Handbok för ABM-sektorn

1 jun 2012 • 2 min

Den 1 juni lanserades Wikipedias/Wikimedia Sveriges handbok Kulturskatter på nätet. Så här gör man. Lanseringen ägde rum på Kungliga biblioteket....

Den 1 juni lanserades Wikipedias/Wikimedia Sveriges handbok Kulturskatter på nätet. Så här gör man. Lanseringen ägde rum på Kungliga biblioteket.

Boken vänder sig till arkiv, museer och biblioteks som vill ha hjälp med upphovsrättsliga frågor. Målet är att göra det lättare för allmänheten att få ta del av kulturskatterna som finns hos svenska arkiv, bibliotek och museer.

– Arkiv, bibliotek och museer har haft mycket stora bekymmer med Upphovsrättslagen, eftersom lagen i många fall är otydlig eller märklig, säger Lennart Guldbrandsson, projektledare för handboken.

Därför ser många kulturminnesinstitutioner fram emot klara besked om vad man får göra på nätet. Många museer funderar på hur de ska göra när de tar ett foto av en tavla och vill publicera på nätet. Är det en avbildning, ett nytt verk och följer upphovsrätten med automatiskt? Vi samarbetar gärna, eftersom vi gärna ser att fler samlingar publiceras på nätet så att de kommer allmänheten till handa.

Arbetet med handboken har pågått under ungefär ett halvår, och har inneburit flera konferenser med företrädare för arkiv, bibliotek och museer. Projektet har fått stöd av flera nationella institutionerna men också från DigiSam som samordnar digitaliseringen av svenskt kulturarv samt  från den ideella organisationen Creative Commons som verkar för öppna och fria licensformer.

Wikimedia Sverige är en ideell förening som arbetar för att göra kunskap fritt tillgänglig för alla människor.

Wikipedia startades i USA 2001 och drivs av Wikimedia Foundation och är ett flerspråkigt webbaserat uppslagsverk med fritt och öppet innehåll som utvecklas av sina användare.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min