bara en fjärdedel av myndigheterna gör det, och vilka av de små aktörerna som har leveransplikt är oklart. 

– Det har varit mer tekniskt komplicerat än någon kunde förutse, säger Håkan Adenkrantz som är chef för avdelningen för digitala samlingar på KB.

Enligt e-pliktslagen ska myndigheter, medieföretag och andra innehållsproducenter leverera kopior av sina digitala publiceringar till Kungliga biblioteket. Omkring 100 av 400 myndigheter har kommit i gång med leveranser och cirka 100 dagstidningar, enligt KB.

Lagen, som trädde i full kraft 1 januari 2015, säger att leverantörerna ska lämna in sitt material på någon slags fysisk bärare. Något som visat sig vara praktiskt ohållbart för många, inte minst för dagstidningarna som ofta uppdaterar sina artiklar. Redan när lagen var på remiss ställde sig flera tvivlande till hur det skulle fungera, och uttryckte oro för stora kostnader.

Ett undantag har utnyttjats flitigt: att man kan ansöka om att leverera materialet elektroniskt i stället för fysiskt.

– Nästan alla vill leverera på ett annat sätt. För mindre material skickar de filer eller laddar upp. Eller större flöden via FTP eller RSS-flöden, vilket innebär att vi får länkar skickade till oss där vi hämtar materialet. Undantaget är regel snarare än undantag, säger Håkan Adenkrantz.

Nu pågår arbetet med att bedöma vilka av de mindre aktörerna som är leveranspliktiga, och vad i deras material som faller inom lagens ram, liksom att börja ansluta leverantörer av musik och film.

KB har som ansvarig myndighet rätt att döma ut vite till dem som inte följer lagen. Men de har inte gjort det i något fall.

– Det uppstår hela tiden nya frågor om vad som ska levereras, och hur. Vi ser i första hand vår uppgift som den att hjälpa leverantörerna, säger Håkan Adenkrantz.

Maria Soläng som är pressekre­terare för ministern för högre ut­bildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson, säger att KB inte gett några signaler om att en stor del av e-pliktleveranserna inte kommer in. Därför vill man på Utbildningsdepartementet inte kommentera hur regeringen ser på bristerna i efterlevnaden av lagen.

KB:s Håkan Adenkrantz tror inte att någon på departementet hade föreställt sig att alla skulle leverera vid givet datum.

– Tittar man på den historiska pliktleveranslagen så är det ju inte alla som levererar där heller, säger han.

När kommer e-pliktsleveranserna att fungera åtminstone lika bra som andra pliktleveranser? 

– Jag tror det tar ett par år till. Det är så många moment i det här, både tekniskt och juridiskt, säger Håkan Adenkrantz.

Text: Adam Westin & Annika Persson

 

 

Enkät: Levererar ni elektroniskt material till KB?

Datainspektionen

Fredrik Karlsson, informatör:

– Ja, vi använder KB:s e-tjänst. Vi levererar vår tidning, Integritet i Fokus, och så fakta- och informationsbroschyrer som vi ger ut.

Sedan när?

– Vi var nog bland de första. Det är ett år sen ungefär.

 

Barnombudsmannen

Sverre Nyborg-Warner, registrator:

Levererar ni elektroniskt pliktmaterial till Kungliga biblioteket?

– Nej, inte ännu.

Varför inte?

– Vi har inte påbörjat våra första leveranser. Men vi är leveranspliktiga.

 

Svenska institutet

Kristina Radford, arkiv och registrator:

– Nej.

Varför inte?

– Det blev klart sent i höstas att vi ska leverera e-material till KB. Det har varit några vändor med KB:s jurist eftersom nästan allt vårt material är på engelska (och andra språk) och riktas mot internationella målgrupper. Både KB och vi var lite fundersamma på hur vi skulle göra, men det har nu blivit fastställt att vårt material omfattas av lagen. Däremot har vi inte hunnit införa en rutin för själva hanteringen av detta.

 

Dagens arbete

Hans Strandberg, webbchef:

Levererar ni elektroniskt pliktmaterial till Kungliga biblioteket?

– Ja.

Sedan när?

– Dagens Arbete utvaldes tillsammans med andra tidningar och myndigheter till så kallade övergångsleverantörer, vilka skulle leverera redan från 31 mars 2013. Så vi var med från början.

 

Biblioteksbladet

Annika Persson, chefredaktör:

– Nej.

Varför inte?

– Vi har inte vetat om vi var e-pliktiga. Men nu när vi fördjupat oss i ämnet ska vi så klart börja.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Ny uppgörelse i Sölvesborg

Sölvesborgs kommunledning har slutit ännu en uppgörelse med chefen för biblioteket. Denna gång är det Anders Nylander som avslutar sin anställning.

26 jan 2023 • 2 min

Internationellt

Avhopp från Gates-finansierad Ifla-stiftelse

Beslut om framtid och ledning har fått tidigare Ifla-ordföranden Christine Mackenzie att lämna styrelsen för stiftelsen SIGL. Samtidigt pågår samtal med SIGL:s generalsekreterare Gerald Leitner, som sparkats från samma position inom Ifla, om en ny roll som rådgivare.

26 jan 2023 • 2 min

Nyheter

Populärt låna elmätare i söder

Elmätare har funnits i många år på flera av landets folkbibliotek, men det är först under senaste året som låntagarna har fått upp ögonen för dem. Åtminstone i södra delarna av landet.

24 jan 2023 • 3 min

Nyheter

Tror på effekt av tillträdesförbudet

I sin bok Stök på bibliotek konstaterar Gunnar Rensfeldt att varken stöket eller varianter av tillträdesförbud är något nytt. Han tror att lagen om tillträdesförbud kommer att göra skillnad.

19 jan 2023 • 4 min

Politik

Debatt om anmälningsplikt, armlängds avstånd och hat och hot

Bibliotek ska vara tillgängliga för alla – men skuggsamhället måste bekämpas, skriver kulturminister Parisa Liljestrand i sitt svar på Lawen Redars två interpellationer som nu debatteras i riksdagen. ”Vilka undantag som ska finnas från anmälningsplikten behöver utredas närmare.”

17 jan 2023 • < 1 min

Politik

Tisdag i riksdagen med debatt om bibliotek

Kan bibliotek fortsätta vara en plats för alla om Tidöavtalets anmälningsplikt av papperslösa drivs igenom? Hur ska hat och hot mot bibliotekspersonal motverkas? I morgon, tisdag kommer frågorna att debatteras i riksdagen.

16 jan 2023 • < 1 min