Kraftig ökning för e-boken

24 apr 2015 • < 1 min

Allt fler läser e-böcker. Men de som väljer e-boken är inte de ovana läsarna utan de som redan läser. Enligt...

Ola KjelbyeAllt fler läser e-böcker. Men de som väljer e-boken är inte de ovana läsarna utan de som redan läser. Enligt en ny undersökning från Högskolan i Borås och Göteborgs universitet har antalet e-boksläsare stigit från 11 till 18 procent på ett år.

– En kraftig ökning, säger Annika Bergström, medieforskare vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, JMG, vid Göteborgs universitet.

Undersökningen ingår i ett större projekt, som handlar om ”e-bokens framväxt i ett litet språkområde”. Fem forskare från Högskolan i Borås och Göteborgs universitet jobbar med projektet, som finansieras av Vetenskapsrådet.

Under hösten 2014 har 3 400 boende i Sverige, i åldrarna mellan 16 och 85 år, via post och webb. 54 procent svarade på frågor om sina läsvanor under det senaste året.

Det starkaste stödet har e-boken bland dem mellan 16 och 29 år. Undersökningen visar också att tillgången till surfplattor har ökat under samma period, från 38 till 50 procent.

Annika Bergström talar om en tveksamhet inför e-boken, en tveksamhet som känns igen från andra skeden i medieutvecklingen. De skilda momssatserna komplicerar frågan ytterligare, liksom en avvaktande hållning från både författare och förläggare.

– Man ska inte förvänta sig någon revolution, säger Annika Bergström.

FOTO: JMG

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min