"Eleverna längtade efter oss"

5 jun 2015 • 2 min

Det läsfrämjande projektet Läslust i Norrköping blev en succé. Projektet riktades mot elever i årskurs 4, som längtade efter varje...

laslust_bredDet läsfrämjande projektet Läslust i Norrköping blev en succé. Projektet riktades mot elever i årskurs 4, som längtade efter varje projekttillfälle, och bibliotekarierna är också nöjda. Läslust var ett samarbete mellan bland andra kultur- och fritidskontoret, Norrköpings stadsbibliotek, konst- och stadsmuseet, kulturskolan och några utvalda fria kulturaktörer.
– Vi var väldigt noga med att det inte har varit ett läsinlärningsprojekt utan det har handlat om att stimulera lusten till läsning, säger bibliotekarien Susanna Lönnqvist, en av två projektledare, till Biblioteksbladet.


Projektet Läslust har jobbat med böcker, som Ingelin Angerborns ”Rum 213” och ”Hjärta av damm”, Ellen Holmboes ”En tjuv utanför dörren”, Thomas Hallings ”Bli ihop” och Mårten Melins ”Jag är Love”.
– Berättande och läsning hör ihop, att jobba med berättelser är läslust, säger Susanna Lönnqvist.

Eleverna har studerat hur berättelserna är uppbyggda och en del har gjort korta bokfilmer, med syftet att locka andra att läsa en viss bok.
– Alla i gruppen läste samma bok och arbetade tillsammans hela vägen, från att bena upp historien till att börja göra manus och plocka ut de scener de skulle filma.

Andra elever har ägnat sig åt bilderböcker och att undersöka sambandet mellan text och bild.
– Där handlade det om konstnärliga bilderböcker, som är lite svårare, med luckor i texten och som kanske inte öppnar sig vid en första läsning.

Några av insikterna och lärdomarna från Läslustprojektet är enligt Susanna Lönnqvist att inför en satsning av den här typen erbjuda fortbildning, som kurser i berättande, både för dem som är involverade från institutionerna men även för lärarna.
– Vi ville inte att det bara skulle bli ett punktnedslag utan att vi skulle kunna erbjuda lärarna något som de kan ta med sig, som stimulerar till att våga tänka utanför ramarna.

Enligt Susanna Lönnqvist är det också viktigt att eleverna delaktiga:
– Låt gärna barnen vara med och bestämma. Risken är att det kanske inte alls blir som man har tänkt sig, men det kan bli jättebra ändå.

Trots att Läslustprojektet gick bra och är lyckat, är det förstås ändå svårt att mäta framgången.
– Det är svårigheten i ett sådant här projekt, att det inte går att mäta läslust. Resultaten syns inte direkt utan det är näst intill omöjligt att bedöma. Men jag tror ändå att det har gjort intryck på alla. Och när jag är ute på stan möter jag elever som ropar ”Hej, där är ju du från läslust!”.
– Vi har fått många positiva reaktioner och eleverna har sett fram emot våra besök. De säger att de har längtat efter oss, säger Susanna Lönnqvist till Biblioteksbladet.

0 kommentarer

Senaste nytt

Ledare

Omfamna, bemästra och använd AI

Bilderna i nya numret av Biblioteksbladet är AI-genererade. Skulle tidningen även kunna skrivas av en chatbot? "Svaret är nej, men jag ändrar mig kanske om någon lyckas instruera en AI att skriva texter som berör på samma sätt som Annika Nordenskiölds bilder", skriver Thord Eriksson.

30 nov 2023 • 2 min

Digitalisering

Gammal data hotas av utrotning

Med språk hämtat från naturvetenskapens larm om utsatta djurarter listar Digital Preservation Coalition hotade ”digitala arter”. Några är på väg att försvinna, andra är redan så gott som borta – och följderna är förödande, varnar organisationen.

28 nov 2023 • 3 min