Nina Frid prisas av Akademien

10 maj 2012 • < 1 min

BBL:s krönikör Nina Frid tilldelas Svenska Akademiens bibliotekariepris för 2012. Hon får det för att hon ”framgångsrikt och entusiastiskt bedriver...

BBL:s krönikör Nina Frid tilldelas Svenska Akademiens bibliotekariepris för 2012. Hon får det för att hon ”framgångsrikt och entusiastiskt bedriver en omfattande läsfrämjande verksamhet för vuxna både lokalt och nationellt, där kvalitetsmedvetande förenas med nya intressanta metoder”.

Priset, som inrättades 2005, skall tilldelas bibliotekarier vid svenska folkbibliotek som gjort värdefulla insatser för att främja intresset för klassisk och samtida skönlitteratur.

Nina Frid, bibliotekarie och initiativtagare till bl a Bokcirklar.se, arbetar som utvecklingsledare för biblioteken i Huddinge kommun. Hon är dessutom i dagarna aktuell med boken: Slutet på boken är bara början – om läsarsamtal, bokcirklar och bibliotek (BTJ förlag) där hon delar med sig av sina erfarenheter från och reflektioner kring bl a läsecirklar.

De senaste årens pristagare har varit 2007 Anna Gustafsson Chen, 2008 Bert Linné, 2009 Suzanne Mortensen, 2010 Kerstin Danielsson och 2011  Krister Gustavsson.

Priset, ett belopp på 50 000 kronor, kommer att överlämnas vid en ceremoni den 28 september i Svenska Akademiens monter under Bok & Bibliotek i Göteborg.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min