KB i centrum för möjlig e-bokslösning

26 feb 2015 • < 1 min

En samlad tjänst för lån av e-böcker, med Kungliga Biblioteket i centrum. Det är en tänkbar framtid, enligt en rapport...

hhdhktyxolhx0fphxxijEn samlad tjänst för lån av e-böcker, med Kungliga Biblioteket i centrum. Det är en tänkbar framtid, enligt en rapport som nu överlämnats till regeringen efter avslutad försöksverksamhet vid KB.


Enligt slutrapporten skulle bibliotekskatalogen LIBRIS kunna fungera som en lagringsplats för e-böcker och bli en nationell e-bokstjänst.
I oktober 2013 gav den dåvarande regeringen KB i uppdrag att starta ett försök med att göra e-böcker tillgängliga via LIBRIS. Uppdraget skulle slutrapporteras senast februari 2015 och under projekttiden har en prototyp arbetats fram, med ett flöde av e-böcker från distributörer till biblioteken.
De bibliotek som testat prototypen, med ungefär 400 e-böcker, har gett ett gott betyg och uppskattat möjligheten att integrera flera aktörer och medieleverantörer i systemet. Försöket visar att LIBRIS skulle kunna utgöra grunden för en samlad, hållbar tjänst och en nationell och långsiktig lösning.
Den framkomliga väg KB ser är ett utökat samarbete och samverkan med förlag och distributörer för att tillsammans uppnå bästa möjliga resultat.
Enligt ett pressmeddelande har KB i dag varken ett uppdrag eller särskilda medel för att arbeta vidare med frågan om e-böcker till biblioteken.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min