Kulturskaparnas villkor i fokus för ny kulturminister

7 feb 2019 • 2 min

När den nya kulturministern Amanda Lind (MP) i dag framträdde på Folk och kultur-konferensen i Eskilstuna stod tre frågor i centrum. Kultur i hela landet, barn och ungas rätt till kultur och förbättring av kulturskaparnas villkor. Biblioteken nämnde hon inte alls.

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet
Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

– Vi vet att vi har kulturklyftor. Vi vet samtidigt att vi har ett fantastiskt kulturliv. De här sakerna finns samtidigt. Och för oss innebär det att vi måste se till att var du än bor i landet ska du ha likvärdig tillgång till kultur.

Så inledde Sveriges nya kulturministern Amanda Lind sitt tal på Folk och kultur i Eskilstuna där hon presenterade sina tre prioriterade områden för den kommande mandatperioden.

Förutom att öka jämlikheten i tillgång till kultur över landet vill ministern se till att barn och unga får en mer likvärdig tillgång, både när det gäller att ta del av kulturlivet och att upptäcka sitt eget skapande. Hon pekade på kulturskolan som en nyckelaktör och talade om vikten av att inte bara tillhandahålla ett utbud utan också om vikten av att sprida det i breda grupper. Det ska komma alla barn till del, sa ministern, med betoning på alla.

Det tredje, och det Amanda Lind ägnade mest tid åt i sitt tal, var kulturskaparnas villkor.

– De som väljer att ägna sitt yrkesliv åt att verka som professionella kulturskapare måste också möta en tillvaro med rimliga villkor. De enskilda är fundamentet för kulturlivet. Kärnan i det som sen blir näringar, och som sen blir verksamheter och som sen blir det samhälle som vi kanske alla tar lite för givet. Utan den enskilda kulturskaparen eller konstnären och aktören, då finns det inte så mycket där.

Utmaningarna som regeringen vill arbeta med är bland annat snedrekryteringen till kulturlivet, där till exempel personer med utländsk bakgrund är underrepresenterade men där många kommer från hem med välutbildade föräldrar och från stora städer. Amanda Lind kopplade snedrekryteringen till de ekonomiska villkoren i yrkena: hög utbildning och låga inkomster tillsammans med osäkra anställningar, oregelbundna inkomster och lägre utnyttjande av trygghetssystemen.

Flera gånger återkom Lind till vikten av att politiken ska hålla armlängds avstånd till kulturens innehåll. ”Konsten och kulturen ska vara fri, annars kan den inte andas alls.”

Men inte en enda gång nämndes Sveriges största kulturaktör, biblioteken.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Om nationalismens påverkan på kulturen

Färre översättningar, mindre utländsk litteratur och stängning av Världskulturmuseet. Det är några, av många, farhågor som en sent insatt panel lyfte på Bokmässan, med anledning av Sverigedemokraternas framgångar i valet.

23 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Hur ska bibliotekspersonalen behållas?

Förändrade arbetsuppgifter kan vara en förklaring till att många som arbetar på bibliotek funderar på att byta yrke. Men det behövs också mer resurser och fler yrkesgrupper på biblioteken, konstaterades i ett samtal på Bokmässan.

22 sep 2022 • 2 min

Debatt

Slutreplik: Låt oss mötas och diskutera

Vi vill stötta, men stöttandet måste också få innehålla konstruktiv kritik. Det skriver Linnéa Jönsson och Eleonor Pavlov i sin slutreplik om Malmö stadsbiblioteks ”känsliga ämnen”-koncept.

21 sep 2022 • 4 min

Ledare

Används bibliotekens potential som läsfrämjare?

Det talas mycket om bibliotekens viktiga roll för att främja läsandet i Sverige. Men bibliotekspersonalen ges ingen eller väldigt lite tid för egen läsning. Och allra konstigast är att de inte ens pratar om det själva, skriver Biblioteksbladets chefredaktör Thord Eriksson.

19 sep 2022 • 2 min