Kraftig ökning för e-boken

24 apr 2015 • < 1 min

Allt fler läser e-böcker. Men de som väljer e-boken är inte de ovana läsarna utan de som redan läser. Enligt...

Ola KjelbyeAllt fler läser e-böcker. Men de som väljer e-boken är inte de ovana läsarna utan de som redan läser. Enligt en ny undersökning från Högskolan i Borås och Göteborgs universitet har antalet e-boksläsare stigit från 11 till 18 procent på ett år.

– En kraftig ökning, säger Annika Bergström, medieforskare vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, JMG, vid Göteborgs universitet.

Undersökningen ingår i ett större projekt, som handlar om ”e-bokens framväxt i ett litet språkområde”. Fem forskare från Högskolan i Borås och Göteborgs universitet jobbar med projektet, som finansieras av Vetenskapsrådet.

Under hösten 2014 har 3 400 boende i Sverige, i åldrarna mellan 16 och 85 år, via post och webb. 54 procent svarade på frågor om sina läsvanor under det senaste året.

Det starkaste stödet har e-boken bland dem mellan 16 och 29 år. Undersökningen visar också att tillgången till surfplattor har ökat under samma period, från 38 till 50 procent.

Annika Bergström talar om en tveksamhet inför e-boken, en tveksamhet som känns igen från andra skeden i medieutvecklingen. De skilda momssatserna komplicerar frågan ytterligare, liksom en avvaktande hållning från både författare och förläggare.

– Man ska inte förvänta sig någon revolution, säger Annika Bergström.

FOTO: JMG

0 kommentarer

Senaste nytt

Reportage

Omöjligt uppdrag?

Svenskarnas läsande är ständigt föremål för bekymrade utredningar och politiska satsningar. Men trots alla ansträngningar är trenden negativ, särskilt bland unga. Hur ska det skrivna ordet vinna fler människors uppmärksamhet?

30 sep 2022 • 9 min

Nyheter

Retoriken som tystar röster

Hur gör man när den som använder sig av hatretorik anklagar sina kritiker för samma sak? Och hur kombinerar man yttrandefriheten med kampen mot hatretorik?

29 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Om nationalismens påverkan på kulturen

Färre översättningar, mindre utländsk litteratur och stängning av Världskulturmuseet. Det är några, av många, farhågor som en sent insatt panel lyfte på Bokmässan, med anledning av Sverigedemokraternas framgångar i valet.

23 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Hur ska bibliotekspersonalen behållas?

Förändrade arbetsuppgifter kan vara en förklaring till att många som arbetar på bibliotek funderar på att byta yrke. Men det behövs också mer resurser och fler yrkesgrupper på biblioteken, konstaterades i ett samtal på Bokmässan.

22 sep 2022 • 2 min

Debatt

Slutreplik: Låt oss mötas och diskutera

Vi vill stötta, men stöttandet måste också få innehålla konstruktiv kritik. Det skriver Linnéa Jönsson och Eleonor Pavlov i sin slutreplik om Malmö stadsbiblioteks ”känsliga ämnen”-koncept.

21 sep 2022 • 4 min