Fler flyktingar bakom ökat besöksantal

26 feb 2015 • < 1 min

Kampanjen ”Bibliotek mot rasism” fortsätter i vår i Västernorrland, ett län där besöken på folkbiblioteken ökar. Sambiblioteket i Härnösand, en...

Kampanjen ”Bibliotek mot rasism” fortsätter i vår i Västernorrland, ett län där besöken på folkbiblioteken ökar. Sambiblioteket i Härnösand, en stad med drygt 24 000 invånare, hade 331 000 besökare under 2014. En förklaring är det ökade flyktingmottagandet i länet.


Inför kampanjen ”Bibliotek mot rasism” har personal från länets sju folkbibliotek träffats för ett förberedande möte med föreläsningar och diskussioner om migration, nationalism, normer och antirasism. Kampanjen pågår mellan mars och juni.
– Att lyfta fram saker och ting på det här sättet fungerar bra, säger t f länsbibliotekarie Per-Erik Wik i Härnösand. Vi får en chans att fundera över våra egna förutfattade meningar och arbeta för ett ökat medvetande bland personalen. Dessutom har länsomfattande kampanjer visat sig vara effektivt. Här nappar gärna lokaltidningar på bibliotekens aktiviteter, vilket kan vara svårare på större orter.
Västernorrland tar över stafettpinnen från Gävleborg, som arbetade med ”Bibliotek mot rasism” under hösten, och Per-Erik Wik ser fram emot satsningen.
– I dag är trycket på folkbiblioteken ganska hårt. Flyktingmottagandet gör att vi möter många människor från många olika länder och här ökar antalet besökare hela tiden.
Per-Erik Wik talar om bibliotekens förändrade roll och behovet av att öka kontakten mellan de instanser som arbetar med dagens flyktingmottagande. Inte minst för att öka kunskapen och skapa en helhetsbild ur bibliotekens perspektiv.
– Alla kan vara med och bekämpa rasismen, även biblioteken. Vi har en fördel i att vi kan nå ut till så många och lyfta viktiga frågor genom programverksamhet, utställningar och skyltningar, säger Per-Erik Wik.

0 kommentarer

Senaste nytt

Digitalisering

Skrytsam AI för dialog med ungdomar

Uno är lite som Karlsson på taket; skämtsam, skrytsam och allmänt dryg. Personligheten på Tiotrettons nya AI-robot är väl uttänkt, för betona för ungdomarna att allt som kommer från robotar inte är att lita på.

5 jun 2023 • 3 min

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min