Hur rasistiska var August och Selma?

4 mar 2015 • < 1 min

Öppna samtal och debatter om stereotyper och rasism hos klassiker av bland andra Strindberg och Lagerlöf är en del av...

Öppna samtal och debatter om stereotyper och rasism hos klassiker av bland andra Strindberg och Lagerlöf är en del av Stockholms stadsbiblioteks nya satsning Litteratur X.

I ett pressmeddelanden säger den nytillträdda stadsbiblioketarien Katti Hoflin att ”biblioteken är yttrandefrihetens rum. Vi sorterar inte bort några böcker från våra hyllor på grund av otidsenliga värderingar. Men böckerna står inte ensamma. Vår bibliotekariekår har bred och djup kunskap för att kunna diskutera, rekommendera och kritisera litteraturen. ”Kattikristoffergranath
I projektet Litteratur X ingår något som kallas för högläsning ur svenska klassiker ”för vuxna”, där publiken får avbryta och ändra i de upplästa texterna. En kväll, kanske passande nog den 1 april, ägnas också åt en diskussion om rasism i den svenska deckarutgivningen.
Förutom Stadsbiblioteket på Sveavägen arrangeras programpunkter på Kista bibliotek och Punktmedis, ungdomsbiblioteket i Medborgarhuset.
Alla medarbetare på biblioteken ska vara med i ett fördjupande arbete om rasism och från projektet ”Afrosvenska akademin” kommer medarbetare som i öppna bokcirklar ska läsa klassiker av Strindberg och Lagerlöf och undersöka vilka rasistiska fördomar som kan finnas i texterna.
Den nya bibliotekslagen slår fast att ”biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.”
Mer information om Litteratur X finns i sociala medier under hashtaggen #Litteratur X.

Foto på Katti Hoflin: Kristoffer Granath

0 kommentarer

Senaste nytt

Skolbibliotek

Ny lag om skolbibliotek på väg

Elever ska som regel ha tillgång till ett skolbibliotek på sin skola. Och det ska vara bemannat av utbildade bibliotekarier. Det skriver regeringen i det lagförslag som nu skickas till Lagrådet.

17 jun 2024 • 2 min

Nyheter

En hel dag om bibliotek i Almedalen

Under rubriken Biblioteksarenan ägnas en hel dag av Almedalsveckan till samtal om bibliotek. Bland panellisterna finns Kajsa Ravin, Göran Arrius, Brit Stakston och Silvia Ernhagen.

17 jun 2024 • < 1 min

Reportage

Bytte socialtjänsten mot biblioteket

Efter 15 år i socialtjänsten började Gabriella Andersson för tre år sedan att utbilda sig till bibliotekarie. Nu tar hon examen. ”Jag har fått en djupare förståelse för bredden i det här yrket.”

14 jun 2024 • 2 min

Reportage

Ett kulturarv med växande hål

Medieutvecklingen är blixtsnabb, lagarna föråldrade, Kungliga biblioteket ligger efter – och frågor om framtiden möts med politisk tystnad. Samtidigt försöker 13 personer bevara fler minnen av 2020-talet.

7 jun 2024 • 9 min