"Eleverna längtade efter oss"

5 jun 2015 • 2 min

Det läsfrämjande projektet Läslust i Norrköping blev en succé. Projektet riktades mot elever i årskurs 4, som längtade efter varje...

laslust_bredDet läsfrämjande projektet Läslust i Norrköping blev en succé. Projektet riktades mot elever i årskurs 4, som längtade efter varje projekttillfälle, och bibliotekarierna är också nöjda. Läslust var ett samarbete mellan bland andra kultur- och fritidskontoret, Norrköpings stadsbibliotek, konst- och stadsmuseet, kulturskolan och några utvalda fria kulturaktörer.
– Vi var väldigt noga med att det inte har varit ett läsinlärningsprojekt utan det har handlat om att stimulera lusten till läsning, säger bibliotekarien Susanna Lönnqvist, en av två projektledare, till Biblioteksbladet.


Projektet Läslust har jobbat med böcker, som Ingelin Angerborns ”Rum 213” och ”Hjärta av damm”, Ellen Holmboes ”En tjuv utanför dörren”, Thomas Hallings ”Bli ihop” och Mårten Melins ”Jag är Love”.
– Berättande och läsning hör ihop, att jobba med berättelser är läslust, säger Susanna Lönnqvist.

Eleverna har studerat hur berättelserna är uppbyggda och en del har gjort korta bokfilmer, med syftet att locka andra att läsa en viss bok.
– Alla i gruppen läste samma bok och arbetade tillsammans hela vägen, från att bena upp historien till att börja göra manus och plocka ut de scener de skulle filma.

Andra elever har ägnat sig åt bilderböcker och att undersöka sambandet mellan text och bild.
– Där handlade det om konstnärliga bilderböcker, som är lite svårare, med luckor i texten och som kanske inte öppnar sig vid en första läsning.

Några av insikterna och lärdomarna från Läslustprojektet är enligt Susanna Lönnqvist att inför en satsning av den här typen erbjuda fortbildning, som kurser i berättande, både för dem som är involverade från institutionerna men även för lärarna.
– Vi ville inte att det bara skulle bli ett punktnedslag utan att vi skulle kunna erbjuda lärarna något som de kan ta med sig, som stimulerar till att våga tänka utanför ramarna.

Enligt Susanna Lönnqvist är det också viktigt att eleverna delaktiga:
– Låt gärna barnen vara med och bestämma. Risken är att det kanske inte alls blir som man har tänkt sig, men det kan bli jättebra ändå.

Trots att Läslustprojektet gick bra och är lyckat, är det förstås ändå svårt att mäta framgången.
– Det är svårigheten i ett sådant här projekt, att det inte går att mäta läslust. Resultaten syns inte direkt utan det är näst intill omöjligt att bedöma. Men jag tror ändå att det har gjort intryck på alla. Och när jag är ute på stan möter jag elever som ropar ”Hej, där är ju du från läslust!”.
– Vi har fått många positiva reaktioner och eleverna har sett fram emot våra besök. De säger att de har längtat efter oss, säger Susanna Lönnqvist till Biblioteksbladet.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min