IT och individer

31 okt 2013 • < 1 min

Allt fler använder offentliga e-tjänster som att deklarera på nätet, ladda ner och beställa personliga handlingar eller intyg, ansöka och...

Allt fler använder offentliga e-tjänster som att deklarera på nätet, ladda ner och beställa personliga handlingar eller intyg, ansöka och registrera sig till någon utbildning och använda sig av bibliotekstjänster. Knappt en femtedel av personerna i åldern 16-74 har använt bibliotekstjänster via nätet under det senaste året.

När det handlar om att använda sig av offentliga e-tjänster finns det ingen större skillnad mellan könen med undantag av bibliotekstjänster som 23 av kvinnorna har använt det senaste året jämfört med 13 procent av männen under samma period. Det konstaterar SCB i en undersökning om IT bland individer 2013 och som kommer att föreligga i rapporten ”Privatpersoners användning av datorer och internet 2013” som publiceras i början av 2014.

I undersökningen framgår också att det blir allt vanligare att hämta information från myndigheters webbplatser. Nästan 75 procent i åldern 16-74 har gjort det under det senaste året. Det kan jämföras med 2008 då motsvarande andel var 53 procent. Knappt hälften av befolkningen har även laddat ner eller skickat blanketter via myndigheters webbplatser. Mer än 45 procent av befolkningen har deklarerat via nätet det senaste året.

Det är framförallt är yrkesverksamma högutbildade som använder myndigheters webbplatser. Allra mest för att hämta information. Även de som bor i hushåll med flera vuxna eller barn och där hushållsinkomsten är större än 25 000 kr använder webbplatser i högre utsträckning.

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Kommentar

Iflas ordförande skjuter på budbäraren

Avslöjandena om rötan inom Ifla fortsätter att ge eko. Den tyska tidningen BuB ägnar sin senaste utgåva åt historien och publicerar en intervju där Ifla-ordföranden Barbara Lison både bekräftar viktiga uppgifter och försöker undergräva Biblioteksbladets trovärdighet.

1 feb 2023 • 3 min

Nyheter

Författare varnas för BTJ-tjänst

I höstas lanserade BTJ sin nya tjänst för författarbesök på bibliotek. Nu varnar Författarcentrum sina medlemmar för att använda den. ”Vi oroar oss för en urholkning av arvodesnivåerna.”

31 jan 2023 • 3 min

Nyheter

Ny uppgörelse i Sölvesborg

Sölvesborgs kommunledning har slutit ännu en uppgörelse med chefen för biblioteket. Denna gång är det Anders Nylander som avslutar sin anställning.

26 jan 2023 • 2 min