Ny upphovsrättslag dröjer

18 maj 2016 • 2 min

Förslaget till ny europeisk upphovsrätt kommer först i höst. Mycket pekar på att det innehåller gynnsamma undantag för biblioteken. Den...

Att posta en selfie framför en upphovsrättsskyddad skulptur är förbjudet idag, något som EU-kommissionen tittar närmare på. Foto: iStock
Att posta en selfie framför en upphovsrättsskyddad skulptur är förbjudet idag, något som EU-kommissionen tittar närmare på. Foto: iStock

Förslaget till ny europeisk upphovsrätt kommer först i höst. Mycket pekar på att det innehåller gynnsamma undantag för biblioteken.

Den europeiska upphovsrättslagstiftningen är fragmenterad. Lagen ser olika ut i olika länder. Men nu arbetar EU­kommissionen med att ta fram ett lagstiftningsförslag kring upphovsrätten som ska vara gemensamt för alla medlemsländer. En gemensam marknad för digitala verk inom unionen skulle enligt EU-kommissionen gynna hela EU ekonomiskt.

Men arbetet med det nya lagstiftningsförslaget har dragit ut på tiden. Från början skulle det lämnas i slutet av förra året. Nu uppger EU-kommissionen att det troligtvis kommer i slutet av september.

En av frågorna som försenat förslaget handlar om ett särskilt upphovsrättsligt skydd som utgivaren av ett material kan ha, utöver upphovsmannens rättigheter. I dag finns ett sådant i bland annat Spanien och Tyskland, men inte i Sverige. Fram till mitten av juni pågår en öppen konsultation där författare, utgivare, läsare och andra får säga sin mening i frågan. Först därefter kan ett beslut fattas.
En annan fråga som inte är löst är hur man ska förhålla sig till när privata bilder publiceras där upphovsrättsskyddade verk syns.

I dagsläget kan man alltså inte säga exakt hur lagstiftningsförslaget kommer att se ut. Men enligt ett pressmeddelande från kommissionen kommer fokus att ligga på ”access to knowledge”, tillgång till kunskap.

– Det innebär att det kommer att finnas undantag i reformen för bibliotek, högre utbildning och arkiv när det gäller hur man får använda material, säger Jonas Holm, juridiskt ansvarig för Stockholms universitets bibliotek och ordförande i intresseorganisationen LIBER:s juridiska arbetsgrupp.

– Det kommer förmodligen att finnas innehåll i det här förslaget som gynnar biblioteksverksamheten. Ett exempel rör content mining, ett skript som man kan köra på stora informationsmängder. Jag tror att kommissionen kommer att lämna ett förslag som gör det möjligt att använda det i Europa, fortsätter han.

Jonas Holm tycker att det man kunnat se av förslaget hittills är positivt ur bibliotekens perspektiv. Däremot säger han att det finns en risk att förslaget urvattnas under processen.
– Det finns signaler som pekar mot att man kommer att låta mycket förbli som det är för att gå alla till mötes.

Enligt Jonas Holm pågår det en stark lobbyverksamhet i frågan. En del intressenter vill ha status quo medan andra tar tillfället i akt att föra fram sina agendor.

– Generellt är man i exempelvis Frankrike mer restriktiv med att ändra upphovsrätten medan man i Storbritannien, Tyskland och de nordiska länderna är mer förändringsvillig.
Om EU-kommissionen utfärdar ett direktiv om ny upphovsrättslagstiftning innebär det att den svenska upphovsrättslagen i sin tur måste ändras.

Text: Karin Persson

0 kommentarer

Senaste nytt

Kommentar

Iflas ordförande skjuter på budbäraren

Avslöjandena om rötan inom Ifla fortsätter att ge eko. Den tyska tidningen BuB ägnar sin senaste utgåva åt historien och publicerar en intervju där Ifla-ordföranden Barbara Lison både bekräftar viktiga uppgifter och försöker undergräva Biblioteksbladets trovärdighet.

1 feb 2023 • 3 min

Nyheter

Författare varnas för BTJ-tjänst

I höstas lanserade BTJ sin nya tjänst för författarbesök på bibliotek. Nu varnar Författarcentrum sina medlemmar för att använda den. ”Vi oroar oss för en urholkning av arvodesnivåerna.”

31 jan 2023 • 3 min

Nyheter

Ny uppgörelse i Sölvesborg

Sölvesborgs kommunledning har slutit ännu en uppgörelse med chefen för biblioteket. Denna gång är det Anders Nylander som avslutar sin anställning.

26 jan 2023 • 2 min

Internationellt

Avhopp från Gates-finansierad Ifla-stiftelse

Beslut om framtid och ledning har fått tidigare Ifla-ordföranden Christine Mackenzie att lämna styrelsen för stiftelsen SIGL. Samtidigt pågår samtal med SIGL:s generalsekreterare Gerald Leitner, som sparkats från samma position inom Ifla, om en ny roll som rådgivare.

26 jan 2023 • 2 min