Prisbelönta skolbibliotek i fara

29 mar 2016 • 2 min

­Nu skär Uppsala i gymnasie­skolornas budgetar. Och skolbibliotekarierna ligger under de ”övriga tjänster” som ska bort.   Besparingar väntar på...

Foto: Håkan Germundsson
Foto: Håkan Germundsson

­Nu skär Uppsala i gymnasie­skolornas budgetar. Och skolbibliotekarierna ligger under de ”övriga tjänster” som ska bort.  

Besparingar väntar på gymnasieskolorna i Uppsala i höst. Utbildningsnämnden vill dra ner på icke undervisande personal, och dit räknar man skolbibliotekarierna. Enligt fackföreningen DIK har bibliotekarier på fyra skolor fått meddelande om att delar av eller hela deras tjänst kommer att sparas in.

– Jag är oroad. Sveriges fjärde största stad drar ner på sina skolbiblio-tek. Det är jättemärkligt, säger DIK:s representant Dorothee Grelle.

Utbildningsnämndens ordförande Caroline Andersson (s) bekräftar att det pågår en större omställning eftersom kommunen dras med stora underskott.

– Vi skulle gärna se att skolbibliotekarierna får en större roll i undervisningen. Men i ett tufft ekonomiskt läge har vi sagt att vi i främsta ledet inte sker när på lärartätheten där vi snart ligger lägst i landet.

Två av Uppsalas gymnasiebibliotek har utmärkt sig för mycket goda prestationer. Både Fyrisskolans och Celsiusskolans bibliotek utsågs till Skolbibliotek i världsklass 2013 och 2014. Nationella skolbiblioteksgruppen valde Celsiusskolans bibliotek till Årets skolbibliotek 2013.

Nu har Celsiusskolans rektor Jörgen Norman tvingats lägga ett besparingsförslag på en tjänst.

– Men budgetläget är fortfarande så oklart att jag hoppas kunna påverka verkställigheten.

DIK:s Dorothee Grelle är också själv drabbad av neddragningarna som bibliotekarie på Bolandsgymnasiet och Grafiskt Utbildningscentrum, men har valt att lämna sin krympande tjänst för att istället bli ungdomsbibliotekarie i Heby.

På grundskolenivå finns idag bara en anställd skolbibliotekarie i hela Uppsala. Istället har man skrivit avtal med Stadsbiblioteket om ”utökad folkbiblioteksservice”. Men det motsvarar inte alls vad till exempel skolinspektionen kräver av ett skolbibliotek, menar Uppsalas stadsbibliotekarie Johanna Hansson.

Samtidigt arbetar staden nu med en ny biblioteksplan, inte minst för att inkludera skolbiblioteken som inte nämns i den plan som antogs 2007. Kulturnämndens ordförande Peter Gustavsson (s) tycker att det syns i Uppsala att skolbiblioteken inte varit med i biblioteksplanen.

– Uppsala saknar systematiskt tänkande kring skolbiblioteken. Vi har inte definierat vad vi menar med skolbibliotek. Så lagen tillämpas olika i olika skolor, i olika skolformer och hos olika huvudmän. Nu behöver vi landa i en gemensam syn på hur ska använda biblioteken i skolan och i lärandeprocessen.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Om nationalismens påverkan på kulturen

Färre översättningar, mindre utländsk litteratur och stängning av Världskulturmuseet. Det är några, av många, farhågor som en sent insatt panel lyfte på Bokmässan, med anledning av Sverigedemokraternas framgångar i valet.

23 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Hur ska bibliotekspersonalen behållas?

Förändrade arbetsuppgifter kan vara en förklaring till att många som arbetar på bibliotek funderar på att byta yrke. Men det behövs också mer resurser och fler yrkesgrupper på biblioteken, konstaterades i ett samtal på Bokmässan.

22 sep 2022 • 2 min

Debatt

Slutreplik: Låt oss mötas och diskutera

Vi vill stötta, men stöttandet måste också få innehålla konstruktiv kritik. Det skriver Linnéa Jönsson och Eleonor Pavlov i sin slutreplik om Malmö stadsbiblioteks ”känsliga ämnen”-koncept.

21 sep 2022 • 4 min

Ledare

Används bibliotekens potential som läsfrämjare?

Det talas mycket om bibliotekens viktiga roll för att främja läsandet i Sverige. Men bibliotekspersonalen ges ingen eller väldigt lite tid för egen läsning. Och allra konstigast är att de inte ens pratar om det själva, skriver Biblioteksbladets chefredaktör Thord Eriksson.

19 sep 2022 • 2 min