Hur rasistiska var August och Selma?

4 mar 2015 • < 1 min

Öppna samtal och debatter om stereotyper och rasism hos klassiker av bland andra Strindberg och Lagerlöf är en del av...

Öppna samtal och debatter om stereotyper och rasism hos klassiker av bland andra Strindberg och Lagerlöf är en del av Stockholms stadsbiblioteks nya satsning Litteratur X.

I ett pressmeddelanden säger den nytillträdda stadsbiblioketarien Katti Hoflin att ”biblioteken är yttrandefrihetens rum. Vi sorterar inte bort några böcker från våra hyllor på grund av otidsenliga värderingar. Men böckerna står inte ensamma. Vår bibliotekariekår har bred och djup kunskap för att kunna diskutera, rekommendera och kritisera litteraturen. ”Kattikristoffergranath
I projektet Litteratur X ingår något som kallas för högläsning ur svenska klassiker ”för vuxna”, där publiken får avbryta och ändra i de upplästa texterna. En kväll, kanske passande nog den 1 april, ägnas också åt en diskussion om rasism i den svenska deckarutgivningen.
Förutom Stadsbiblioteket på Sveavägen arrangeras programpunkter på Kista bibliotek och Punktmedis, ungdomsbiblioteket i Medborgarhuset.
Alla medarbetare på biblioteken ska vara med i ett fördjupande arbete om rasism och från projektet ”Afrosvenska akademin” kommer medarbetare som i öppna bokcirklar ska läsa klassiker av Strindberg och Lagerlöf och undersöka vilka rasistiska fördomar som kan finnas i texterna.
Den nya bibliotekslagen slår fast att ”biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.”
Mer information om Litteratur X finns i sociala medier under hashtaggen #Litteratur X.

Foto på Katti Hoflin: Kristoffer Granath

0 kommentarer

Senaste nytt

Reportage

Omöjligt uppdrag?

Svenskarnas läsande är ständigt föremål för bekymrade utredningar och politiska satsningar. Men trots alla ansträngningar är trenden negativ, särskilt bland unga. Hur ska det skrivna ordet vinna fler människors uppmärksamhet?

30 sep 2022 • 9 min

Nyheter

Retoriken som tystar röster

Hur gör man när den som använder sig av hatretorik anklagar sina kritiker för samma sak? Och hur kombinerar man yttrandefriheten med kampen mot hatretorik?

29 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Om nationalismens påverkan på kulturen

Färre översättningar, mindre utländsk litteratur och stängning av Världskulturmuseet. Det är några, av många, farhågor som en sent insatt panel lyfte på Bokmässan, med anledning av Sverigedemokraternas framgångar i valet.

23 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Hur ska bibliotekspersonalen behållas?

Förändrade arbetsuppgifter kan vara en förklaring till att många som arbetar på bibliotek funderar på att byta yrke. Men det behövs också mer resurser och fler yrkesgrupper på biblioteken, konstaterades i ett samtal på Bokmässan.

22 sep 2022 • 2 min

Debatt

Slutreplik: Låt oss mötas och diskutera

Vi vill stötta, men stöttandet måste också få innehålla konstruktiv kritik. Det skriver Linnéa Jönsson och Eleonor Pavlov i sin slutreplik om Malmö stadsbiblioteks ”känsliga ämnen”-koncept.

21 sep 2022 • 4 min