MTM:s remissvar på Lättlästutredningen

11 dec 2013 • < 1 min

Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) har nu lämnat sitt remissvar på Lättlästutredningen. Inte oväntat välkomnar man betänkandets förslag om att...

Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) har nu lämnat sitt remissvar på Lättlästutredningen. Inte oväntat välkomnar man betänkandets förslag om att inordna Centrum för lättläst i MTM.

I sitt yttrande skriver MTM att en sammanslagning av Centrum för lättläst i MTM ”ger en påtagligt ökad samhällsnytta när de gemensamma resurserna används optimalt.” Tillsammans, menar MTM, kan man erbjuda allt bättre tjänster och produkter som stöd för ett demokratiskt och jämlikt samhälle där alla kan delta på sina egna villkor.

 Myndigheten för tillgängliga medier föreslår i sitt yttrande på betänkandet (SOU 2013:58) att:

 * MTM ska utveckla ett kunskapscenter och ett brukarråd för hela området tillgängliga medier där lättläst ingår som en viktig del.

 * Nyhetstidningen ”8 sidor” ska finnas kvar och dessutom utvecklas till att även bli en kostnadsfri tillgänglig e-tidning och taltidning.

 * Förlagets utgivning koncentreras till lättläst litteratur där behoven inte kan tillgodoses på den kommersiella marknaden. Utgivningen framställs dessutom som kostnadsfria e-böcker, talböcker och i förekommande fall som punktskriftsböcker.

 Man avstyrker betänkandets förslag om begräsningar eller uppdelningar i primära och sekundära målgrupper. Inte heller anser man att en åldersgräns på 18 år är relevant. Man avstyrker vidare betänkandets förslag angående Lättläst i skolan och föreslår att det särskilda uppdraget att främja och öka utbudet av lättlästa nyheter och böcker för skolbruk ska fortsätta.

Läs yttrandet i sin helhet här

Svensk Biblioteksförening avser att före jul lämna ett yttrande på Lättlästutredningen.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Edholm om skolbiblioteken: "Man måste börja nånstans"

Det är upp till lärosätena att åtgärda bristen på skolbibliotekarier. Det är ett besked från skolminister Lotta Edholm när hon besöker Bibliotekshögskolan i Borås. "Det är klart att unga människor får upp ögonen för yrket. Och när söktrycket ökar är det naturligt att utöka antalet platser."

11 apr 2024 • 5 min

Reportage

Hon vill knyta ihop Europas bibliotek

Axiells nya vd Maria Wasing har stora tankar om tillväxt och bolaget betydelse. Men fler bibliotek än de i Nacka räknar hon inte med att företaget kommer att driva. ”Inte strategiskt viktigt för oss.”

9 apr 2024 • 6 min

Internationellt

Böckerna som censureras mest

Försöken att få bort böcker som handlar om sex, hbqi-frågor eller rasism eskalerar i USA. Här är de tio böcker som ansågs farligast 2023 och som plockades bort mest från bibliotekshyllorna.

8 apr 2024 • < 1 min

Essä

En kamp för herravälde och profit

Traditionell vetenskaplig publicering utmanas av idén om öppen tillgång. Gustaf Nelhans skriver om risker och svårigheter och om hur forskarsamhället måste förändras för att idealet ska bli verklighet.

3 apr 2024 • 7 min

Nyheter

Blev du lurad?

Färgkoordinerade böcker i Höganäs, litteratur för vänsterhänta i Järfälla och utlån av sol-el i Ljungby. Många bibliotek skämtade på första april.

2 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Lätt att få jobb för bibliotekarier

I takt med att AI används alltmer kommer bibliotekariernas kompetens att bli mer eftertraktad. Det spår Saco i sin senaste rapport och slår fast att det kommer att vara fortsatt lätt för bibliotekarier att hitta jobb.

27 mar 2024 • < 1 min