”Jag tycker att jag har fått ett nytt jobb”

4 jan 2016 • 2 min

  Biblioteket i skidorten Sälen har blivit en framgångssaga sedan det slogs ihop med turistbyrån och flyttade in i det...

 

biblioteksbladet 2

Biblioteket i skidorten Sälen har blivit en framgångssaga sedan det slogs ihop med turistbyrån och flyttade in i det stora huset i centrum som också inrymmer apotek, systembolag, vårdcentral och konditori. Utlånen har ökat med 10 000 om året eller ca 40 procent och besöken har flerdubblats.

– Det är jättekul, säger bibliotekarien Marlene Jernberg. Det känns som om jag har fått ett nytt jobb.

 

Här i centrumhuset jobbar de två bibliotekarierna sida vid sida med två turistvärdar och delar entré med turistbyrån. Öppettiderna har kunnat utökas till nästan det dubbla och biblioteket har nu öppet från 9 till 18 och lite kortare på lördagar. Det är inte alltid det finns bibliotekarier på plats, men då kan man låna på egen hand.

Flytten föregicks av kraftiga protester. Grannorten Transtrand, som tidigare hyste filialen, förlorade med biblioteket sin sista mötesplats sedan post, bank och matbutiker hade stängt. Och byalaget samlade 700 namnunderskrifter mot flytten. I Sälens skola hördes också oro för att barnen som tidigare fått besök av bibliotekarien nu istället skulle få bege sig till centrum.

Marlene Jernberg var lite orolig inför flytten. Men de kraftigt förbättrade resultaten gör henne glad.

– Utlåningen av barnböcker har fördubblats sedan vi kom hit. Det kommer mycket fler barn hit på eftermiddagarna för det bor ju fler barn här i Sälen. Dessutom kan vi samarbeta med Bullans konditori här utanför och ha servering när vi har föreläsare eller musikkvällar.

Biblioteket flyttade i juni 2014 och mellan 2013 och 2015 ökade utlåningen från 25 715 till 35 106 lån per år. Besöksantalet, mätt i vecka 20, var före flytten 103 personer och efter flytten 275. Mätt i vecka 39 var skillnaden ännu större, från 133 besökare till 540.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Om nationalismens påverkan på kulturen

Färre översättningar, mindre utländsk litteratur och stängning av Världskulturmuseet. Det är några, av många, farhågor som en sent insatt panel lyfte på Bokmässan, med anledning av Sverigedemokraternas framgångar i valet.

23 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Hur ska bibliotekspersonalen behållas?

Förändrade arbetsuppgifter kan vara en förklaring till att många som arbetar på bibliotek funderar på att byta yrke. Men det behövs också mer resurser och fler yrkesgrupper på biblioteken, konstaterades i ett samtal på Bokmässan.

22 sep 2022 • 2 min

Debatt

Slutreplik: Låt oss mötas och diskutera

Vi vill stötta, men stöttandet måste också få innehålla konstruktiv kritik. Det skriver Linnéa Jönsson och Eleonor Pavlov i sin slutreplik om Malmö stadsbiblioteks ”känsliga ämnen”-koncept.

21 sep 2022 • 4 min

Ledare

Används bibliotekens potential som läsfrämjare?

Det talas mycket om bibliotekens viktiga roll för att främja läsandet i Sverige. Men bibliotekspersonalen ges ingen eller väldigt lite tid för egen läsning. Och allra konstigast är att de inte ens pratar om det själva, skriver Biblioteksbladets chefredaktör Thord Eriksson.

19 sep 2022 • 2 min