KB i centrum för möjlig e-bokslösning

26 feb 2015 • < 1 min

En samlad tjänst för lån av e-böcker, med Kungliga Biblioteket i centrum. Det är en tänkbar framtid, enligt en rapport...

hhdhktyxolhx0fphxxijEn samlad tjänst för lån av e-böcker, med Kungliga Biblioteket i centrum. Det är en tänkbar framtid, enligt en rapport som nu överlämnats till regeringen efter avslutad försöksverksamhet vid KB.


Enligt slutrapporten skulle bibliotekskatalogen LIBRIS kunna fungera som en lagringsplats för e-böcker och bli en nationell e-bokstjänst.
I oktober 2013 gav den dåvarande regeringen KB i uppdrag att starta ett försök med att göra e-böcker tillgängliga via LIBRIS. Uppdraget skulle slutrapporteras senast februari 2015 och under projekttiden har en prototyp arbetats fram, med ett flöde av e-böcker från distributörer till biblioteken.
De bibliotek som testat prototypen, med ungefär 400 e-böcker, har gett ett gott betyg och uppskattat möjligheten att integrera flera aktörer och medieleverantörer i systemet. Försöket visar att LIBRIS skulle kunna utgöra grunden för en samlad, hållbar tjänst och en nationell och långsiktig lösning.
Den framkomliga väg KB ser är ett utökat samarbete och samverkan med förlag och distributörer för att tillsammans uppnå bästa möjliga resultat.
Enligt ett pressmeddelande har KB i dag varken ett uppdrag eller särskilda medel för att arbeta vidare med frågan om e-böcker till biblioteken.

0 kommentarer

Senaste nytt

Kommentar

"Tystnaden är ett sjukdomstecken"

Många har hört av sig efter en artikel om att bibliotekspersonal sällan tillåts läsa på arbetstid. "Vittnesmålen ger bilden av arbetsplatser där det straffar sig att tala klarspråk", skriver Biblioteksbladets chefredaktör Thord Eriksson.

4 okt 2022 • 2 min

Reportage

Omöjligt uppdrag?

Svenskarnas läsande är ständigt föremål för bekymrade utredningar och politiska satsningar. Men trots alla ansträngningar är trenden negativ, särskilt bland unga. Hur ska det skrivna ordet vinna fler människors uppmärksamhet?

30 sep 2022 • 9 min

Nyheter

Retoriken som tystar röster

Hur gör man när den som använder sig av hatretorik anklagar sina kritiker för samma sak? Och hur kombinerar man yttrandefriheten med kampen mot hatretorik?

29 sep 2022 • 3 min