”Jag tycker att jag har fått ett nytt jobb”

4 jan 2016 • 2 min

  Biblioteket i skidorten Sälen har blivit en framgångssaga sedan det slogs ihop med turistbyrån och flyttade in i det...

 

biblioteksbladet 2

Biblioteket i skidorten Sälen har blivit en framgångssaga sedan det slogs ihop med turistbyrån och flyttade in i det stora huset i centrum som också inrymmer apotek, systembolag, vårdcentral och konditori. Utlånen har ökat med 10 000 om året eller ca 40 procent och besöken har flerdubblats.

– Det är jättekul, säger bibliotekarien Marlene Jernberg. Det känns som om jag har fått ett nytt jobb.

 

Här i centrumhuset jobbar de två bibliotekarierna sida vid sida med två turistvärdar och delar entré med turistbyrån. Öppettiderna har kunnat utökas till nästan det dubbla och biblioteket har nu öppet från 9 till 18 och lite kortare på lördagar. Det är inte alltid det finns bibliotekarier på plats, men då kan man låna på egen hand.

Flytten föregicks av kraftiga protester. Grannorten Transtrand, som tidigare hyste filialen, förlorade med biblioteket sin sista mötesplats sedan post, bank och matbutiker hade stängt. Och byalaget samlade 700 namnunderskrifter mot flytten. I Sälens skola hördes också oro för att barnen som tidigare fått besök av bibliotekarien nu istället skulle få bege sig till centrum.

Marlene Jernberg var lite orolig inför flytten. Men de kraftigt förbättrade resultaten gör henne glad.

– Utlåningen av barnböcker har fördubblats sedan vi kom hit. Det kommer mycket fler barn hit på eftermiddagarna för det bor ju fler barn här i Sälen. Dessutom kan vi samarbeta med Bullans konditori här utanför och ha servering när vi har föreläsare eller musikkvällar.

Biblioteket flyttade i juni 2014 och mellan 2013 och 2015 ökade utlåningen från 25 715 till 35 106 lån per år. Besöksantalet, mätt i vecka 20, var före flytten 103 personer och efter flytten 275. Mätt i vecka 39 var skillnaden ännu större, från 133 besökare till 540.

0 kommentarer

Senaste nytt

Ledare

Omfamna, bemästra och använd AI

Bilderna i nya numret av Biblioteksbladet är AI-genererade. Skulle tidningen även kunna skrivas av en chatbot? "Svaret är nej, men jag ändrar mig kanske om någon lyckas instruera en AI att skriva texter som berör på samma sätt som Annika Nordenskiölds bilder", skriver Thord Eriksson.

30 nov 2023 • 2 min

Digitalisering

Gammal data hotas av utrotning

Med språk hämtat från naturvetenskapens larm om utsatta djurarter listar Digital Preservation Coalition hotade ”digitala arter”. Några är på väg att försvinna, andra är redan så gott som borta – och följderna är förödande, varnar organisationen.

28 nov 2023 • 3 min