Handbok för ABM-sektorn

1 jun 2012 • 2 min

Den 1 juni lanserades Wikipedias/Wikimedia Sveriges handbok Kulturskatter på nätet. Så här gör man. Lanseringen ägde rum på Kungliga biblioteket....

Den 1 juni lanserades Wikipedias/Wikimedia Sveriges handbok Kulturskatter på nätet. Så här gör man. Lanseringen ägde rum på Kungliga biblioteket.

Boken vänder sig till arkiv, museer och biblioteks som vill ha hjälp med upphovsrättsliga frågor. Målet är att göra det lättare för allmänheten att få ta del av kulturskatterna som finns hos svenska arkiv, bibliotek och museer.

– Arkiv, bibliotek och museer har haft mycket stora bekymmer med Upphovsrättslagen, eftersom lagen i många fall är otydlig eller märklig, säger Lennart Guldbrandsson, projektledare för handboken.

Därför ser många kulturminnesinstitutioner fram emot klara besked om vad man får göra på nätet. Många museer funderar på hur de ska göra när de tar ett foto av en tavla och vill publicera på nätet. Är det en avbildning, ett nytt verk och följer upphovsrätten med automatiskt? Vi samarbetar gärna, eftersom vi gärna ser att fler samlingar publiceras på nätet så att de kommer allmänheten till handa.

Arbetet med handboken har pågått under ungefär ett halvår, och har inneburit flera konferenser med företrädare för arkiv, bibliotek och museer. Projektet har fått stöd av flera nationella institutionerna men också från DigiSam som samordnar digitaliseringen av svenskt kulturarv samt  från den ideella organisationen Creative Commons som verkar för öppna och fria licensformer.

Wikimedia Sverige är en ideell förening som arbetar för att göra kunskap fritt tillgänglig för alla människor.

Wikipedia startades i USA 2001 och drivs av Wikimedia Foundation och är ett flerspråkigt webbaserat uppslagsverk med fritt och öppet innehåll som utvecklas av sina användare.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

KB: Kostnaderna en tickande bomb

Kungliga biblioteket känner av höjd hyra och inflation. Men framåt hänger de verkligt dramatiska kostnadsökningarna ihop med den digitala lagringen, säger riksbibliotekarie Karin Grönvall.

13 sep 2023 • 2 min