Natur & Kultur och SKL prövar ny e-boksmodell

7 nov 2014 • 3 min

Bibliotekens utlån av e-böcker hämmar inte e-boksförsäljningen. Det visar en studie som Natur & Kultur låtit göra under det senaste...

e-bokmodellBibliotekens utlån av e-böcker hämmar inte e-boksförsäljningen. Det visar en studie som Natur & Kultur låtit göra under det senaste året. Nu har förlaget gjort en överenskommelse på försök med Sveriges bibliotek genom SKL. Johanna Westlund skriver för BBL:
Hittills har många förlag tillämpat karenstider på upp till fyra månader för nya e-böcker för biblioteken. Men enligt uppgörelsen med SKL (Sveriges Kommuner och Landsting), som sedan i fjol representerar biblioteken i förhandlingarna med förlag, kommer alla Natur & Kulturs allmänlitterära e-böcker det kommande året att direkt vid utgivning finnas tillgängliga för biblioteken.

– Det här kommer att öka låntagarnas intresse för e-böcker, tror vi. Dels blir det fler titlar att välja på, dels får man snabbare tag i nya titlar nu, säger Gunilla Glasare, avdelningschef för bland annat kultur- och samhällsfrågor på SKL.

För drygt ett år sedan tog Natur & Kultur i tysthet bort sin karenstid på en månad för nyutkomna allmänlitterära titlar, just för att se om den i bokbranschen så vanliga uppfattningen att e-bokslån ”stjäl” från försäljningen stämde.

Och förlagets statistik visar att antalet utlån av förlagets e-böcker visserligen har ökat sedan dess, men att försäljningen av e-böcker samtidigt ökat – till och med något mer än utlånen.

– Om man ser på vår utgivning finns det inget som tyder på att slopandet av karenserna skulle verka hämmande på försäljningen, säger John Augustsson, digital projektledare på Natur & Kultur. Det bekräftade vår magkänsla – att ju fler som läser, desto mer sprids ordet, och desto fler kommer att vilja läsa.

Inte heller på försäljningen av förlagets fysiska böcker har någon ”kannibaliseringseffekt” kunnat märkas.

Enligt överenskommelsen med SKL tillämpas nu under ett år på prov en modell där förlagets nyutgivna titlar kommer att kosta 30 kronor per utlån, böcker äldre än fyra månader 20 kronor, och backlist äldre än två år 13 kronor.

– Vi har i förhandlingarna utgått från att kostnaden för biblioteken inte ska öka. Och det klarar man med den här nivån, säger Gunilla Glasare.
SKL för även samtal med fler förlag. Inga fler överenskommelser beräknas dock vara klara den närmsta tiden.

Natur & Kultur är först med att offentliggöra den här typen av studie, men däremot inte först med en differentierad prismodell. Elibs tidigare modell, med 18-20 kronor per utlån, har fått en del kritik. När e-boksutlåningen ökar, ökar också kostnaderna. En rad bibliotek runtom i landet har fått införa utlåningstak eller tillfälliga lånestopp, eller till och med – som exempelvis länsbiblioteket i Östergötland – säga upp avtalen med Elib. Andra har bytt till konkurrerande plattformen Atingo, som lanserades i fjol med en mer differentierad prisskala: De totalt 3 500 titlarna kostar mellan 1 och 66 kronor. Hittills använder 24 bibliotek tjänsten.

I somras presenterade Elib två nya modeller: en stycklicensmodell – där förlagen som i tidigare Biblioteksmodellen tar en engångssumma för e-boken, precis som för en fysisk bok – och en accessmodell, som är ett slags abonnemang där förlagen sätter individuella priser på böckerna. Nyutkomna titlar kan då kosta ändå upp till 75 kronor per utlån.
Förlaget Ordfront och e-boksförlaget Publit inledde i våras ett pilotprojekt med Stockholms stadsbibliotek: under 20 månader kommer deras digitala titlar att finnas tillgängliga för utlån utan karenstid. Nya titlar kostar då 25 kronor per utlån, backlist 15 kronor.

Johanna Westlund

0 kommentarer

Senaste nytt

Digitalisering

Skrytsam AI för dialog med ungdomar

Uno är lite som Karlsson på taket; skämtsam, skrytsam och allmänt dryg. Personligheten på Tiotrettons nya AI-robot är väl uttänkt, för betona för ungdomarna att allt som kommer från robotar inte är att lita på.

5 jun 2023 • 3 min

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min