IT och individer

31 okt 2013 • < 1 min

Allt fler använder offentliga e-tjänster som att deklarera på nätet, ladda ner och beställa personliga handlingar eller intyg, ansöka och...

Allt fler använder offentliga e-tjänster som att deklarera på nätet, ladda ner och beställa personliga handlingar eller intyg, ansöka och registrera sig till någon utbildning och använda sig av bibliotekstjänster. Knappt en femtedel av personerna i åldern 16-74 har använt bibliotekstjänster via nätet under det senaste året.

När det handlar om att använda sig av offentliga e-tjänster finns det ingen större skillnad mellan könen med undantag av bibliotekstjänster som 23 av kvinnorna har använt det senaste året jämfört med 13 procent av männen under samma period. Det konstaterar SCB i en undersökning om IT bland individer 2013 och som kommer att föreligga i rapporten ”Privatpersoners användning av datorer och internet 2013” som publiceras i början av 2014.

I undersökningen framgår också att det blir allt vanligare att hämta information från myndigheters webbplatser. Nästan 75 procent i åldern 16-74 har gjort det under det senaste året. Det kan jämföras med 2008 då motsvarande andel var 53 procent. Knappt hälften av befolkningen har även laddat ner eller skickat blanketter via myndigheters webbplatser. Mer än 45 procent av befolkningen har deklarerat via nätet det senaste året.

Det är framförallt är yrkesverksamma högutbildade som använder myndigheters webbplatser. Allra mest för att hämta information. Även de som bor i hushåll med flera vuxna eller barn och där hushållsinkomsten är större än 25 000 kr använder webbplatser i högre utsträckning.

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Skolbibliotek

Ny lag om skolbibliotek på väg

Elever ska som regel ha tillgång till ett skolbibliotek på sin skola. Och det ska vara bemannat av utbildade bibliotekarier. Det skriver regeringen i det lagförslag som nu skickas till Lagrådet.

17 jun 2024 • 2 min

Nyheter

En hel dag om bibliotek i Almedalen

Under rubriken Biblioteksarenan ägnas en hel dag av Almedalsveckan till samtal om bibliotek. Bland panellisterna finns Kajsa Ravin, Göran Arrius, Brit Stakston och Silvia Ernhagen.

17 jun 2024 • < 1 min

Reportage

Bytte socialtjänsten mot biblioteket

Efter 15 år i socialtjänsten började Gabriella Andersson för tre år sedan att utbilda sig till bibliotekarie. Nu tar hon examen. ”Jag har fått en djupare förståelse för bredden i det här yrket.”

14 jun 2024 • 2 min

Reportage

Ett kulturarv med växande hål

Medieutvecklingen är blixtsnabb, lagarna föråldrade, Kungliga biblioteket ligger efter – och frågor om framtiden möts med politisk tystnad. Samtidigt försöker 13 personer bevara fler minnen av 2020-talet.

7 jun 2024 • 9 min