Kulturskaparnas villkor i fokus för ny kulturminister

7 feb 2019 • 2 min

När den nya kulturministern Amanda Lind (MP) i dag framträdde på Folk och kultur-konferensen i Eskilstuna stod tre frågor i centrum. Kultur i hela landet, barn och ungas rätt till kultur och förbättring av kulturskaparnas villkor. Biblioteken nämnde hon inte alls.

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet
Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

– Vi vet att vi har kulturklyftor. Vi vet samtidigt att vi har ett fantastiskt kulturliv. De här sakerna finns samtidigt. Och för oss innebär det att vi måste se till att var du än bor i landet ska du ha likvärdig tillgång till kultur.

Så inledde Sveriges nya kulturministern Amanda Lind sitt tal på Folk och kultur i Eskilstuna där hon presenterade sina tre prioriterade områden för den kommande mandatperioden.

Förutom att öka jämlikheten i tillgång till kultur över landet vill ministern se till att barn och unga får en mer likvärdig tillgång, både när det gäller att ta del av kulturlivet och att upptäcka sitt eget skapande. Hon pekade på kulturskolan som en nyckelaktör och talade om vikten av att inte bara tillhandahålla ett utbud utan också om vikten av att sprida det i breda grupper. Det ska komma alla barn till del, sa ministern, med betoning på alla.

Det tredje, och det Amanda Lind ägnade mest tid åt i sitt tal, var kulturskaparnas villkor.

– De som väljer att ägna sitt yrkesliv åt att verka som professionella kulturskapare måste också möta en tillvaro med rimliga villkor. De enskilda är fundamentet för kulturlivet. Kärnan i det som sen blir näringar, och som sen blir verksamheter och som sen blir det samhälle som vi kanske alla tar lite för givet. Utan den enskilda kulturskaparen eller konstnären och aktören, då finns det inte så mycket där.

Utmaningarna som regeringen vill arbeta med är bland annat snedrekryteringen till kulturlivet, där till exempel personer med utländsk bakgrund är underrepresenterade men där många kommer från hem med välutbildade föräldrar och från stora städer. Amanda Lind kopplade snedrekryteringen till de ekonomiska villkoren i yrkena: hög utbildning och låga inkomster tillsammans med osäkra anställningar, oregelbundna inkomster och lägre utnyttjande av trygghetssystemen.

Flera gånger återkom Lind till vikten av att politiken ska hålla armlängds avstånd till kulturens innehåll. ”Konsten och kulturen ska vara fri, annars kan den inte andas alls.”

Men inte en enda gång nämndes Sveriges största kulturaktör, biblioteken.

0 kommentarer

Senaste nytt

Digitalisering

Skrytsam AI för dialog med ungdomar

Uno är lite som Karlsson på taket; skämtsam, skrytsam och allmänt dryg. Personligheten på Tiotrettons nya AI-robot är väl uttänkt, för betona för ungdomarna att allt som kommer från robotar inte är att lita på.

5 jun 2023 • 3 min

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min