KB i centrum för möjlig e-bokslösning

26 feb 2015 • < 1 min

En samlad tjänst för lån av e-böcker, med Kungliga Biblioteket i centrum. Det är en tänkbar framtid, enligt en rapport...

hhdhktyxolhx0fphxxijEn samlad tjänst för lån av e-böcker, med Kungliga Biblioteket i centrum. Det är en tänkbar framtid, enligt en rapport som nu överlämnats till regeringen efter avslutad försöksverksamhet vid KB.


Enligt slutrapporten skulle bibliotekskatalogen LIBRIS kunna fungera som en lagringsplats för e-böcker och bli en nationell e-bokstjänst.
I oktober 2013 gav den dåvarande regeringen KB i uppdrag att starta ett försök med att göra e-böcker tillgängliga via LIBRIS. Uppdraget skulle slutrapporteras senast februari 2015 och under projekttiden har en prototyp arbetats fram, med ett flöde av e-böcker från distributörer till biblioteken.
De bibliotek som testat prototypen, med ungefär 400 e-böcker, har gett ett gott betyg och uppskattat möjligheten att integrera flera aktörer och medieleverantörer i systemet. Försöket visar att LIBRIS skulle kunna utgöra grunden för en samlad, hållbar tjänst och en nationell och långsiktig lösning.
Den framkomliga väg KB ser är ett utökat samarbete och samverkan med förlag och distributörer för att tillsammans uppnå bästa möjliga resultat.
Enligt ett pressmeddelande har KB i dag varken ett uppdrag eller särskilda medel för att arbeta vidare med frågan om e-böcker till biblioteken.

0 kommentarer

Senaste nytt

Skolbibliotek

Ny lag om skolbibliotek på väg

Elever ska som regel ha tillgång till ett skolbibliotek på sin skola. Och det ska vara bemannat av utbildade bibliotekarier. Det skriver regeringen i det lagförslag som nu skickas till Lagrådet.

17 jun 2024 • 2 min

Nyheter

En hel dag om bibliotek i Almedalen

Under rubriken Biblioteksarenan ägnas en hel dag av Almedalsveckan till samtal om bibliotek. Bland panellisterna finns Kajsa Ravin, Göran Arrius, Brit Stakston och Silvia Ernhagen.

17 jun 2024 • < 1 min

Reportage

Bytte socialtjänsten mot biblioteket

Efter 15 år i socialtjänsten började Gabriella Andersson för tre år sedan att utbilda sig till bibliotekarie. Nu tar hon examen. ”Jag har fått en djupare förståelse för bredden i det här yrket.”

14 jun 2024 • 2 min

Reportage

Ett kulturarv med växande hål

Medieutvecklingen är blixtsnabb, lagarna föråldrade, Kungliga biblioteket ligger efter – och frågor om framtiden möts med politisk tystnad. Samtidigt försöker 13 personer bevara fler minnen av 2020-talet.

7 jun 2024 • 9 min