Hur rasistiska var August och Selma?

4 mar 2015 • < 1 min

Öppna samtal och debatter om stereotyper och rasism hos klassiker av bland andra Strindberg och Lagerlöf är en del av...

Öppna samtal och debatter om stereotyper och rasism hos klassiker av bland andra Strindberg och Lagerlöf är en del av Stockholms stadsbiblioteks nya satsning Litteratur X.

I ett pressmeddelanden säger den nytillträdda stadsbiblioketarien Katti Hoflin att ”biblioteken är yttrandefrihetens rum. Vi sorterar inte bort några böcker från våra hyllor på grund av otidsenliga värderingar. Men böckerna står inte ensamma. Vår bibliotekariekår har bred och djup kunskap för att kunna diskutera, rekommendera och kritisera litteraturen. ”Kattikristoffergranath
I projektet Litteratur X ingår något som kallas för högläsning ur svenska klassiker ”för vuxna”, där publiken får avbryta och ändra i de upplästa texterna. En kväll, kanske passande nog den 1 april, ägnas också åt en diskussion om rasism i den svenska deckarutgivningen.
Förutom Stadsbiblioteket på Sveavägen arrangeras programpunkter på Kista bibliotek och Punktmedis, ungdomsbiblioteket i Medborgarhuset.
Alla medarbetare på biblioteken ska vara med i ett fördjupande arbete om rasism och från projektet ”Afrosvenska akademin” kommer medarbetare som i öppna bokcirklar ska läsa klassiker av Strindberg och Lagerlöf och undersöka vilka rasistiska fördomar som kan finnas i texterna.
Den nya bibliotekslagen slår fast att ”biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.”
Mer information om Litteratur X finns i sociala medier under hashtaggen #Litteratur X.

Foto på Katti Hoflin: Kristoffer Granath

0 kommentarer

Senaste nytt

Almedalen

Vi ses i Visby!

Torsdagen den 29 juni handlar det om bibliotek i Almedalen. Tillsammans med Biblioteken på Gotland och Svensk biblioteksförening arrangerar Biblioteksbladet en heldag med samtal och debatt på Almedalsbiblioteket. Här är programmet.

7 jun 2023 • 2 min

Digitalisering

Skrytsam AI för dialog med ungdomar

Uno är lite som Karlsson på taket; skämtsam, skrytsam och allmänt dryg. Personligheten på Tiotrettons nya AI-robot är väl uttänkt, för betona för ungdomarna att allt som kommer från robotar inte är att lita på.

5 jun 2023 • 3 min

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min