Ny utbildning för att förebygga hot och våld

3 maj 2018 • 2 min

Fackförbundet DIK har tagit fram en ny utbildning som ska hjälpa bibliotekspersonal att hantera hot och våld på biblioteken.

Första utbildningstillfället hölls i slutet av januari. Foto: Petter Odevall.
Första utbildningstillfället hölls i slutet av januari. Foto: Petter Odevall.

Förra året släppte fackförbundet DIK Biblioteken speglar samhället – en rapport om arbetsmiljön på bibliotek. Rapporten visar att det skett en ökning av social oro, hot och våld på biblioteken.

För att få bukt med arbetsmiljöproblematiken har DIK tagit fram en ny utbildning för bibliotekspersonal och chefer.

Utbildningen testkördes i slutet av januari med 30 deltagare från 15 olika folk- och forskningsbibliotek. I oktober körs en ny testomgång och efter det ska de båda tillfällena utvärderas och planen är att utbildningen sedan ska bli återkommande.

Utbildningen har utformats med hjälp av Philippa Borgh, psykolog som arbetat med Polisen och Kustbevakningen, och Johannes Jakobsson, journalist som jobbat på bland annat Expo och Aftonbladet.

– Vi har satt ihop en utbildning som hjälper bibliotekspersonal att hantera hot i den fysiska miljön och att jobba förebyggande så att inte hotfulla situationer trappas upp, säger Amanda Sjöquist på DIK som är projektledare för utbildningen.

Deltagarna får lära sig flera konkreta verktyg, bland annat den så kallade våldstrappan som handlar om att lugna ner stökiga situationer innan de utvecklas till våld.

Utbildningen pågår i två dagar, ena dagen är bara medarbetare på plats och andra dagen deltar bara chefer. De får alla med sig en inlämningsuppgift hem som de ska jobba med på arbetsplatsen, när de lämnat in uppgiften får de ett diplom.

– Vi har delat upp grupperna därför att chefer och medarbetare arbetar med frågan utifrån olika perspektiv. Chefer kan ofta ha distans till incidenter och händelser samtidigt som de är ansvariga för arbetsmiljön. Medarbetare har sitt perspektiv utifrån att finnas på golvet och vara de som är utsatta i hotfulla situationer. Just nu ser vi över om uppdelningen har fungerat bra, det kan bli annorlunda till hösten, säger Amanda Sjöquist.

Under pilotutbildningen i januari var deltagarna på plats i DIK:s lokaler på Södermalm i Stockholm. Men planen är att utbildningarna så småningom ska hållas ute på arbetsplatserna.

– Fördelen med att åka ut till arbetsplatser är att man kan gå igenom biblioteket på ett annat sätt, exempelvis titta på bokhyllornas höjd, fundera över möblering och gå igenom vad det finns för problematik på biblioteket.

Vad kostar utbildningen?

– Pilotutbildningen var kostnadsfri om minst en deltagare var medlem i DIK. Annars kostade den 3000 kronor per deltagare. Just nu ser vi över framtida kostnadsmodell eftersom att den måste se annorlunda ut om vi ska ut lokalt med utbildningen, säger Amanda Sjöquist.

Läs mer:

http://biblioteksbladet.test/hotad-pa-jobbet/

http://biblioteksbladet.test/ny-rapport-mer-hot-hat-och-vald/

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Reportage

Omöjligt uppdrag?

Svenskarnas läsande är ständigt föremål för bekymrade utredningar och politiska satsningar. Men trots alla ansträngningar är trenden negativ, särskilt bland unga. Hur ska det skrivna ordet vinna fler människors uppmärksamhet?

30 sep 2022 • 9 min

Nyheter

Retoriken som tystar röster

Hur gör man när den som använder sig av hatretorik anklagar sina kritiker för samma sak? Och hur kombinerar man yttrandefriheten med kampen mot hatretorik?

29 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Om nationalismens påverkan på kulturen

Färre översättningar, mindre utländsk litteratur och stängning av Världskulturmuseet. Det är några, av många, farhågor som en sent insatt panel lyfte på Bokmässan, med anledning av Sverigedemokraternas framgångar i valet.

23 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Hur ska bibliotekspersonalen behållas?

Förändrade arbetsuppgifter kan vara en förklaring till att många som arbetar på bibliotek funderar på att byta yrke. Men det behövs också mer resurser och fler yrkesgrupper på biblioteken, konstaterades i ett samtal på Bokmässan.

22 sep 2022 • 2 min