Ny utbildning för att förebygga hot och våld

3 maj 2018 • 2 min

Fackförbundet DIK har tagit fram en ny utbildning som ska hjälpa bibliotekspersonal att hantera hot och våld på biblioteken.

Första utbildningstillfället hölls i slutet av januari. Foto: Petter Odevall.
Första utbildningstillfället hölls i slutet av januari. Foto: Petter Odevall.

Förra året släppte fackförbundet DIK Biblioteken speglar samhället – en rapport om arbetsmiljön på bibliotek. Rapporten visar att det skett en ökning av social oro, hot och våld på biblioteken.

För att få bukt med arbetsmiljöproblematiken har DIK tagit fram en ny utbildning för bibliotekspersonal och chefer.

Utbildningen testkördes i slutet av januari med 30 deltagare från 15 olika folk- och forskningsbibliotek. I oktober körs en ny testomgång och efter det ska de båda tillfällena utvärderas och planen är att utbildningen sedan ska bli återkommande.

Utbildningen har utformats med hjälp av Philippa Borgh, psykolog som arbetat med Polisen och Kustbevakningen, och Johannes Jakobsson, journalist som jobbat på bland annat Expo och Aftonbladet.

– Vi har satt ihop en utbildning som hjälper bibliotekspersonal att hantera hot i den fysiska miljön och att jobba förebyggande så att inte hotfulla situationer trappas upp, säger Amanda Sjöquist på DIK som är projektledare för utbildningen.

Deltagarna får lära sig flera konkreta verktyg, bland annat den så kallade våldstrappan som handlar om att lugna ner stökiga situationer innan de utvecklas till våld.

Utbildningen pågår i två dagar, ena dagen är bara medarbetare på plats och andra dagen deltar bara chefer. De får alla med sig en inlämningsuppgift hem som de ska jobba med på arbetsplatsen, när de lämnat in uppgiften får de ett diplom.

– Vi har delat upp grupperna därför att chefer och medarbetare arbetar med frågan utifrån olika perspektiv. Chefer kan ofta ha distans till incidenter och händelser samtidigt som de är ansvariga för arbetsmiljön. Medarbetare har sitt perspektiv utifrån att finnas på golvet och vara de som är utsatta i hotfulla situationer. Just nu ser vi över om uppdelningen har fungerat bra, det kan bli annorlunda till hösten, säger Amanda Sjöquist.

Under pilotutbildningen i januari var deltagarna på plats i DIK:s lokaler på Södermalm i Stockholm. Men planen är att utbildningarna så småningom ska hållas ute på arbetsplatserna.

– Fördelen med att åka ut till arbetsplatser är att man kan gå igenom biblioteket på ett annat sätt, exempelvis titta på bokhyllornas höjd, fundera över möblering och gå igenom vad det finns för problematik på biblioteket.

Vad kostar utbildningen?

– Pilotutbildningen var kostnadsfri om minst en deltagare var medlem i DIK. Annars kostade den 3000 kronor per deltagare. Just nu ser vi över framtida kostnadsmodell eftersom att den måste se annorlunda ut om vi ska ut lokalt med utbildningen, säger Amanda Sjöquist.

Läs mer:

http://biblioteksbladet.test/hotad-pa-jobbet/

http://biblioteksbladet.test/ny-rapport-mer-hot-hat-och-vald/

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Skolbibliotek

Ny lag om skolbibliotek på väg

Elever ska som regel ha tillgång till ett skolbibliotek på sin skola. Och det ska vara bemannat av utbildade bibliotekarier. Det skriver regeringen i det lagförslag som nu skickas till Lagrådet.

17 jun 2024 • 2 min

Nyheter

En hel dag om bibliotek i Almedalen

Under rubriken Biblioteksarenan ägnas en hel dag av Almedalsveckan till samtal om bibliotek. Bland panellisterna finns Kajsa Ravin, Göran Arrius, Brit Stakston och Silvia Ernhagen.

17 jun 2024 • < 1 min

Reportage

Bytte socialtjänsten mot biblioteket

Efter 15 år i socialtjänsten började Gabriella Andersson för tre år sedan att utbilda sig till bibliotekarie. Nu tar hon examen. ”Jag har fått en djupare förståelse för bredden i det här yrket.”

14 jun 2024 • 2 min

Reportage

Ett kulturarv med växande hål

Medieutvecklingen är blixtsnabb, lagarna föråldrade, Kungliga biblioteket ligger efter – och frågor om framtiden möts med politisk tystnad. Samtidigt försöker 13 personer bevara fler minnen av 2020-talet.

7 jun 2024 • 9 min