Framtidens bibliotek i historiens backspegel

17 okt 2014 • 2 min

Kan folkbildningsideal och biblioteksverksamhet från förra seklets början ge perspektiv på utvecklingen av samtidens och framtidens bibliotek? Lisbeth Håkansson Petré...

Kan folkbildningsideal och biblioteksverksamhet från förra seklets början ge perspektiv på utvecklingen av samtidens och framtidens bibliotek?

Lisbeth Håkansson Petré skildrar i månadens uppsats en sammanslutning som bildades 1892 där biblioteket hade en särställning.

Tolfterna var en grupp som startades 1892 i syfte att ge kvinnor tillgång till bildning och litteratur. Initiativtagare var Amalia Fahlstedt (född 1853 – död 1923), pedagog, författare och översättare (bland annat av Charles Dickens).

I Fahlstedts nära vänkrets fanns Ellen Key, med erfarenhet av och engagemang för folkbildningsarbete samt ett stort nätverk som kom att bilda Tolfterna.

Uppsatsens inledning berättar hur detta illustreras i Hanna Paulis oljemålning ”Vänner” (som Pauli arbetade med mellan 1900 och 1907) som visar en högläsande Key omgiven av bland andra Nanna Benedixson, Gerda Bergh, Lisen Bonnier, Olga Fåhreus och Betty Hirsch, samtliga verksamma i Tolfterna. Namnet kom av att Tolfterna delades in i sex grupper, med tolv personer i varje. Syftet med det som alltså kallades ”samkväm” var att skapa en mötesplats för kvinnor från olika yrken och samhällsklasser. Förutom bildningsaspekten strävade man efter att överbrygga klassklyftor och motsättningar mellan intellektuella och arbetarklassens kvinnor.

I Tolfternas samkväm – folkbildning och bibliotek för arbetarkvinnor 1902-1907 skrivs Tolfterna, vilket också har varit Lisbeth Håkansson Petrés avsikt in i folkbildningshistorien. Titeln är dock inte heltäckande, då perspektiv och analys använder Tolfterna och inte minst deras biblioteksverksamhet som en möjlighet att spegla samtid och framtid.

Tolfterna arrangerade föredrag, högläsning och kurser i ibland annat språk och musik. Dessutom skapade man, i likhet med många andra bildningsförbund, ett eget lånebibliotek.

Detta var inte större än att samlingen rymdes i ett bokskåp, från 1901 inhyst i föreningen Studenters och arbetares lokaler. Studenter och arbetare var, vilket framgår av namnet i likhet med Tolfterna en klassöverskridande verksamhet, dit också kvinnor hade tillträde.

1905 lät man dokumentera biblioteket i ”Katalog öfver böcker tillhörande Tolfterna”, omfattande 350 titlar, ett blygsamt bestånd med dagens mått mätt, men Lisbeth Håkansson Petré påpekar att det ska ses i relation till att böcker var dyra och att det vid den här tiden fanns ytterst få avgiftsfria bibliotek i Stockholm. Tolfternas bibliotek höll öppet några kvällar varje månad och där kunde kvinnorna inte bara låna böcker kostnadsfritt utan också träffas för att diskutera, exempelvis litteratur.

Biblioteket och Tolfternas arrangemang var tidstypiska som uttryck för privata medborgarbildningsambitioner. Så småningom fick Tolfterna och andra sammanslutningar hård konkurrens från de statligt finansierade bildningsförbunden.

Läs mer BBL nr 8

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Edholm om skolbiblioteken: "Man måste börja nånstans"

Det är upp till lärosätena att åtgärda bristen på skolbibliotekarier. Det är ett besked från skolminister Lotta Edholm när hon besöker Bibliotekshögskolan i Borås. "Det är klart att unga människor får upp ögonen för yrket. Och när söktrycket ökar är det naturligt att utöka antalet platser."

11 apr 2024 • 5 min

Reportage

Hon vill knyta ihop Europas bibliotek

Axiells nya vd Maria Wasing har stora tankar om tillväxt och bolaget betydelse. Men fler bibliotek än de i Nacka räknar hon inte med att företaget kommer att driva. ”Inte strategiskt viktigt för oss.”

9 apr 2024 • 6 min

Internationellt

Böckerna som censureras mest

Försöken att få bort böcker som handlar om sex, hbqi-frågor eller rasism eskalerar i USA. Här är de tio böcker som ansågs farligast 2023 och som plockades bort mest från bibliotekshyllorna.

8 apr 2024 • < 1 min

Essä

En kamp för herravälde och profit

Traditionell vetenskaplig publicering utmanas av idén om öppen tillgång. Gustaf Nelhans skriver om risker och svårigheter och om hur forskarsamhället måste förändras för att idealet ska bli verklighet.

3 apr 2024 • 7 min

Nyheter

Blev du lurad?

Färgkoordinerade böcker i Höganäs, litteratur för vänsterhänta i Järfälla och utlån av sol-el i Ljungby. Många bibliotek skämtade på första april.

2 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Lätt att få jobb för bibliotekarier

I takt med att AI används alltmer kommer bibliotekariernas kompetens att bli mer eftertraktad. Det spår Saco i sin senaste rapport och slår fast att det kommer att vara fortsatt lätt för bibliotekarier att hitta jobb.

27 mar 2024 • < 1 min