IT och individer

31 okt 2013 • < 1 min

Allt fler använder offentliga e-tjänster som att deklarera på nätet, ladda ner och beställa personliga handlingar eller intyg, ansöka och...

Allt fler använder offentliga e-tjänster som att deklarera på nätet, ladda ner och beställa personliga handlingar eller intyg, ansöka och registrera sig till någon utbildning och använda sig av bibliotekstjänster. Knappt en femtedel av personerna i åldern 16-74 har använt bibliotekstjänster via nätet under det senaste året.

När det handlar om att använda sig av offentliga e-tjänster finns det ingen större skillnad mellan könen med undantag av bibliotekstjänster som 23 av kvinnorna har använt det senaste året jämfört med 13 procent av männen under samma period. Det konstaterar SCB i en undersökning om IT bland individer 2013 och som kommer att föreligga i rapporten ”Privatpersoners användning av datorer och internet 2013” som publiceras i början av 2014.

I undersökningen framgår också att det blir allt vanligare att hämta information från myndigheters webbplatser. Nästan 75 procent i åldern 16-74 har gjort det under det senaste året. Det kan jämföras med 2008 då motsvarande andel var 53 procent. Knappt hälften av befolkningen har även laddat ner eller skickat blanketter via myndigheters webbplatser. Mer än 45 procent av befolkningen har deklarerat via nätet det senaste året.

Det är framförallt är yrkesverksamma högutbildade som använder myndigheters webbplatser. Allra mest för att hämta information. Även de som bor i hushåll med flera vuxna eller barn och där hushållsinkomsten är större än 25 000 kr använder webbplatser i högre utsträckning.

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Retoriken som tystar röster

Hur gör man när den som använder sig av hatretorik anklagar sina kritiker för samma sak? Och hur kombinerar man yttrandefriheten med kampen mot hatretorik?

29 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Om nationalismens påverkan på kulturen

Färre översättningar, mindre utländsk litteratur och stängning av Världskulturmuseet. Det är några, av många, farhågor som en sent insatt panel lyfte på Bokmässan, med anledning av Sverigedemokraternas framgångar i valet.

23 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Hur ska bibliotekspersonalen behållas?

Förändrade arbetsuppgifter kan vara en förklaring till att många som arbetar på bibliotek funderar på att byta yrke. Men det behövs också mer resurser och fler yrkesgrupper på biblioteken, konstaterades i ett samtal på Bokmässan.

22 sep 2022 • 2 min

Debatt

Slutreplik: Låt oss mötas och diskutera

Vi vill stötta, men stöttandet måste också få innehålla konstruktiv kritik. Det skriver Linnéa Jönsson och Eleonor Pavlov i sin slutreplik om Malmö stadsbiblioteks ”känsliga ämnen”-koncept.

21 sep 2022 • 4 min