Protesterna hjälpte inte – IB stänger för flytt i september

21 aug 2019 • 3 min

Låneaktionerna som hölls i somras för att rädda Internationella biblioteket har inte fått politikerna att ändra sitt beslut. Verksamheten i Annexet stänger i september och flyttar till Kungsholmen nästa år. "Det är ingen attraktiv arbetsplats längre", säger bibliotekarie Max Elnerud.

 

Elias Manzouri kommer ofta till Annexet. Den här dagen hjälper han Amira Hamid, som har kommit dit för första gången, med mattestudierna. – Det är jättedåligt att de ska flytta, jag kommer ofta hit, säger han.

Under tre sommarhelger slöt stockholmarna upp och stödlånade mängder av böcker från Internationella biblioteket (IB). Utlåningen, som har minskat de senaste tio åren, mångdubblades under sommarveckorna.

– Det är jättekul att så många låntagare uppskattar biblioteket. Det är ett unikt bibliotek i Europa och det är roligt att folk vill bevara det, säger bibliotekarie Max Elnerud som har jobbat två år på IB.

Över 7 000 personer har skrivit under ett upprop för att stoppa stängningen av Annexet. Men protesterna har inte hjälpt. Flyttbeslutet står fast.

När Stockholms blågröna styre ska spara på kulturförvaltningen väntas Stockholms stadsbibliotek behöva dra ner kostnaderna med mellan 20 och 30 miljoner kronor. Flytten, eller som många kritiker ser det, nedläggningen, av IB är en del av besparingsåtgärderna.

Genom att flytta in i biblioteket på Kungsholmen blir lokalkostnaderna flera miljoner lägre per år. Utöver det ska personalstyrkan i hela Stockholms stadsbibliotek minska med 40 tjänster, cirka 10 procent.

Flera anställda slutar frivilligt med en överenskommelse om avgångsvederlag på sex månadslöner. Stadsbibliotekarie Daniel Forsman hoppas därmed kunna lösa personalminskningen utan uppsägningar.

Max Elnerud har valt att säga upp sig.

– Det är ingen attraktiv arbetsplats som det är nu. Det finns inte plats för visioner.

Max Elnerud har valt att säga upp sig. Internationella biblioteket är inte längre någon attraktiv arbetsplats, tycker han.

För kollegan Laila Nawara och övrig personal som är kvar på IB är framtiden oviss. Hon kommer att förflyttas efter att Annexet stänger den 2 september, men vet ännu inte vart.

Shror Thamer går fram till scannern där man lånar böcker bärandes på en trave böcker om historia och medicin, alla skrivna på arabiska. Trots att hon bor en bit bort försöker hon ta sig till IB ofta.

– Jag älskar att läsa böcker och här finns många på mitt modersmål. Om jag inte hittar frågar jag personalen om hjälp, de är kunniga, säger hon.

Men besökarna till IB har minskat de senaste 15 åren och en stor del internationell litteratur lånas runt om på stadsbiblioteken i landet.

– Den publika verksamheten i Annexet har inte haft de bästa av förutsättningar. Vi har väntat in beslut om renovering och utvecklingen har stått still i många år, säger Daniel Forsman.

Samtidigt finns en unik kompetens bland personalen, något som är viktigt att behålla, säger han. En särskild enhet för internationell litteratur är ett sätt att samla kompetensen, man han vill också arbeta för att sprida kompetensen på flera bibliotek.

Daniel Forsman tror att flytten, och den ombyggnation som ska göras på Kungsholmens bibliotek, ska kunna vända trenden med minskade besök. Efter renoveringen som han hoppas blir klar till sportlovet 2020 ska det finnas plats för programverksamhet för både vuxna och barn.

Han ser inte några risker med flytten för IB:s del. Däremot ser han en risk att dagens biblioteksbesökare på Kungsholmen drabbas.

– Vi minskar ytorna för den vanliga verksamheten och det finns en risk att biblioteket tappar besökare.

Laila Nawara ska jobba kvar, men vet inte vart hon ska förflyttas när Annexet stänger. – Det är tråkigt, många besökare tycker att det är dåligt, säger hon.

Trots att sparkraven och flyttplanerna inte har ändrats tror Daniel Forsman att sommarens protester har fyllt ett syfte.

– Jag tycker att de visar för politikerna vilket starkt stöd biblioteken har i samhället. Jag är väldigt glad över det engagemang personal och medborgare visar.

Och det kan ha betydelse på sikt, tror han.

– Jag tror att medvetenheten och uppmärksamheten kring bibliotekens betydelse framgår hos våra politiker och jag tror att det gynnar biblioteken i framtida budgetdiskussioner.

Kritikerna har inte gett upp hoppet än och protesterna mot flytten fortsätter. På lördag planeras en demonstration på Odenplan i Stockholm.

[fakta id=”20316″]

1 kommentarer

  1. Den planerade demonstrationen för 24 augusti kl. 16–18 äger rum vid Odenplan. Det går fint att fortsätta gå till IB på Annexet och stödlåna men demonstrationstillståndet gäller Odenplan.

Senaste nytt

Skolbibliotek

Ny lag om skolbibliotek på väg

Elever ska som regel ha tillgång till ett skolbibliotek på sin skola. Och det ska vara bemannat av utbildade bibliotekarier. Det skriver regeringen i det lagförslag som nu skickas till Lagrådet.

17 jun 2024 • 2 min

Nyheter

En hel dag om bibliotek i Almedalen

Under rubriken Biblioteksarenan ägnas en hel dag av Almedalsveckan till samtal om bibliotek. Bland panellisterna finns Kajsa Ravin, Göran Arrius, Brit Stakston och Silvia Ernhagen.

17 jun 2024 • < 1 min

Reportage

Bytte socialtjänsten mot biblioteket

Efter 15 år i socialtjänsten började Gabriella Andersson för tre år sedan att utbilda sig till bibliotekarie. Nu tar hon examen. ”Jag har fått en djupare förståelse för bredden i det här yrket.”

14 jun 2024 • 2 min

Reportage

Ett kulturarv med växande hål

Medieutvecklingen är blixtsnabb, lagarna föråldrade, Kungliga biblioteket ligger efter – och frågor om framtiden möts med politisk tystnad. Samtidigt försöker 13 personer bevara fler minnen av 2020-talet.

7 jun 2024 • 9 min