Litteraturpåve avliden

19 sep 2013 • 3 min

Tysklands mest namnkunnige litteraturkritiker Marcel Reich – Ranicki har avlidit vid en ålder av 93 år i Frankfurt. Som kritiker ...

Tysklands mest namnkunnige litteraturkritiker Marcel Reich – Ranicki har avlidit vid en ålder av 93 år i Frankfurt. Som kritiker  formade han under årtionden den västtyska förståelsen av litteratur, som en överlevare av Förintelsen bidrog han också till både konfrontation och  analys av med de brott som begicks i nationalsocialismens Tyskland. För en tid sedan blev han tilldelat ett tv-pris som han vägrade ta emot eftersom han betackade sig för att förknippas med den förflackning som tv-mediet stod för. Det är å andra sidan ganska ironiskt med tanke på att han under många år ingick i den litterära kritikerkvartett på tv  – Das literaische Quartett – som gjorde honom till tv-stjärna. Programmet sändes i ZDF, Zweites Deutsches Fernsehen, åren 1988-2001.

Marcel Reich-Ranickis liv – skildrad i memoaren ”Mein Leben” ( Mitt liv) är nära förknippad med den tyska historien. Han  föddes den 2 Juni 1920 i Wloclawek som son till ett polsk-tyska par av  judisk tro ​​. År 1929 flyttade familjen till Berlin . 1938 tog han studenten men nekades vidare studier på grund av  sitt judiska påbrå. Samma år var han tvungen att lämna Tyskland- Från 1940 tvångsplacerades  han i Warszawas getto i vars förvaltning han arbetat som översättare . Samtidigt var han verksam med arbete i gettots underjordiska arkiv och var en av dem som i början av 1943 initierade ett visst motstånd inom ramen för den judiska motståndsrörelsen. I februari 1943 strax innan  gettot upplöstes , lyckades Marcel Reich-Ranicki  fly med sin fru Theofila , som han hade gift sig med i juli 1942. Båda överlevde Förintelsen men Marcel Reich-Ranickis föräldrar och hans bror mördades,  hans svärfar  tog sitt liv i januari 1940 och inte heller svärmodern  överlevde Förintelsen.

Efter befrielsen av den sovjetiska armén i september 1944 anmälde sig Marcel Reich-Ranicki  frivilligt för tjänstgöring i  den polska armén och gick med i kommunistpartiet i Polen .
 1948-1949 tjänstgjorde han som generalkonsul vid det polska konsulatet i London. Hösten 1949 sade han av politiska skäl upp sig. 

1958 flyttade Reich-Ranicki till Förbundsrepubliken Tyskland och blev inom kort inom en kort en fixstjärna i det litterära livet i Förbundsrepubliken , där den s k Gruppe 47 ( gruppen med författare som Ingeborg Bachmann, Peter Weiss, Peter Handke, Siegfried Lenz m fl  formerades  efter andra världskriget och dominerade den västtyska litteraturvärlden fram till 1960-talet. ) stod i centrum.

Efter att ha flyttat från Frankfurt till Hamburg arbetade han för veckotidningen ” Die Zeit ” åren 1960-1973. 1973 lämnade han ”Die Zeit” till förmån för ” Frankfurter Allgemeine Zeitung ”,  där han blev chef för kulturredaktionen fram till sin pensionering 1988 .

Bokprogrammet Das Literarische Quartettt var understundom omstritt för sina livliga och ganska kontroversiella diskussioner kring litteratur – Reich-Ranicki bidrog i hög grad med sina inspel, inte minst när det handlade om författare som Günter Grass (vars bok Ein weites Feld 1995 som han i offentligheten symboliskt rev sönder ) och Martin Walser som han livet igenom tycks ha stått i en minst sagt kritisk dialog till.

Marcel Reich-Ranicki var enligt flera bedömare Tysklands mest inflytelserikaste kritiker och hade makten att hissa och dissa  på ett sätt som ingen annan före honom haft.  Prisade han en bok var framgången ett faktum, motsatsen kunde få allvarliga återverkningar på ett författarskap. Han bidrog till att forma den litterära scenen i efterkrigstyskland  och lyckades skapa ett slags rikstäckande betydelse för vad som, enligt hans förmenande, var god litteratur.

Med sina memoarer, publicerade 1999,  fick Reich-Ranicki stor framgång, Mein Leben blev en bästsäljare med mer än 1,2 miljoner sålda exemplar och som senare filmades för tv i ARD.

Den romanfigur han sade sig stå närmast lär ha varit Anna Karenina.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Nya namn föreslås till styrelsen

När ny styrelse ska väljas i Svensk biblioteksförening står två nya namn på valberedningens lista. Och ordförande Helene Öberg föreslås väljas om för ytterligare en tvåårsperiod.

17 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Oro för bristande engagemang i föreningen

Endast två motioner har lämnats in inför Svensk biblioteksförenings årsmöte. Något som skulle kunna tyda på ett svagt engagemang. Dessutom handlar motionerna om, ja precis, bristande engagemang i föreningen.

16 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Edholm om skolbiblioteken: "Man måste börja nånstans"

Det är upp till lärosätena att åtgärda bristen på skolbibliotekarier. Det är ett besked från skolminister Lotta Edholm när hon besöker Bibliotekshögskolan i Borås. "Det är klart att unga människor får upp ögonen för yrket. Och när söktrycket ökar är det naturligt att utöka antalet platser."

11 apr 2024 • 5 min

Reportage

Hon vill knyta ihop Europas bibliotek

Axiells nya vd Maria Wasing har stora tankar om tillväxt och bolaget betydelse. Men fler bibliotek än de i Nacka räknar hon inte med att företaget kommer att driva. ”Inte strategiskt viktigt för oss.”

9 apr 2024 • 6 min

Internationellt

Böckerna som censureras mest

Försöken att få bort böcker som handlar om sex, hbqi-frågor eller rasism eskalerar i USA. Här är de tio böcker som ansågs farligast 2023 och som plockades bort mest från bibliotekshyllorna.

8 apr 2024 • < 1 min