Så blir bibliotekens 2019

5 mar 2019 • 3 min

Branschen gissar att de lagda bibliotekssatsningarna blir kvar. Men betydligt större resurser behövs för digitaliseringen av kulturarvssamlingarna.

Erik Fichtelius, samordnare för nationella biblioteksstrategin:

Erik Fichtelius. Foto: Ulrika Beck-Friis.

Den 7 mars lämnas nationella biblioteksstrategin till regeringen. Hur kommer det att gå för den och de reformer ni föreslår? 

– Det kommer en ändringsbudget innan eller i anslutning till vårpropositionen. Men jag är säker på att tidigare biblioteksreformer, som satsningen Stärkta bibliotek och det digitala kompetenslyftet Digitalt först, blir kvar. Det finns en blocköverskridande syn att biblioteken är värda att satsa på, så jag känner ingen oro över att redan beslutade reformer skulle rivas upp.

– Det blir intressant vad som händer med nationella biblioteksstrategins förslag. Man kan gratulera den nya kulturministern som bara någon månad efter att hon tillträtt får ett väl genomarbetat strategiskt förslag kring hur man ska satsa på och utveckla biblioteken. Jag är övertygad om att strategin, liksom våra sex reformer för stärkta bibliotek, snabbt kommer att hamna på riksdagens bord.

– En annan sak värd att notera är att statsministern i sin regeringsförklaring lyfte fram vikten av bemannade skolbibliotek samt att Läsdelegationens förslag ska införas. Men frågan om bemannade skolbibliotek är en kommunal fråga, så här gjorde statsministern en tydlig markering mot SKL.

Karin Linder, generalsekreterare, Svensk biblioteksförening:

Karin Linder. Foto: Elisabeth Ohlson Wallin.

Hur kommer det att bli för ­biblioteken de närmsta fyra åren? 

– Det är ett positivt tecken att budgeten i stort är oförändrad för biblioteken. Vi ser inga tendenser till förändringar de kommande fyra åren. De befintliga satsningarna blir kvar. Det finns inga negativa attityder till biblioteksverksamhet utan snarare en ökad förståelse för bibliotekens viktiga roll i informationssamhället. Så på en nationell nivå kommer det att bli bra för biblioteken.

– Det återstår att se om det blir några nya bibliotekssatsningar men Stefan Löfven var tydlig i sin regeringsförklaring med att Läsdelegationens förslag ska genomföras och att fler elever ska få tillgång till en skolbibliotekarie. Vi har stora förväntningar på att regeringen håller det löftet.

– Men vi ser tendenser att de kommunala budgeterna förändrats där biblioteken fått mindre pengar. Framöver är det därför viktigt att man gör uppföljningar för att få syn på eventuella smygnedskärningar där det inte tillsätts personal för pensionsavgångar och långledigheter. Vi ser också en risk att kommunerna drar ner på biblioteksbudgeten och i stället kvittar den mot Stärkta bibliotek-satsningen, där staten delar ut 225 miljoner kronor årligen till folkbiblioteken under tre års tid. Även detta behöver följas upp.

Lars Ilshammar, biträdande riksbibliotekarie, Kungliga biblioteket:

Lars Ilshammar. Foto: Jann Lipka.

Sverige ligger långt efter andra länder när det gäller digitalisering av exempelvis bibliotekens samlingar. Hur kommer det att gå med det framöver? 

– Regeringsförklaringen var digitaliseringsfattig. En vänlig tolkning är att regeringen är överens om inriktningen av digitaliseringspolitiken. Men vi har sedan tidigare sett att de konkreta reformerna – särskilt de som kostar pengar – inte är så vanligt förekommande. Därför måste vi synliggöra elefanten i rummet: pengarna. Digitaliseringen kommer att kosta och det tillkommer även kostnader för att tillgängliggöra material som omfattas av upphovsrätter.

– Jag hoppas på en rejäl satsning i kommande vårbudget men helst i den ordinarie statsbudgeten. Vi behöver digitalisera de stora bestånden om vi ska nå målet att vara ett utvecklat samhälle i en digital era.

– Forskningen kan också ses som en drivkraft i digitaliseringen. Med stora datamängder är det möjligt att ställa andra typer av forskarfrågor. I förra forskningspropositionen lades 100 miljoner kronor på att digitalisera kulturarvens samlingar. Jag hoppas det blir en vana, vi behöver lägga de pengarna årligen om vi någonsin ska nå upp till de behov som finns.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Nytt råd ska rädda kulturarvet

Kungliga biblioteket får tillsammans med en rad andra myndigheter i uppdrag att bilda ett råd för att skydda kulturarvet. ”I en orolig värld blir bibliotekens och arkivens betydelse ännu mer central.”

1 mar 2024 • < 1 min

Krönika

Ingen kan väl vara emot öppen vetenskap?

Demokrati, kunskap och att forsknings­resultat ska göra största möjliga nytta. Det borde räcka som drivkrafter för att göra vetenskapen öppen till 2030, skriver Svensk biblioteksförenings generalsekreterare Silvia Ernhagen.

1 mar 2024 • 2 min

Ledare

140 miljoner argument för öppen tillgång

De vetenskapliga förlagen tjänar obegripligt mycket pengar. Det drabbar alla, från allmänheten till forskare, när miljoner som kunde ha gått till forskning i stället blir vinst hos världens största kapitalförvaltare.

28 feb 2024 • 2 min

Internationellt

Möter attacker med öppna dörrar

Enda sättet att möta antidemokratiska attacker som har drabbat bibliotek i Berlin är att göra precis tvärtom: öppna dörrarna för samtal om demokrati. Det säger Boryano Rickum, bibliotekschef i Tempelhof-Schöneberg, ett av biblioteken som har råkat ut för högerextrema attacker där böcker förstörs.

22 feb 2024 • 2 min