Prisbelönta skolbibliotek i fara

29 mar 2016 • 2 min

­Nu skär Uppsala i gymnasie­skolornas budgetar. Och skolbibliotekarierna ligger under de ”övriga tjänster” som ska bort.   Besparingar väntar på...

Foto: Håkan Germundsson
Foto: Håkan Germundsson

­Nu skär Uppsala i gymnasie­skolornas budgetar. Och skolbibliotekarierna ligger under de ”övriga tjänster” som ska bort.  

Besparingar väntar på gymnasieskolorna i Uppsala i höst. Utbildningsnämnden vill dra ner på icke undervisande personal, och dit räknar man skolbibliotekarierna. Enligt fackföreningen DIK har bibliotekarier på fyra skolor fått meddelande om att delar av eller hela deras tjänst kommer att sparas in.

– Jag är oroad. Sveriges fjärde största stad drar ner på sina skolbiblio-tek. Det är jättemärkligt, säger DIK:s representant Dorothee Grelle.

Utbildningsnämndens ordförande Caroline Andersson (s) bekräftar att det pågår en större omställning eftersom kommunen dras med stora underskott.

– Vi skulle gärna se att skolbibliotekarierna får en större roll i undervisningen. Men i ett tufft ekonomiskt läge har vi sagt att vi i främsta ledet inte sker när på lärartätheten där vi snart ligger lägst i landet.

Två av Uppsalas gymnasiebibliotek har utmärkt sig för mycket goda prestationer. Både Fyrisskolans och Celsiusskolans bibliotek utsågs till Skolbibliotek i världsklass 2013 och 2014. Nationella skolbiblioteksgruppen valde Celsiusskolans bibliotek till Årets skolbibliotek 2013.

Nu har Celsiusskolans rektor Jörgen Norman tvingats lägga ett besparingsförslag på en tjänst.

– Men budgetläget är fortfarande så oklart att jag hoppas kunna påverka verkställigheten.

DIK:s Dorothee Grelle är också själv drabbad av neddragningarna som bibliotekarie på Bolandsgymnasiet och Grafiskt Utbildningscentrum, men har valt att lämna sin krympande tjänst för att istället bli ungdomsbibliotekarie i Heby.

På grundskolenivå finns idag bara en anställd skolbibliotekarie i hela Uppsala. Istället har man skrivit avtal med Stadsbiblioteket om ”utökad folkbiblioteksservice”. Men det motsvarar inte alls vad till exempel skolinspektionen kräver av ett skolbibliotek, menar Uppsalas stadsbibliotekarie Johanna Hansson.

Samtidigt arbetar staden nu med en ny biblioteksplan, inte minst för att inkludera skolbiblioteken som inte nämns i den plan som antogs 2007. Kulturnämndens ordförande Peter Gustavsson (s) tycker att det syns i Uppsala att skolbiblioteken inte varit med i biblioteksplanen.

– Uppsala saknar systematiskt tänkande kring skolbiblioteken. Vi har inte definierat vad vi menar med skolbibliotek. Så lagen tillämpas olika i olika skolor, i olika skolformer och hos olika huvudmän. Nu behöver vi landa i en gemensam syn på hur ska använda biblioteken i skolan och i lärandeprocessen.

0 kommentarer

Senaste nytt

Kommentar

Iflas ordförande skjuter på budbäraren

Avslöjandena om rötan inom Ifla fortsätter att ge eko. Den tyska tidningen BuB ägnar sin senaste utgåva åt historien och publicerar en intervju där Ifla-ordföranden Barbara Lison både bekräftar viktiga uppgifter och försöker undergräva Biblioteksbladets trovärdighet.

1 feb 2023 • 3 min

Nyheter

Författare varnas för BTJ-tjänst

I höstas lanserade BTJ sin nya tjänst för författarbesök på bibliotek. Nu varnar Författarcentrum sina medlemmar för att använda den. ”Vi oroar oss för en urholkning av arvodesnivåerna.”

31 jan 2023 • 3 min

Nyheter

Ny uppgörelse i Sölvesborg

Sölvesborgs kommunledning har slutit ännu en uppgörelse med chefen för biblioteket. Denna gång är det Anders Nylander som avslutar sin anställning.

26 jan 2023 • 2 min

Internationellt

Avhopp från Gates-finansierad Ifla-stiftelse

Beslut om framtid och ledning har fått tidigare Ifla-ordföranden Christine Mackenzie att lämna styrelsen för stiftelsen SIGL. Samtidigt pågår samtal med SIGL:s generalsekreterare Gerald Leitner, som sparkats från samma position inom Ifla, om en ny roll som rådgivare.

26 jan 2023 • 2 min