”Jag tycker att jag har fått ett nytt jobb”

4 jan 2016 • 2 min

  Biblioteket i skidorten Sälen har blivit en framgångssaga sedan det slogs ihop med turistbyrån och flyttade in i det...

 

biblioteksbladet 2

Biblioteket i skidorten Sälen har blivit en framgångssaga sedan det slogs ihop med turistbyrån och flyttade in i det stora huset i centrum som också inrymmer apotek, systembolag, vårdcentral och konditori. Utlånen har ökat med 10 000 om året eller ca 40 procent och besöken har flerdubblats.

– Det är jättekul, säger bibliotekarien Marlene Jernberg. Det känns som om jag har fått ett nytt jobb.

 

Här i centrumhuset jobbar de två bibliotekarierna sida vid sida med två turistvärdar och delar entré med turistbyrån. Öppettiderna har kunnat utökas till nästan det dubbla och biblioteket har nu öppet från 9 till 18 och lite kortare på lördagar. Det är inte alltid det finns bibliotekarier på plats, men då kan man låna på egen hand.

Flytten föregicks av kraftiga protester. Grannorten Transtrand, som tidigare hyste filialen, förlorade med biblioteket sin sista mötesplats sedan post, bank och matbutiker hade stängt. Och byalaget samlade 700 namnunderskrifter mot flytten. I Sälens skola hördes också oro för att barnen som tidigare fått besök av bibliotekarien nu istället skulle få bege sig till centrum.

Marlene Jernberg var lite orolig inför flytten. Men de kraftigt förbättrade resultaten gör henne glad.

– Utlåningen av barnböcker har fördubblats sedan vi kom hit. Det kommer mycket fler barn hit på eftermiddagarna för det bor ju fler barn här i Sälen. Dessutom kan vi samarbeta med Bullans konditori här utanför och ha servering när vi har föreläsare eller musikkvällar.

Biblioteket flyttade i juni 2014 och mellan 2013 och 2015 ökade utlåningen från 25 715 till 35 106 lån per år. Besöksantalet, mätt i vecka 20, var före flytten 103 personer och efter flytten 275. Mätt i vecka 39 var skillnaden ännu större, från 133 besökare till 540.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min