Prisbelönta skolbibliotek i fara

29 mar 2016 • 2 min

­Nu skär Uppsala i gymnasie­skolornas budgetar. Och skolbibliotekarierna ligger under de ”övriga tjänster” som ska bort.   Besparingar väntar på...

Foto: Håkan Germundsson
Foto: Håkan Germundsson

­Nu skär Uppsala i gymnasie­skolornas budgetar. Och skolbibliotekarierna ligger under de ”övriga tjänster” som ska bort.  

Besparingar väntar på gymnasieskolorna i Uppsala i höst. Utbildningsnämnden vill dra ner på icke undervisande personal, och dit räknar man skolbibliotekarierna. Enligt fackföreningen DIK har bibliotekarier på fyra skolor fått meddelande om att delar av eller hela deras tjänst kommer att sparas in.

– Jag är oroad. Sveriges fjärde största stad drar ner på sina skolbiblio-tek. Det är jättemärkligt, säger DIK:s representant Dorothee Grelle.

Utbildningsnämndens ordförande Caroline Andersson (s) bekräftar att det pågår en större omställning eftersom kommunen dras med stora underskott.

– Vi skulle gärna se att skolbibliotekarierna får en större roll i undervisningen. Men i ett tufft ekonomiskt läge har vi sagt att vi i främsta ledet inte sker när på lärartätheten där vi snart ligger lägst i landet.

Två av Uppsalas gymnasiebibliotek har utmärkt sig för mycket goda prestationer. Både Fyrisskolans och Celsiusskolans bibliotek utsågs till Skolbibliotek i världsklass 2013 och 2014. Nationella skolbiblioteksgruppen valde Celsiusskolans bibliotek till Årets skolbibliotek 2013.

Nu har Celsiusskolans rektor Jörgen Norman tvingats lägga ett besparingsförslag på en tjänst.

– Men budgetläget är fortfarande så oklart att jag hoppas kunna påverka verkställigheten.

DIK:s Dorothee Grelle är också själv drabbad av neddragningarna som bibliotekarie på Bolandsgymnasiet och Grafiskt Utbildningscentrum, men har valt att lämna sin krympande tjänst för att istället bli ungdomsbibliotekarie i Heby.

På grundskolenivå finns idag bara en anställd skolbibliotekarie i hela Uppsala. Istället har man skrivit avtal med Stadsbiblioteket om ”utökad folkbiblioteksservice”. Men det motsvarar inte alls vad till exempel skolinspektionen kräver av ett skolbibliotek, menar Uppsalas stadsbibliotekarie Johanna Hansson.

Samtidigt arbetar staden nu med en ny biblioteksplan, inte minst för att inkludera skolbiblioteken som inte nämns i den plan som antogs 2007. Kulturnämndens ordförande Peter Gustavsson (s) tycker att det syns i Uppsala att skolbiblioteken inte varit med i biblioteksplanen.

– Uppsala saknar systematiskt tänkande kring skolbiblioteken. Vi har inte definierat vad vi menar med skolbibliotek. Så lagen tillämpas olika i olika skolor, i olika skolformer och hos olika huvudmän. Nu behöver vi landa i en gemensam syn på hur ska använda biblioteken i skolan och i lärandeprocessen.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Vill göra sjukhusbiblioteken synligare

Sjukhusens bibliotek berörs när de ekonomiskt krisande regionerna ska spara pengar. Det kan försämra vårdkvaliteten, hävdar Anna Videfrost, ordförande i Föreningen Sveriges sjukhusbibliotekschefer, SSBC.

21 maj 2024 • 3 min

Nyheter

Så ska bokens värde säkras

Politiken bryr sig inte om litteraturen. Det anser Sveriges författarförbund som samlar representanter från litteraturområdet för att stärka branschens intressen.

15 maj 2024 • 2 min

Politik

Få "library lovers" i Sverige

I en ansats att lyfta biblioteksfrågorna har organisationen Public Libraries 2030 utmanat EU-parlamentariker att bli en biblioteksälskare, en "library lover". I Sverige är det bara en politiker som har antagit utmaningen.

7 maj 2024 • 3 min