Fler flyktingar bakom ökat besöksantal

26 feb 2015 • < 1 min

Kampanjen ”Bibliotek mot rasism” fortsätter i vår i Västernorrland, ett län där besöken på folkbiblioteken ökar. Sambiblioteket i Härnösand, en...

Kampanjen ”Bibliotek mot rasism” fortsätter i vår i Västernorrland, ett län där besöken på folkbiblioteken ökar. Sambiblioteket i Härnösand, en stad med drygt 24 000 invånare, hade 331 000 besökare under 2014. En förklaring är det ökade flyktingmottagandet i länet.


Inför kampanjen ”Bibliotek mot rasism” har personal från länets sju folkbibliotek träffats för ett förberedande möte med föreläsningar och diskussioner om migration, nationalism, normer och antirasism. Kampanjen pågår mellan mars och juni.
– Att lyfta fram saker och ting på det här sättet fungerar bra, säger t f länsbibliotekarie Per-Erik Wik i Härnösand. Vi får en chans att fundera över våra egna förutfattade meningar och arbeta för ett ökat medvetande bland personalen. Dessutom har länsomfattande kampanjer visat sig vara effektivt. Här nappar gärna lokaltidningar på bibliotekens aktiviteter, vilket kan vara svårare på större orter.
Västernorrland tar över stafettpinnen från Gävleborg, som arbetade med ”Bibliotek mot rasism” under hösten, och Per-Erik Wik ser fram emot satsningen.
– I dag är trycket på folkbiblioteken ganska hårt. Flyktingmottagandet gör att vi möter många människor från många olika länder och här ökar antalet besökare hela tiden.
Per-Erik Wik talar om bibliotekens förändrade roll och behovet av att öka kontakten mellan de instanser som arbetar med dagens flyktingmottagande. Inte minst för att öka kunskapen och skapa en helhetsbild ur bibliotekens perspektiv.
– Alla kan vara med och bekämpa rasismen, även biblioteken. Vi har en fördel i att vi kan nå ut till så många och lyfta viktiga frågor genom programverksamhet, utställningar och skyltningar, säger Per-Erik Wik.

0 kommentarer

Senaste nytt

Skolbibliotek

Ny lag om skolbibliotek på väg

Elever ska som regel ha tillgång till ett skolbibliotek på sin skola. Och det ska vara bemannat av utbildade bibliotekarier. Det skriver regeringen i det lagförslag som nu skickas till Lagrådet.

17 jun 2024 • 2 min

Nyheter

En hel dag om bibliotek i Almedalen

Under rubriken Biblioteksarenan ägnas en hel dag av Almedalsveckan till samtal om bibliotek. Bland panellisterna finns Kajsa Ravin, Göran Arrius, Brit Stakston och Silvia Ernhagen.

17 jun 2024 • < 1 min

Reportage

Bytte socialtjänsten mot biblioteket

Efter 15 år i socialtjänsten började Gabriella Andersson för tre år sedan att utbilda sig till bibliotekarie. Nu tar hon examen. ”Jag har fått en djupare förståelse för bredden i det här yrket.”

14 jun 2024 • 2 min

Reportage

Ett kulturarv med växande hål

Medieutvecklingen är blixtsnabb, lagarna föråldrade, Kungliga biblioteket ligger efter – och frågor om framtiden möts med politisk tystnad. Samtidigt försöker 13 personer bevara fler minnen av 2020-talet.

7 jun 2024 • 9 min