MTM:s remissvar på Lättlästutredningen

11 dec 2013 • < 1 min

Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) har nu lämnat sitt remissvar på Lättlästutredningen. Inte oväntat välkomnar man betänkandets förslag om att...

Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) har nu lämnat sitt remissvar på Lättlästutredningen. Inte oväntat välkomnar man betänkandets förslag om att inordna Centrum för lättläst i MTM.

I sitt yttrande skriver MTM att en sammanslagning av Centrum för lättläst i MTM ”ger en påtagligt ökad samhällsnytta när de gemensamma resurserna används optimalt.” Tillsammans, menar MTM, kan man erbjuda allt bättre tjänster och produkter som stöd för ett demokratiskt och jämlikt samhälle där alla kan delta på sina egna villkor.

 Myndigheten för tillgängliga medier föreslår i sitt yttrande på betänkandet (SOU 2013:58) att:

 * MTM ska utveckla ett kunskapscenter och ett brukarråd för hela området tillgängliga medier där lättläst ingår som en viktig del.

 * Nyhetstidningen ”8 sidor” ska finnas kvar och dessutom utvecklas till att även bli en kostnadsfri tillgänglig e-tidning och taltidning.

 * Förlagets utgivning koncentreras till lättläst litteratur där behoven inte kan tillgodoses på den kommersiella marknaden. Utgivningen framställs dessutom som kostnadsfria e-böcker, talböcker och i förekommande fall som punktskriftsböcker.

 Man avstyrker betänkandets förslag om begräsningar eller uppdelningar i primära och sekundära målgrupper. Inte heller anser man att en åldersgräns på 18 år är relevant. Man avstyrker vidare betänkandets förslag angående Lättläst i skolan och föreslår att det särskilda uppdraget att främja och öka utbudet av lättlästa nyheter och böcker för skolbruk ska fortsätta.

Läs yttrandet i sin helhet här

Svensk Biblioteksförening avser att före jul lämna ett yttrande på Lättlästutredningen.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Ny uppgörelse i Sölvesborg

Sölvesborgs kommunledning har slutit ännu en uppgörelse med chefen för biblioteket. Denna gång är det Anders Nylander som avslutar sin anställning.

26 jan 2023 • 2 min

Internationellt

Avhopp från Gates-finansierad Ifla-stiftelse

Beslut om framtid och ledning har fått tidigare Ifla-ordföranden Christine Mackenzie att lämna styrelsen för stiftelsen SIGL. Samtidigt pågår samtal med SIGL:s generalsekreterare Gerald Leitner, som sparkats från samma position inom Ifla, om en ny roll som rådgivare.

26 jan 2023 • 2 min

Nyheter

Populärt låna elmätare i söder

Elmätare har funnits i många år på flera av landets folkbibliotek, men det är först under senaste året som låntagarna har fått upp ögonen för dem. Åtminstone i södra delarna av landet.

24 jan 2023 • 3 min

Nyheter

Tror på effekt av tillträdesförbudet

I sin bok Stök på bibliotek konstaterar Gunnar Rensfeldt att varken stöket eller varianter av tillträdesförbud är något nytt. Han tror att lagen om tillträdesförbud kommer att göra skillnad.

19 jan 2023 • 4 min

Politik

Debatt om anmälningsplikt, armlängds avstånd och hat och hot

Bibliotek ska vara tillgängliga för alla – men skuggsamhället måste bekämpas, skriver kulturminister Parisa Liljestrand i sitt svar på Lawen Redars två interpellationer som nu debatteras i riksdagen. ”Vilka undantag som ska finnas från anmälningsplikten behöver utredas närmare.”

17 jan 2023 • < 1 min