Natur & Kultur och SKL prövar ny e-boksmodell

7 nov 2014 • 3 min

Bibliotekens utlån av e-böcker hämmar inte e-boksförsäljningen. Det visar en studie som Natur & Kultur låtit göra under det senaste...

e-bokmodellBibliotekens utlån av e-böcker hämmar inte e-boksförsäljningen. Det visar en studie som Natur & Kultur låtit göra under det senaste året. Nu har förlaget gjort en överenskommelse på försök med Sveriges bibliotek genom SKL. Johanna Westlund skriver för BBL:
Hittills har många förlag tillämpat karenstider på upp till fyra månader för nya e-böcker för biblioteken. Men enligt uppgörelsen med SKL (Sveriges Kommuner och Landsting), som sedan i fjol representerar biblioteken i förhandlingarna med förlag, kommer alla Natur & Kulturs allmänlitterära e-böcker det kommande året att direkt vid utgivning finnas tillgängliga för biblioteken.

– Det här kommer att öka låntagarnas intresse för e-böcker, tror vi. Dels blir det fler titlar att välja på, dels får man snabbare tag i nya titlar nu, säger Gunilla Glasare, avdelningschef för bland annat kultur- och samhällsfrågor på SKL.

För drygt ett år sedan tog Natur & Kultur i tysthet bort sin karenstid på en månad för nyutkomna allmänlitterära titlar, just för att se om den i bokbranschen så vanliga uppfattningen att e-bokslån ”stjäl” från försäljningen stämde.

Och förlagets statistik visar att antalet utlån av förlagets e-böcker visserligen har ökat sedan dess, men att försäljningen av e-böcker samtidigt ökat – till och med något mer än utlånen.

– Om man ser på vår utgivning finns det inget som tyder på att slopandet av karenserna skulle verka hämmande på försäljningen, säger John Augustsson, digital projektledare på Natur & Kultur. Det bekräftade vår magkänsla – att ju fler som läser, desto mer sprids ordet, och desto fler kommer att vilja läsa.

Inte heller på försäljningen av förlagets fysiska böcker har någon ”kannibaliseringseffekt” kunnat märkas.

Enligt överenskommelsen med SKL tillämpas nu under ett år på prov en modell där förlagets nyutgivna titlar kommer att kosta 30 kronor per utlån, böcker äldre än fyra månader 20 kronor, och backlist äldre än två år 13 kronor.

– Vi har i förhandlingarna utgått från att kostnaden för biblioteken inte ska öka. Och det klarar man med den här nivån, säger Gunilla Glasare.
SKL för även samtal med fler förlag. Inga fler överenskommelser beräknas dock vara klara den närmsta tiden.

Natur & Kultur är först med att offentliggöra den här typen av studie, men däremot inte först med en differentierad prismodell. Elibs tidigare modell, med 18-20 kronor per utlån, har fått en del kritik. När e-boksutlåningen ökar, ökar också kostnaderna. En rad bibliotek runtom i landet har fått införa utlåningstak eller tillfälliga lånestopp, eller till och med – som exempelvis länsbiblioteket i Östergötland – säga upp avtalen med Elib. Andra har bytt till konkurrerande plattformen Atingo, som lanserades i fjol med en mer differentierad prisskala: De totalt 3 500 titlarna kostar mellan 1 och 66 kronor. Hittills använder 24 bibliotek tjänsten.

I somras presenterade Elib två nya modeller: en stycklicensmodell – där förlagen som i tidigare Biblioteksmodellen tar en engångssumma för e-boken, precis som för en fysisk bok – och en accessmodell, som är ett slags abonnemang där förlagen sätter individuella priser på böckerna. Nyutkomna titlar kan då kosta ändå upp till 75 kronor per utlån.
Förlaget Ordfront och e-boksförlaget Publit inledde i våras ett pilotprojekt med Stockholms stadsbibliotek: under 20 månader kommer deras digitala titlar att finnas tillgängliga för utlån utan karenstid. Nya titlar kostar då 25 kronor per utlån, backlist 15 kronor.

Johanna Westlund

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Edholm om skolbiblioteken: "Man måste börja nånstans"

Det är upp till lärosätena att åtgärda bristen på skolbibliotekarier. Det är ett besked från skolminister Lotta Edholm när hon besöker Bibliotekshögskolan i Borås. "Det är klart att unga människor får upp ögonen för yrket. Och när söktrycket ökar är det naturligt att utöka antalet platser."

11 apr 2024 • 5 min

Reportage

Hon vill knyta ihop Europas bibliotek

Axiells nya vd Maria Wasing har stora tankar om tillväxt och bolaget betydelse. Men fler bibliotek än de i Nacka räknar hon inte med att företaget kommer att driva. ”Inte strategiskt viktigt för oss.”

9 apr 2024 • 6 min

Internationellt

Böckerna som censureras mest

Försöken att få bort böcker som handlar om sex, hbqi-frågor eller rasism eskalerar i USA. Här är de tio böcker som ansågs farligast 2023 och som plockades bort mest från bibliotekshyllorna.

8 apr 2024 • < 1 min

Essä

En kamp för herravälde och profit

Traditionell vetenskaplig publicering utmanas av idén om öppen tillgång. Gustaf Nelhans skriver om risker och svårigheter och om hur forskarsamhället måste förändras för att idealet ska bli verklighet.

3 apr 2024 • 7 min

Nyheter

Blev du lurad?

Färgkoordinerade böcker i Höganäs, litteratur för vänsterhänta i Järfälla och utlån av sol-el i Ljungby. Många bibliotek skämtade på första april.

2 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Lätt att få jobb för bibliotekarier

I takt med att AI används alltmer kommer bibliotekariernas kompetens att bli mer eftertraktad. Det spår Saco i sin senaste rapport och slår fast att det kommer att vara fortsatt lätt för bibliotekarier att hitta jobb.

27 mar 2024 • < 1 min