IT och individer

31 okt 2013 • < 1 min

Allt fler använder offentliga e-tjänster som att deklarera på nätet, ladda ner och beställa personliga handlingar eller intyg, ansöka och...

Allt fler använder offentliga e-tjänster som att deklarera på nätet, ladda ner och beställa personliga handlingar eller intyg, ansöka och registrera sig till någon utbildning och använda sig av bibliotekstjänster. Knappt en femtedel av personerna i åldern 16-74 har använt bibliotekstjänster via nätet under det senaste året.

När det handlar om att använda sig av offentliga e-tjänster finns det ingen större skillnad mellan könen med undantag av bibliotekstjänster som 23 av kvinnorna har använt det senaste året jämfört med 13 procent av männen under samma period. Det konstaterar SCB i en undersökning om IT bland individer 2013 och som kommer att föreligga i rapporten ”Privatpersoners användning av datorer och internet 2013” som publiceras i början av 2014.

I undersökningen framgår också att det blir allt vanligare att hämta information från myndigheters webbplatser. Nästan 75 procent i åldern 16-74 har gjort det under det senaste året. Det kan jämföras med 2008 då motsvarande andel var 53 procent. Knappt hälften av befolkningen har även laddat ner eller skickat blanketter via myndigheters webbplatser. Mer än 45 procent av befolkningen har deklarerat via nätet det senaste året.

Det är framförallt är yrkesverksamma högutbildade som använder myndigheters webbplatser. Allra mest för att hämta information. Även de som bor i hushåll med flera vuxna eller barn och där hushållsinkomsten är större än 25 000 kr använder webbplatser i högre utsträckning.

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min